Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně - pracovní verze WWW2 - 2018/2019
Úvodní stránka
    STRÁNKY WWW2 - PRACOVNÍ PODKLADY - 2018/2019

WWW2 - podklady pro přípravu

Na stránkách serveru www2 jsou dostupné podklady pro přípravu výuky v nadcházejícím akademickém roce.

Akademický rok 2018/2019
Ke všem informacím se lze dostat pomocí levého menu a následně pomocí křížových odkazů v tabulkách.
Všechny informace musí být jak v češtině, tak v angličtině. Přepnutí mezi jazykovými verzemi téže stránky lze docílit odkazem zcela vlevo nahoře. Přepínají se pouze uložené informace, hlavička a menu stránek zůstávají české.
Stránky lze snadno vytisknout přímo z prohlížeče - automaticky je vynechána barevná hlavička i menu. Netiskněte zbytečně - šetřte lesy :-)

Výběr z pokynů:
kontrola studijních plánů BS, MSod 15.2.2017do 28.2.2017  
přidání/zrušení předmětů DSod 15.2.2017do 28.2.2017  
 
editace karet předmětů BS, MS i DS     od   6.3.2017do 19.3.2017  
     (editaci provedou garanti (správci) předmětů na webu Teacher)
editace charakteristik oborů BS, MS i DS     od   6.3.2017do 31.8.2017  
     (editaci provedou garanti (správci) oborů v systému Herodis)

Podrobnosti jsou v Pokynu děkana č. 1/2017
 
V případě nejasností pošlete email.