Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně - pracovní verze WWW2 - 2017/2018
Úvodní stránka
    STRÁNKY WWW2 - PRACOVNÍ PODKLADY - 2017/2018

Navazující magisterské programy na FSI VUT

Na této stránce je uveden celkový seznam všech navazujících magisterských studijních programů, které existují na FSI v akademickém roce 2017/2018, včetně jazyka výuky, formy a standardní délky studia. Otevírají se však pouze ty, v nichž jsou splněny podmínky, dané počtem přihlášených studentů. Další akreditované studijní programy lze nalézt na www stránkách fakulty.

Akademický rok 2017/2018
Kód Zkratka Název Jazyk Forma Délka
N2301 M2I-P Strojní inženýrství cs prezenční studium 2 roky
N2301 M2I-K Strojní inženýrství cs kombinované studium 2 roky
N2301 M2I-Z Strojní inženýrství en krátkodobý pobyt 2 roky
N2301 M2I-A Strojní inženýrství en prezenční studium 2 roky
N2344 M2V-P Výrobní systémy cs prezenční studium 2 roky
N2345 M2E-A Industrial Engineering en prezenční studium 2 roky
N3901 M2A-P Aplikované vědy v inženýrství cs prezenční studium 2 roky
N3901 M2A-A Aplikované vědy v inženýrství en prezenční studium 2 roky
ON MO1-P Obecná nabídka cs hostující student 2 roky