Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně - pracovní verze WWW2 - 2018/2019
Úvodní stránka
    STRÁNKY WWW2 - PRACOVNÍ PODKLADY - 2018/2019

Obory garantované ÚFI

Na této stránce je uveden seznam všech oborů, specializací a ročníků studia, u nichž hlavním garantujícím pracovištěm je Ústav fyzikálního inženýrství.

Kliknutím na název zobrazíte charakteristiku oboru, kliknutím na číslo ročníku studijní plán.

Akademický rok 2018/2019
Obor (kód, název) Specializace Jazyk   Stupeň     Ročník  
Program: B3A-P-3 Aplikované vědy v inženýrství - bakalářský
B-FIN  Fyzikální inženýrství a nanotechnologie -- cs 1 1
B-FIN  Fyzikální inženýrství a nanotechnologie -- cs 1 2
B-FIN  Fyzikální inženýrství a nanotechnologie -- cs 1 3
 
Program: M2A-P-2 Aplikované vědy v inženýrství - magisterský navazující
M-FIN  Fyzikální inženýrství a nanotechnologie -- cs 2 1
M-FIN  Fyzikální inženýrství a nanotechnologie -- cs 2 2
M-PMO  Přesná mechanika a optika -- cs 2 1
M-PMO  Přesná mechanika a optika -- cs 2 2
 
Program: D4F-P-4 Fyzikální a materiálové inženýrství - doktorský
D-FMI  Fyzikální a materiálové inženýrství F Fyzikální inženýrství cs 3 D