Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně - pracovní verze WWW2 - 2017/2018
Úvodní stránka
    STRÁNKY WWW2 - PRACOVNÍ PODKLADY - 2017/2018

Obory garantované ÚST

Na této stránce je uveden seznam všech oborů, specializací a ročníků studia, u nichž hlavním garantujícím pracovištěm je Ústav strojírenské technologie.

Kliknutím na název zobrazíte charakteristiku oboru, kliknutím na číslo ročníku studijní plán.

Akademický rok 2017/2018
Obor (kód, název) Specializace Jazyk   Stupeň     Ročník  
Program: B3S-P-3 Strojírenství - bakalářský
B-STG  Strojírenská technologie -- cs 1 2
B-STG  Strojírenská technologie -- cs 1 3
 
Program: M2I-P-2 Strojní inženýrství - magisterský navazující
M-SLE  Slévárenská technologie -- cs 2 1
M-SLE  Slévárenská technologie -- cs 2 2
M-SLE  Slévárenská technologie P pro absolventy B-STG cs 2 1
M-STG  Strojírenská technologie -- cs 2 1
M-STG  Strojírenská technologie -- cs 2 2
M-STG  Strojírenská technologie P pro absolventy B-STG cs 2 1
M-STM  Strojírenská technologie a průmyslový management -- cs 2 1
M-STM  Strojírenská technologie a průmyslový management -- cs 2 2
M-STM  Strojírenská technologie a průmyslový management P pro absolventy B-STG cs 2 1
M-VAS  Výroba automobilových světel a technických svítidel -- cs 2 1
M-VAS  Výroba automobilových světel a technických svítidel -- cs 2 2
 
Program: M2E-A-2 Industrial Engineering - magisterský navazující
M-IND  Industrial Engineering -- en 2 1
M-IND  Industrial Engineering -- en 2 2
 
Program: D4T-P-4 Strojírenská technologie - doktorský
D-STG  Strojírenská technologie -- cs 3 D