Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně - pracovní verze WWW2 - 2017/2018
Úvodní stránka
    STRÁNKY WWW2 - PRACOVNÍ PODKLADY - 2017/2018

Study Branches Supervised by Institute of Production Machines, Systems and Robotics

This page contains the list of all study branches, specializations and years of study guaranteed by Institute of Production Machines, Systems and Robotics.

By click to branch name you display branch curriculum, by click to number of study year you display study plan.

Academical year 2017/2018
Branch (code, name) Specialization Lang   Grade     Year  
Programme: B3S-P-3 Engineering - Bachelor's
B-KSB  Quality, Reliability and Safety -- cs 1 1
B-KSB  Quality, Reliability and Safety -- cs 1 2
B-KSB  Quality, Reliability and Safety -- cs 1 3
B-VSY  Production Technology -- cs 1 1
B-VSY  Production Technology -- cs 1 2
B-VSY  Production Technology -- cs 1 3
 
Programme: M2I-P-2 Mechanical Engineering - Master's
M-KSB  Quality, Reliability and Safety -- cs 2 1
M-KSB  Quality, Reliability and Safety -- cs 2 2
M-VSR  Design of Product Machines and Equipment -- cs 2 1
M-VSR  Design of Product Machines and Equipment -- cs 2 2
M-VSR  Design of Product Machines and Equipment P linked to branch B-SSZ cs 2 1
 
Programme: M2V-P-2 Production Systems - Master's
M-VSY  Production Systems -- cs 2 1
M-VSY  Production Systems -- cs 2 2
 
Programme: D4Z-P-4 Machines and Equipment - Doctoral
D-KPI  Design and Process Engineering S Machines and Eqiupments cs 3 D