Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně - pracovní verze WWW2 - 2018/2019
Úvodní stránka
    STRÁNKY WWW2 - PRACOVNÍ PODKLADY - 2018/2019

Obory garantované ÚAI

Na této stránce je uveden seznam všech oborů, specializací a ročníků studia, u nichž hlavním garantujícím pracovištěm je Ústav automatizace a informatiky.

Kliknutím na název zobrazíte charakteristiku oboru, kliknutím na číslo ročníku studijní plán.

Akademický rok 2018/2019
Obor (kód, název) Specializace Jazyk   Stupeň     Ročník  
Program: B3S-P-3 Strojírenství - bakalářský
B-AIŘ  Aplikovaná informatika a řízení -- cs 1 2
B-AIŘ  Aplikovaná informatika a řízení -- cs 1 3
 
Program: M2I-P-2 Strojní inženýrství - magisterský navazující
M-AIŘ  Aplikovaná informatika a řízení -- cs 2 1
M-AIŘ  Aplikovaná informatika a řízení -- cs 2 2
M-AIŘ  Aplikovaná informatika a řízení P pro absolventy B-AIŘ cs 2 1
M-AIŘ  Aplikovaná informatika a řízení P pro absolventy B-AIŘ cs 2 2
 
Program: D4Z-P-4 Stroje a zařízení - doktorský
D-KPI  Konstrukční a procesní inženýrství Ř Řízení strojů a procesů cs 3 D