Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně - pracovní verze WWW2 - 2017/2018
Úvodní stránka
    STRÁNKY WWW2 - PRACOVNÍ PODKLADY - 2017/2018

Obory garantované FSI

Na této stránce je uveden seznam všech oborů, specializací a ročníků studia, u nichž hlavním garantujícím pracovištěm je Fakulta strojního inženýrství.

Kliknutím na název zobrazíte charakteristiku oboru, kliknutím na číslo ročníku studijní plán.

Akademický rok 2017/2018
Obor (kód, název) Specializace Jazyk   Stupeň     Ročník  
Program: B3S-P-3 Strojírenství - bakalářský
B-S1R  Strojírenství -- cs 1 1
 
Program: CŽV-1 Celoživotní vzdělávání - celoživotní vzdělávání (není studentem)
CZV  Základy strojního inženýrství -- cs 1 1
 
Program: BO1-P-3 Obecná nabídka - bakalářský
B-OBN  Obecná nabídka pro bakalářské studium -- cs 1 1
 
Program: MO1-P-2 Obecná nabídka - magisterský navazující
M-OBN  Obecná nabídka pro magisterské studium -- cs 2 1