Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně - pracovní verze WWW2 - 2018/2019
Úvodní stránka
    STRÁNKY WWW2 - PRACOVNÍ PODKLADY - 2018/2019

Obory garantované FSI v angličtině

Na této stránce je uveden seznam všech oborů, specializací a ročníků studia, vyučovaných v angličtině, u nichž hlavním garantujícím pracovištěm je Fakulta strojního inženýrství.

Kliknutím na název zobrazíte charakteristiku oboru, kliknutím na číslo ročníku studijní plán.

Akademický rok 2018/2019
Obor (kód, název) Specializace Jazyk   Stupeň     Ročník  
Program: B3S-A-3 Strojírenství - bakalářský
B-AIŘ  Aplikovaná informatika a řízení -- en 1 1
B-AIŘ  Aplikovaná informatika a řízení -- en 1 2
B-AIŘ  Aplikovaná informatika a řízení -- en 1 3
B-STI  Základy strojního inženýrství -- en 1 1
B-STI  Základy strojního inženýrství -- en 1 2
B-STI  Základy strojního inženýrství -- en 1 3
 
Program: B3A-A-3 Aplikované vědy v inženýrství - bakalářský
B-FIN  Fyzikální inženýrství a nanotechnologie -- en 1 1
B-MAI  Matematické inženýrství -- en 1 1
 
Program: M2I-A-2 Strojní inženýrství - magisterský navazující
M-AIŘ  Aplikovaná informatika a řízení -- en 2 1
M-AIŘ  Aplikovaná informatika a řízení -- en 2 2
M-PRI  Procesní inženýrství -- en 2 1
M-PRI  Procesní inženýrství -- en 2 2
M-PRI  Procesní inženýrství P pro absolventy B-EPE en 2 1
M-STL  Stavba letadel -- en 2 1
M-STL  Stavba letadel -- en 2 2
 
Program: M2E-A-2 Industrial Engineering - magisterský navazující
M-IND  Industrial Engineering -- en 2 1
M-IND  Industrial Engineering -- en 2 2
 
Program: M2A-A-2 Aplikované vědy v inženýrství - magisterský navazující
M-FIN  Fyzikální inženýrství a nanotechnologie -- en 2 1
M-FIN  Fyzikální inženýrství a nanotechnologie -- en 2 2
M-MAI  Matematické inženýrství -- en 2 1
M-MAI  Matematické inženýrství -- en 2 2
M-PMO  Přesná mechanika a optika -- en 2 1
M-PMO  Přesná mechanika a optika -- en 2 2
 
Program: D4Z-A-4 Stroje a zařízení - doktorský
D-KPI  Konstrukční a procesní inženýrství K Konstrukční inženýrství en 3 D
 
Program: D4A-A-4 Aplikované vědy v inženýrství - doktorský
D-IME  Inženýrská mechanika -- en 3 D
 
Program: D4F-A-4 Fyzikální a materiálové inženýrství - doktorský
D-FMI  Fyzikální a materiálové inženýrství F Fyzikální inženýrství en 3 D
D-FMI  Fyzikální a materiálové inženýrství M Materiálové inženýrství en 3 D
 
Program: D4P-A-4 Aplikace přírodních věd - doktorský
D-APM  Aplikovaná matematika -- en 3 D