Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně - pracovní verze WWW2 - 2018/2019
Úvodní stránka
    STRÁNKY WWW2 - PRACOVNÍ PODKLADY - 2018/2019

Předměty doporučené pro doktorské studium

Studijní obor D-FMI - Fyzikální a materiálové inženýrství, Fyzikální inženýrství

Student musí mít ve svém individuálním plánu zařazen:
  1. jazyk (standardně angličtina)
  2. předměty širšího vědního základu oboru studia
  3. předměty z níže uvedené nabídky pro své zaměření studia
  4. případně další předměty z nabídky pro DS (pro jiné obory)
zkratka sem jazyk nazev garant
9ESM C cs Výpočty elektronové struktury materiálů, jejich povrchů a rozhraní prof. RNDr. Mojmír Šob, DrSc.
9NTC C cs Nanotechnologie prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc.
9ANC Z cs Mikroskopie a analýza pomocí nabitých částic prof. RNDr. Bohumila Lencová, CSc.
9MAV Z cs Matematický aparát vlnové optiky prof. RNDr. Jiří Komrska, CSc.
9PEX Z cs Řízení experimentu počítačem doc. RNDr. Miroslav Doložílek, CSc.
9TTD Z cs Teorie měření, měřicí techniky a technické diagnostiky doc. Ing. Stanislav Průša, Ph.D.
9AMK L cs Analytická mechanika a mechanika kontinua prof. RNDr. Pavel Šandera, CSc.
9FZM L cs Fyzikální základy mezních stavů materiálu prof. RNDr. Jaroslav Pokluda, CSc.
9FZM-A L en Fyzikální základy mezních stavů materiálu prof. RNDr. Jaroslav Pokluda, CSc.
9KPO L cs Hodnocení kvality povrchů optickými metodami. prof. RNDr. Miloslav Ohlídal, CSc.
9KTD L cs Fourierova transformace mřížek a kinematická teorie difrakce prof. RNDr. Jiří Komrska, CSc.
9MIA L cs Pokročilá světelná mikroskopie - teorie zobrazení prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D.
9MIK L cs Světelná mikroskopie prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D.
9MSH L cs Monitorování a snižování hluku doc. RNDr. Miroslav Doložílek, CSc.
9STH L cs Struktura hmoty prof. RNDr. Petr Dub, CSc.