Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně - pracovní verze WWW2 - 2018/2019
Úvodní stránka
    STRÁNKY WWW2 - PRACOVNÍ PODKLADY - 2018/2019

Předměty doporučené pro doktorské studium

Studijní obor D-FMI - Fyzikální a materiálové inženýrství, Materiálové inženýrství

Student musí mít ve svém individuálním plánu zařazen:
  1. jazyk (standardně angličtina)
  2. předměty širšího vědního základu oboru studia
  3. předměty z níže uvedené nabídky pro své zaměření studia
  4. případně další předměty z nabídky pro DS (pro jiné obory)
zkratka sem jazyk nazev garant
9KPC C cs Koloidní a povrchová chemie prof. RNDr. Jaroslav Cihlář, CSc.
9MOM C cs Modelování materiálů doc. Ing. Roman Gröger, Ph.D. et Ph.D.
9NKM C cs Nekovové materiály prof. RNDr. Jaroslav Cihlář, CSc.
9NKM-A C en Nekovové materiály prof. RNDr. Jaroslav Cihlář, CSc.
9PKT C cs Pokročilé keramické technologie prof. Ing. Martin Trunec, Dr.
9PSM C cs Pokročilé strojírenské materály prof. Ing. Jiří Švejcar, CSc.
9SKE C cs Slinováni keramických materialů prof. RNDr. Karel Maca, Dr.
9SKE-A C en Slinováni keramických materialů prof. RNDr. Karel Maca, Dr.
9USC C cs Ultrazvuková sonochemie prof. RNDr. Jaroslav Cihlář, CSc.
9VMS C cs Vybrané metody strukturní analýzy prof. Ing. Jiří Švejcar, CSc.
9VMS-A C en Vybrané metody strukturní analýzy prof. Ing. Jiří Švejcar, CSc.
9VOM C cs Volba materiálu prof. Ing. Jiří Švejcar, CSc.
9WTF C cs Teorie fázových přeměn prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
9ALM Z cs Aplikovaná lomová mechanika prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
9ALM-A Z en Aplikovaná lomová mechanika prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
9SVK Z cs Struktura a vlastnosti kovových materiálů prof. Ing. Tomáš Podrábský, CSc.
9VFM Z cs Vybrané statě z fyziky materiálu doc. Ing. Bohumil Pacal, CSc.
9ZMV Z cs Zkoušení mechanických vlastností prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
9DPP L cs Degradační procesy a predikce životnosti prof. Ing. Rudolf Foret, CSc.
9ZKM L cs Žáropevné kovové materiály doc. Ing. Vít Jan, Ph.D.