Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně - pracovní verze WWW2 - 2018/2019
Úvodní stránka
    STRÁNKY WWW2 - PRACOVNÍ PODKLADY - 2018/2019

Předměty doporučené pro doktorské studium

Studijní obor D-IME - Inženýrská mechanika, bez zaměření

Student musí mít ve svém individuálním plánu zařazen:
  1. jazyk (standardně angličtina)
  2. předměty širšího vědního základu oboru studia
  3. předměty z níže uvedené nabídky pro své zaměření studia
  4. případně další předměty z nabídky pro DS (pro jiné obory)
zkratka sem jazyk nazev garant
9BIA C cs Bioakustika Ing. Pavel Švancara, Ph.D.
9ESZ C cs Chlazení elektrických strojů a zařízení doc. Ing. Radek Vlach, Ph.D.
9IDS C cs Modelování a řízení dynamických systémů doc. Ing. Robert Grepl, Ph.D.
9MEK-A C en Mechanika kompozitů prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc.
9VAH C cs Vibrace a hluk Ing. Pavel Švancara, Ph.D.
9MKP Z cs MKP v inženýrských výpočtech prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc.
9MKP-A Z en MKP v inženýrských výpočtech prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc.
9TME Z cs Teorie modelování a experimentu prof. Ing. Přemysl Janíček, DrSc.
9VMM Z cs Výpočtové modely nelineárního chování materiálů prof. Ing. Jiří Burša, Ph.D.
9DRS L cs Dynamika rotorových soustav Ing. Petr Lošák, Ph.D.
9MBT L cs Mechanika biologických tkání prof. Ing. Jiří Burša, Ph.D.
9MEK L cs Mechanika kompozitů prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc.
9NMT L cs Nelineární mechanika a MKP prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc.