Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně - pracovní verze WWW2 - 2017/2018
Úvodní stránka
    STRÁNKY WWW2 - PRACOVNÍ PODKLADY - 2017/2018

Courses, recommended for doctoral study

Study branch D-IME - Applied Mechanics, no specialisation

short sem lang course title guarantor
9BIA A cs Bioacoustics Ing. Pavel Švancara, Ph.D.
9ESZ A cs Cooling of Electric Machines and Equipments doc. Ing. Radek Vlach, Ph.D.
9IDS A cs Modelling and Control of Dynamic Systems doc. Ing. Robert Grepl, Ph.D.
9MEK-A A en Mechanics of Composites prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc.
9VAH A cs Vibrations and Noise Ing. Pavel Švancara, Ph.D.
9MKP W cs FEM in Engineering Computations prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc.
9MKP-A W en FEM in Engineering Computations prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc.
9TME W cs Theory of Modelling and Experiment prof. Ing. Přemysl Janíček, DrSc.
9VMM W cs Computational Models of Non-linear Material Behaviour prof. Ing. Jiří Burša, Ph.D.
9MBT S cs Mechanics of Biological Tissues prof. Ing. Jiří Burša, Ph.D.
9MEK S cs Mechanics of Composites prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc.
9NMT S cs Nonlinear Mechanics and FEM prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc.