Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně - pracovní verze WWW2 - 2018/2019
Úvodní stránka
    STRÁNKY WWW2 - PRACOVNÍ PODKLADY - 2018/2019

Předměty doporučené pro doktorské studium

Studijní obor D-KPI - Konstrukční a procesní inženýrství, Automobilní a dopravní inženýrství

Student musí mít ve svém individuálním plánu zařazen:
  1. jazyk (standardně angličtina)
  2. předměty širšího vědního základu oboru studia
  3. předměty z níže uvedené nabídky pro své zaměření studia
  4. případně další předměty z nabídky pro DS (pro jiné obory)
zkratka sem jazyk nazev garant
9CZS C cs Číslicové zpracování signálů prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc.
9DSM C cs Dynamika spalovacích motorů prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc.
9LDM Z cs Logistika v dopravě a manipulaci doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc.
9TSS L cs Teorie stavebních strojů doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc.