Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně - pracovní verze WWW2 - 2018/2019
Úvodní stránka
    STRÁNKY WWW2 - PRACOVNÍ PODKLADY - 2018/2019

Předměty doporučené pro doktorské studium

Studijní obor D-KPI - Konstrukční a procesní inženýrství, Energetické inženýrství

Student musí mít ve svém individuálním plánu zařazen:
  1. jazyk (standardně angličtina)
  2. předměty širšího vědního základu oboru studia
  3. předměty z níže uvedené nabídky pro své zaměření studia
  4. případně další předměty z nabídky pro DS (pro jiné obory)
zkratka sem jazyk nazev garant
9JPR Z cs Jaderná paliva a pokročilé jaderné reaktory prof. Ing. Oldřich Matal, CSc.
9KVT Z cs Kotle a výměníky tepla doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc.
9PAS Z cs Paliva, spalování doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc.
9POE Z cs Pracovní okruhy tepelných elektráren doc. Ing. Jan Fiedler, Dr.
9TET Z cs Tepelné turbíny doc. Ing. Jan Fiedler, Dr.