Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně - pracovní verze WWW2 - 2018/2019
Úvodní stránka
    STRÁNKY WWW2 - PRACOVNÍ PODKLADY - 2018/2019

Předměty doporučené pro doktorské studium

Studijní obor D-KPI - Konstrukční a procesní inženýrství, Fluidní inženýrství

Student musí mít ve svém individuálním plánu zařazen:
  1. jazyk (standardně angličtina)
  2. předměty širšího vědního základu oboru studia
  3. předměty z níže uvedené nabídky pro své zaměření studia
  4. případně další předměty z nabídky pro DS (pro jiné obory)
zkratka sem jazyk nazev garant
9APH C cs Aplikovaná hydrodynamika doc. Ing. Jaroslav Štigler, Ph.D.
9FLI C cs Fluidní inženýrství prof. Ing. František Pochylý, CSc.
9PPT C cs Metody řešení problémů přenosu tepla prof. Ing. Miroslav Raudenský, CSc.
9VMT C cs Výpočtové modelování turbulentního proudění doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D.
9OPT Z cs Experimentální a teoretické stanovení okrajových podmínek přenosu tepla prof. Ing. Jaroslav Horský, CSc.