Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně - pracovní verze WWW2 - 2017/2018
Úvodní stránka
    STRÁNKY WWW2 - PRACOVNÍ PODKLADY - 2017/2018

Předměty doporučené pro doktorské studium

Studijní obor D-KPI - Konstrukční a procesní inženýrství, Stavba letadel a provoz letadel

Student musí mít ve svém individuálním plánu zařazen:
  1. jazyk (standardně angličtina)
  2. předměty širšího vědního základu oboru studia
  3. předměty z níže uvedené nabídky pro své zaměření studia
  4. případně další předměty z nabídky pro DS (pro jiné obory)
zkratka sem jazyk nazev garant
9ATM C cs Air Traffic Management doc. Ing. Slavomír Vosecký, CSc.
9LKK C cs Vybrané statě z pevnosti leteckých konstrukcí - kompozitní konstrukce doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D.
9MOS C cs Moderní systémy CNS/ATM doc. Ing. Slavomír Vosecký, CSc.
9OPC C cs Obchodní přepravní činnost doc. Ing. Slavomír Vosecký, CSc.
9PAL C cs Speciální metody pevnostní analýzy leteckých konstrukcí prof. Ing. Antonín Píštěk, CSc.
9PEL C cs Provoz a ekonomika letecké dopravy doc. Ing. Slavomír Vosecký, CSc.
9PLK C cs Vybrané statě z pevnosti leteckých konstrukcí - stability prof. Ing. Antonín Píštěk, CSc.
9PSL C cs Palubní soustavy letadel doc. Ing. Karel Třetina, CSc.
9PUZ C cs Vybrané statě z pevnosti leteckých konstrukcí - únava a životnost prof. Ing. Antonín Píštěk, CSc.
9VLK C cs Vybrané statě z technologie výroby a spojování leteckých konstrukcí doc. Ing. Josef Klement, CSc.
9VML C cs Vybrané statě z mechaniky letu doc. Ing. Vladimír Daněk, CSc.
9VNL C cs Speciální úlohy související s plánováním a náklady na vývoj nového letounu prof. Ing. Antonín Píštěk, CSc.
9VZL C cs Vybrané statě z výpočtu zatížení letounu prof. Ing. Antonín Píštěk, CSc.
9ZLL C cs Zkoušení letadel doc. Ing. Ivo Jebáček, Ph.D.
9ZLN C cs Základy letecké navigace doc. Ing. Slavomír Vosecký, CSc.
9ZLT C cs Zabezpečovací letecká technika doc. Ing. Slavomír Vosecký, CSc.
9CFD L cs CFD prof. Ing. Karol Fiľakovský, CSc.
9MEV L cs Mezní vrstvy prof. Ing. Karol Fiľakovský, CSc.
9VSA L cs Vybrané statě z aerodynamiky prof. Ing. Karol Fiľakovský, CSc.