Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně - pracovní verze WWW2 - 2018/2019
Úvodní stránka
    STRÁNKY WWW2 - PRACOVNÍ PODKLADY - 2018/2019

Předměty doporučené pro doktorské studium

Studijní obor D-KPI - Konstrukční a procesní inženýrství, Procesní inženýrství

Student musí mít ve svém individuálním plánu zařazen:
  1. jazyk (standardně angličtina)
  2. předměty širšího vědního základu oboru studia
  3. předměty z níže uvedené nabídky pro své zaměření studia
  4. případně další předměty z nabídky pro DS (pro jiné obory)
zkratka sem jazyk nazev garant
9EAE C cs Energie a emise prof. Ing. Petr Stehlík, CSc., dr. h. c.
9RRP C cs Řízení a regulace v procesním průmyslu doc. Ing. Zdeněk Jegla, Ph.D.
9SVC C cs Simulační výpočty, CAD doc. Ing. Jiří Hájek, Ph.D.
9TPZ C cs Tepelné pochody a zařízení pro výměnu tepla prof. Ing. Petr Stehlík, CSc., dr. h. c.
9SPZ L cs Stavba procesních zařízení Ing. Pavel Lošák, Ph.D.