Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně - pracovní verze WWW2 - 2018/2019
Úvodní stránka
    STRÁNKY WWW2 - PRACOVNÍ PODKLADY - 2018/2019

Předměty doporučené pro doktorské studium

Studijní obor D-KPI - Konstrukční a procesní inženýrství, Technika prostředí

Student musí mít ve svém individuálním plánu zařazen:
  1. jazyk (standardně angličtina)
  2. předměty širšího vědního základu oboru studia
  3. předměty z níže uvedené nabídky pro své zaměření studia
  4. případně další předměty z nabídky pro DS (pro jiné obory)
zkratka sem jazyk nazev garant
9ATH C cs Aplikovaná termomechanika prof. Ing. Milan Pavelek, CSc.
9ETP C cs Experimentální metody v technice prostředí prof. Ing. Milan Pavelek, CSc.
9KLI C cs Klimatizace a chlazení doc. Ing. Eva Janotková, CSc.
9KVE C cs Kompaktní výměníky tepla prof. Ing. Miroslav Jícha, CSc.
9PTL C cs Přenos tepla a látky prof. Ing. Miroslav Jícha, CSc.
9SYV C cs Systémy větrání doc. Ing. Eva Janotková, CSc.
9TPR C cs Technika prostředí doc. Ing. Eva Janotková, CSc.
9VYS C cs Vytápěcí systémy doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D.