Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně - pracovní verze WWW2 - 2018/2019
Úvodní stránka
    STRÁNKY WWW2 - PRACOVNÍ PODKLADY - 2018/2019

Předměty doporučené pro doktorské studium

Studijní obor D-STG - Strojírenská technologie, bez zaměření

Student musí mít ve svém individuálním plánu zařazen:
  1. jazyk (standardně angličtina)
  2. předměty širšího vědního základu oboru studia
  3. předměty z níže uvedené nabídky pro své zaměření studia
  4. případně další předměty z nabídky pro DS (pro jiné obory)
zkratka sem jazyk nazev garant
9ATO C cs Aplikace CAD/CAM v technologii obrábění prof. Ing. Miroslav Píška, CSc.
9CTO C cs CNC technologie obrábění prof. Ing. Miroslav Píška, CSc.
9EMO C cs Experimentální metody v obrábění prof. Ing. Miroslav Píška, CSc.
9KKS C cs Krystalizace kovů a slitin prof. Ing. Ladislav Zemčík, CSc.
9MEO C cs Metalurgie oceli doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D.
9MNK C cs Metalurgie neželezných kovů doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc.
9NSS C cs Numerická simulace slévárenských procesů doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc.
9PMR C cs Pokrokové materiály pro řezné nástroje prof. Ing. Miroslav Píška, CSc.
9PPC C cs Počítačová podpora technologických činností doc. Ing. Josef Chladil, CSc.
9PST C cs Progresivní slévárenské technologie prof. Ing. Milan Horáček, CSc.
9PTO C cs Progresivní technologie v objemovém tváření prof. Ing. Milan Forejt, CSc.
9PTP C cs Progresivní technologie v plošném tváření doc. Ing. Milan Dvořák, CSc.
9PTS C cs Progresivní technologie ve svařování doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D.
9PTU C cs Progresivní technologie povrchových úprav doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D.
9RJT C cs Řízení jakosti v technologických procesech doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D.
9SC1 C cs Systémy CAD I Ing. Aleš Polzer, Ph.D.
9SIN C cs Simultánní inženýrství prof. Ing. Milan Horáček, CSc.
9TTS C cs Teorie tavné svařitelnosti kovů doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D.
9TVN C cs Tvářecí nástroje doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc.
9EMT Z cs Experimentální metody ve tváření prof. Ing. Milan Forejt, CSc.
9REP Z cs Reverzní inženýrství a rychlá výroba prototypů Ing. Jan Zouhar, Ph.D.
9TTT Z cs Teorie procesů technologie tváření prof. Ing. Milan Forejt, CSc.
9SC2 L cs Systémy CAD II Ing. Aleš Polzer, Ph.D.