Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně - pracovní verze WWW2 - 2017/2018
Úvodní stránka
    STRÁNKY WWW2 - PRACOVNÍ PODKLADY - 2017/2018

Předměty doporučené pro doktorské studium

Studijní obor kterýkoli - výuka jazyků, pro všechny obory

zkratka sem jazyk nazev garant
9AJ C en Jazyk anglický pro doktorské studium Mgr. Martina Vránová, Ph.D.
9NJ C de Jazyk německý pro doktorské studium PhDr. Zdeňka Myšková