Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně - pracovní verze WWW2 - 2018/2019
Úvodní stránka
    STRÁNKY WWW2 - PRACOVNÍ PODKLADY - 2018/2019

Garantované předměty BS a MS

Fakulta strojního inženýrství

zařazené do plánů

v roce 2018/2019


Zkratka Název předmětu Počet Garant Datum poslední změny
  plánů   anotace osnovy

zimní semestr
1CH Chemie 5   Petr Dzik OVĚŘIT ZMĚNY
1CH-A Chemie 2   Petr Dzik OVĚŘIT ZMĚNY

letní semestr
2IV Informační výchova - informační gramotnost 12   Oldřiška Šepelová OVĚŘIT ZMĚNY
6A Seminář k bakalářské práci 1   Josef Bednář OVĚŘIT ZMĚNY
6B Bakalářský projekt 1   Josef Bednář OVĚŘIT ZMĚNY