Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně - pracovní verze WWW2 - 2017/2018
Úvodní stránka
    STRÁNKY WWW2 - PRACOVNÍ PODKLADY - 2017/2018

Garantované předměty BS a MS

Fakulta strojního inženýrství

zařazené do plánů

v roce 2017/2018


Zkratka Název předmětu Počet Garant Datum poslední změny
  plánů   anotace osnovy

zimní semestr
1CH Chemie 5   Petr Dzik  --  05.09.17
1CH-A Chemie 2   Petr Dzik  --  05.09.17
1CH-K Chemie 2   Petr Dzik 27.03.17 05.09.17

letní semestr
2IV Informační výchova - informační gramotnost 12   Oldřiška Šepelová 27.09.17 27.09.17
6A Seminář k bakalářské práci 1   Josef Bednář  --   -- 
6B Bakalářský projekt 1   Josef Bednář  --   --