Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně - pracovní verze WWW2 - 2017/2018
Úvodní stránka
    STRÁNKY WWW2 - PRACOVNÍ PODKLADY - 2017/2018

Garantované předměty BS a MS

Faculty of Mechanical Engineering

zařazené do plánů

v roce 2017/2018


Zkratka Název předmětu Počet Garant Datum poslední změny
  plánů   anotace osnovy

winter semestr
1CH Chemistry 5   Petr Dzik  --  05.09.17
1CH-A Chemistry 2   Petr Dzik  --  05.09.17
1CH-K Chemistry 2   Petr Dzik 27.03.17 05.09.17

summer semestr
2IV Information Knowledge - Information Literacy 12   Oldřiška Šepelová  --   -- 
6A Bachelor Seminar 1   Josef Bednář  --   -- 
6B Bachelor Project 1   Josef Bednář  --   --