Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně - pracovní verze WWW2 - 2017/2018
Úvodní stránka
    STRÁNKY WWW2 - PRACOVNÍ PODKLADY - 2017/2018

Garantované předměty BS a MS

Ústav matematiky

zařazené do plánů

v roce 2017/2018


Zkratka Název předmětu Počet Garant Datum poslední změny
  plánů   anotace osnovy

zimní semestr
CM Matematika III-B 5   Jan Čermák 08.10.17 08.10.17
CM-A Matematika III-B 1   Jan Čermák  --  05.09.17
CM-K Matematika III-B 3   Jan Čermák 27.03.17 05.09.17
RIR Inteligentní řídicí systémy 1   Tomáš Březina  --  05.09.17
RMA Matematika - Vybrané statě 3   Miloslav Druckmüller  --  05.09.17
RNF Fuzzy systémy a neuronové sítě 1   Tomáš Březina  --  05.09.17
SAL Aplikace vícehodnotové logiky 1   Miloslav Druckmüller  --  09.10.17
SA1 Matematická analýza I 2   Luděk Nechvátal  --  05.09.17
SA1-A Matematická analýza I 1   Luděk Nechvátal OVĚŘIT 05.09.17
SA3 Matematická analýza III 2   Jan Čermák 08.10.17 08.10.17
SDM Metody diskrétní matematiky 1   Josef Šlapal 03.10.17 03.10.17
SD3 Diplomový projekt I (M-MAI) 1   Josef Šlapal  --  18.09.17
SFI Finanční matematika 1   Pavel Popela  --  09.10.17
SFM Fuzzy množiny a aplikace 1   Zdeněk Karpíšek  --  05.09.17
SGA-A Grafy a algoritmy 1   Josef Šlapal 03.10.17 03.10.17
SG0 Grupy a okruhy 2   Miroslav Kureš  --  15.09.17
SLA Lineární algebra 1   Miroslav Kureš  --  05.09.17
SLA-A Lineární algebra 1   Miroslav Kureš OVĚŘIT 05.09.17
SMM Matematické metody v teorii proudění 1   Libor Čermák 04.10.17 05.09.17
SN1 Numerické metody I 1   Libor Čermák  --  05.09.17
SN3 Numerické metody III 1   Libor Čermák  --  05.09.17
SOR Základy optimálního řízení 1   Jan Čermák 08.10.17 08.10.17
SO2 Optimalizace II 1   Pavel Popela  --  09.10.17
SPD Parciální diferenciální rovnice 1   Jan Franců 09.10.17 09.10.17
SPG Počítačová grafika 1   Dalibor Martišek  --  08.10.17
SP3 Pravděpodobnost a statistika III 1   Libor Žák 03.10.17 03.10.17
SR0 Rekonstrukce a analýza 3D scén 1   Jana Procházková 10.03.17 05.09.17
SSJ Spolehlivost a jakost 2   Josef Bednář  --  05.09.17
SSZ Seminář k diplomové práci I (M-MAI) 1   Josef Šlapal  --  05.09.17
SU2 Funkcionální analýza II 1   Vítězslav Veselý 04.10.17 05.09.17
SZP Základy programování 1   Tomáš Březina 19.03.17 05.09.17
SZP-A Základy programování 1   Tomáš Březina OVĚŘIT 05.09.17
S1P Pravděpodobnost a statistika I 1   Libor Žák 03.10.17 03.10.17
S2M Stochastické modelování 1   Zdeněk Karpíšek  --  05.09.17
TLA Základy lineární algebry 1   Jaroslav Hrdina  --  05.09.17
T2K Vybrané kapitoly z matematiky II 1   Miloslav Druckmüller  --  05.09.17
VEX Expertní systémy 2   Miloslav Druckmüller 06.10.17 06.10.17
VEX-K Expertní systémy 2   Miloslav Druckmüller 27.03.17 05.09.17
WON Obrazová analýza v materiálových vědách 1   Dalibor Martišek  --  08.10.17
XAP Aplikovaná statistika a plánování experimentu 1   Zdeněk Karpíšek  --  05.09.17
XAP-K Aplikovaná statistika a plánování experimentu 1   Zdeněk Karpíšek 27.03.17 05.09.17
0AA Aplikovaná algebra pro inženýry 1   Miroslav Kureš  --  18.09.17
0AI Aplikované inženýrství 1   Josef Bednář  --  05.09.17
0KD Vybrané kapitoly z deskriptivní geometrie 8   Ludmila Chvalinová  --  05.09.17
0KM Vybrané kapitoly z matematiky 7   Miroslav Doupovec  --  05.09.17
0KM-A Vybrané kapitoly z matematiky 1   Miroslav Doupovec  --  05.09.17
0OM Optimalizační modely 1   Pavel Popela  --  09.10.17
0PD Programování v Delphi 2   Miloslav Druckmüller  --  05.09.17
0PPS Průmyslový projekt (M-MAI) 1   Miloslav Druckmüller  --  05.09.17
0S1 Programovací metody I 1   Dalibor Martišek  --  08.10.17
0S2 Programovací metody II 1   Dalibor Martišek  --  08.10.17
0TH Úvod do teorie her 1   Jaroslav Hrdina  --  05.09.17
1KG Konstruktivní a počítačová geometrie 1   Dalibor Martišek  --  08.10.17
1KG-A Konstruktivní a počítačová geometrie 1   Dalibor Martišek OVĚŘIT 05.09.17
1M Matematika I 7   Miroslav Doupovec 27.09.17 05.09.17
1M-A Matematika I 2   Miroslav Doupovec  --  05.09.17
1M-K Matematika I 2   Miroslav Doupovec 27.03.17 05.09.17
1PG Počítačová geometrie a grafika 3   Dalibor Martišek  --  08.10.17
1PG-A Počítačová geometrie a grafika 2   Dalibor Martišek  --  05.09.17
1PG-K Počítačová geometrie a grafika 1   Dalibor Martišek 27.03.17 08.10.17
2M-A Matematika II 1   Miroslav Doupovec  --  05.09.17
3M Matematika III 14   Jan Čermák 08.10.17 08.10.17
3M-A Matematika III 3   Jan Čermák  --  05.09.17
3M-K Matematika III 5   Jan Čermák 08.10.17 08.10.17

letní semestr
BM Matematika II-B 3   Miroslav Doupovec 27.09.17  -- 
BM-A Matematika II-B 1   Miroslav Doupovec  --   -- 
BM-K Matematika II-B 1   Miroslav Doupovec 27.03.17 27.03.17
PST Statistické metody ve strojírenství 7   Josef Bednář  --   -- 
PST-K Statistické metody ve strojírenství 2   Josef Bednář 27.03.17 27.03.17
RUI Technické aplikace metod umělé inteligence 1   Miloslav Druckmüller  --   -- 
SAV Geometrické algoritmy a kryptografie 1   Miroslav Kureš  --   -- 
SA0 Matematické modelování pomocí diferenciálních rovnic 1   Jan Čermák 08.10.17 08.10.17
SA2 Matematická analýza II 2   Luděk Nechvátal  --   -- 
SA2-A Matematická analýza II 1   Luděk Nechvátal OVĚŘIT ZMĚNY
SDG Diferenciální geometrie 1   Miroslav Doupovec 27.09.17  -- 
SDR Moderní metody řešení diferenciálních rovnic 1   Jan Franců 09.10.17 09.10.17
SDS Seminář k diplomové práci II (M-MAI) 1   Josef Šlapal  --   -- 
SD4 Diplomový projekt II (M-MAI) 1   Josef Šlapal  --   -- 
SES Seminář k bakalářské práci (B-MAI) 1   Jana Hoderová  --  09.10.17
SFA Fourierova analýza 1   Aleksandre Lomtatidze 29.09.17 29.09.17
SF0 Aplikace Fourierovy analýzy 2   Miloslav Druckmüller  --   -- 
SKF Funkce komplexní proměnné 1   Miloslav Druckmüller  --   -- 
SML Matematická logika 1   Josef Šlapal 03.10.17 03.10.17
SN2 Numerické metody II 2   Libor Čermák  --   -- 
SOA Obecná algebra 1   Josef Šlapal 03.10.17  -- 
SOA-A Obecná algebra 1   Josef Šlapal OVĚŘIT ZMĚNY
SOP Optimalizace I 1   Pavel Popela  --  09.10.17
SP2 Pravděpodobnost a statistika II 1   Zuzana Hübnerová  --   -- 
SR3 Moderní metody programování 1   Rudolf Hlavička 05.10.17 05.10.17
SSP Stochastické procesy 7   Vítězslav Veselý 04.10.17 04.10.17
SSR-A Matematické struktury 1   Josef Šlapal 03.10.17  -- 
SU1 Funkcionální analýza I 1   Pavel Řehák 03.10.17 09.10.17
SVD Vizualizace dat 1   Dalibor Martišek  --  08.10.17
S1M Variační počet 1   Miroslav Kureš  --   -- 
S3M Matematický seminář 1   Josef Šlapal  --   -- 
TAI Analýza inženýrského experimentu 4   Zdeněk Karpíšek  --   -- 
TNM Numerické metody analýzy obrazů 4   Miloslav Druckmüller  --   -- 
T1K Vybrané kapitoly z matematiky I 1   Miloslav Druckmüller  --   -- 
VTR Algebraická teorie řízení 3   Jaroslav Hrdina  --   -- 
VTR-K Algebraická teorie řízení 2   Jaroslav Hrdina 27.03.17 27.03.17
0MS Matematický software 2   Tomáš Březina 19.03.17 19.03.17
0MV Matematické výpočty pomocí MAPLE 3   Petr Tomášek 06.10.17 06.10.17
0SS Statistický software 5   Zdeněk Karpíšek  --   -- 
0TX Úvod do TeXu 1   Jan Franců  --   -- 
1M-A Matematika I 1   Miroslav Doupovec  --   -- 
2M Matematika II 3   Miroslav Doupovec 27.09.17  -- 
2M-A Matematika II 2   Miroslav Doupovec  --   -- 
2M-K Matematika II 1   Miroslav Doupovec 27.03.17 27.03.17
2NU Numerické metody 6   Libor Čermák  --   -- 
2NU-A Numerické metody 2   Libor Čermák  --   -- 
2NU-K Numerické metody 2   Libor Čermák 27.03.17 27.03.17
2PG Počítačová grafika 1   Dalibor Martišek  --  08.10.17
3NU Numerické metody II 1   Libor Čermák  --   -- 
3NU-A Numerické metody II 1   Libor Čermák OVĚŘIT ZMĚNY
4M Matematika IV 7   Zdeněk Karpíšek  --   -- 
4M-A Matematika IV 1   Zdeněk Karpíšek OVĚŘIT ZMĚNY
4M-K Matematika IV 1   Zdeněk Karpíšek 27.03.17 27.03.17
6BM Bakalářský projekt (ÚM) 1   Jana Hoderová  --   --