Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně - pracovní verze WWW2 - 2017/2018
Úvodní stránka
    STRÁNKY WWW2 - PRACOVNÍ PODKLADY - 2017/2018

Garantované předměty BS a MS

Ústav fyzikálního inženýrství

zařazené do plánů

v roce 2017/2018


Zkratka Název předmětu Počet Garant Datum poslední změny
  plánů   anotace osnovy

zimní semestr
RFO Fotonika 1   Jozef Kaiser  --  05.09.17
TAO Aplikovaná optika 2   Jiří Komrska  --  05.09.17
TBI Molekulární biologie 1   Miroslav Fojta  --  05.09.17
TCO Částicová optika 2   Bohumila Lencová  --  05.09.17
TEB-A Experimentální biofotonika 2   Radim Chmelík  --  05.09.17
TFV Fyzikální vlastnosti materiálů 1   Josef Humlíček  --  05.09.17
TF1 Obecná fyzika I (Mechanika a molekulová fyzika) 2   Jiří Spousta  --  05.09.17
TF3 Obecná fyzika III (Kmity, vlny, optika) 1   Jiří Petráček  --  05.09.17
TIO Inženýrská optika 3   Miroslav Liška  --  05.09.17
TKC Úvod do konstrukce přístrojů a speciální CAD 1   Jakub Zlámal  --  05.09.17
TK1 Konstrukce přístrojů I 2   Martin Antoš  --  05.09.17
TMK Mikroskopie a spektroskopie 2   Radim Chmelík  --  05.09.17
TMM Teoretická mechanika a mechanika kontinua 1   Petr Dub  --  05.09.17
TNF-A Nanofotonika a plasmonika 1   Tomáš Šikola  --  05.09.17
TNI Nanoelektronika 1   Antonín Fejfar  --  05.09.17
TOI Optoelektronika a integrovaná optika 2   Jiří Petráček OVĚŘIT 05.09.17
TOJ Předdiplomní projekt 2   Tomáš Šikola  --  05.09.17
TOM Organická a makromolekulární chemie 1   Jaroslav Petrůj  --  05.09.17
TPE Počítače v experimentu 2   Miroslav Doložílek  --  05.09.17
TPX Plánování a vyhodnocování experimentů 1   Josef Humlíček  --  05.09.17
TP0 Fyzikální principy technologie výroby polovodičů 3   Josef Humlíček  --  05.09.17
TP1 Přesná mechanika I 2   Jakub Zlámal  --  05.09.17
TQS Kvantová a statistická fyzika 1   Petr Dub  --  05.09.17
TR0 Prezentace výsledků 1   Jakub Zlámal  --  05.09.17
TR2 Fyzikální praktikum II 1   Luděk Bočánek  --  05.09.17
TSD Seminář k diplomové práci I (M-FIN, M-PMO) 2   Bohumila Lencová  --  05.09.17
TSI Speciální praktikum II 2   Radim Chmelík  --  05.09.17
TTV Fyzika a technika vakua 1   Jiří Spousta  --  05.09.17
TUN Úvod do fyzikálního inženýrství a nanověd 1   Tomáš Šikola  --  05.09.17
TZO Základy optiky 3   Jozef Kaiser  --  05.09.17
T1T-A Povrchy a tenké vrstvy 1   Tomáš Šikola 27.09.17 05.09.17
T2F Počítačová fyzika II 1   Miroslav Doložílek  --  05.09.17
0FK Vybrané kapitoly z fyziky II 3   Jan Čechal  --  05.09.17
0FO Fyzikální proseminář III 1   Radek Kalousek  --  05.09.17
0FP Fyzikální proseminář I 1   Radek Kalousek  --  05.09.17
0FS Fyzikální proseminář V 1   Radek Kalousek  --  05.09.17
0F2 Semestrální projekt II 1   Jiří Spousta  --  05.09.17
0F4 Semestrální projekt IV 1   Jiří Spousta  --  05.09.17
0F5 Semestrální projekt N I 1   Jiří Spousta  --  05.09.17
0F7 Semestrální projekt N III 1   Jiří Spousta  --  05.09.17
1ZM Teoretické základy technických měření 3   Stanislav Průša  --  05.09.17
1ZM-K Teoretické základy technických měření 1   Stanislav Průša 27.03.17 05.09.17
3F Fyzika II 13   Pavel Šandera OVĚŘIT 05.09.17
3F-A Fyzika II 1   Pavel Šandera OVĚŘIT 05.09.17
3F-K Fyzika II 5   Pavel Šandera 27.03.17 05.09.17

letní semestr
BF Fyzika 3   Miroslav Černý  --   -- 
BF-A Fyzika 1   Miroslav Černý OVĚŘIT  -- 
BF-K Fyzika 1   Miroslav Černý 27.03.17 27.03.17
TBS Seminář k bakalářské práci (B-FIN) 1   Petr Dub  --   -- 
TCH Chemické praktikum 1   Ivana Pilátová  --   -- 
TCS CAD S 2   Jakub Zlámal  --   -- 
TDE Elektrodynamika a speciální teorie relativity 1   Petr Dub  --   -- 
TDI Diagnostika životního prostředí 1   Miroslav Doložílek  --   -- 
TDN Diagnostika nanostruktur 1   Radek Kalousek 27.09.17  -- 
TEF Elektrotechnika a elektronika ve fyzikálním experimentu 1   Josef Lazar  --   -- 
TFM Fourierovské metody v optice a ve strukturní analýze 3   Jiří Komrska  --   -- 
TFO Fourierovská optika 2   Jiří Komrska  --   -- 
TF0 Fyziologická optika 2   Jiří Kršek  --   -- 
TF2 Obecná fyzika II (Elektřina a magnetismus) 1   Petr Dub  --   -- 
TF4 Obecná fyzika IV (Moderní fyzika) 1   Petr Dub  --   -- 
TKC Úvod do konstrukce přístrojů a speciální CAD 1   Jakub Zlámal OVĚŘIT ZMĚNY
TK0 Kryogenika 2   Pavel Urban  --   -- 
TK2 Konstrukce přístrojů II 2   Martin Antoš  --   -- 
TM0 Vybrané kapitoly z elektronové mikroskopie 4   Tomáš Vystavěl  --   -- 
TNS Metody přípravy nízkodimenzionálních struktur 1   Bohuslav Rezek  --   -- 
TOV Technologie optické výroby 3   Martin Antoš  --   -- 
TPJ Diplomový projekt (M-FIN, M-PMO) 2   Tomáš Šikola  --   -- 
TPL Fyzika pevných látek 1   Tomáš Šikola  --   -- 
TPZ-A Principy zařízení pro fyzikální technologie 1   Tomáš Šikola  --   -- 
TP2 Přesná mechanika II 2   Jakub Zlámal  --   -- 
TR1 Fyzikální praktikum I 1   Miroslav Černý 27.09.17  -- 
TR3 Fyzikální praktikum III 1   Stanislav Průša  --   -- 
TS Speciální praktikum I 1   Tomáš Šikola  --   -- 
TSM Modelování molekulárních struktur 1   Jaroslav Koča  --   -- 
TSN Speciální seminář 2   Petr Dub  --   -- 
TSR Seminář k diplomové práci II (M-FIN, M-PMO) 2   Bohumila Lencová  --   -- 
TVN Struktura a vlastnosti moderních materiálů 1   Miroslav Černý 13.03.17 13.03.17
TZN Základy nanověd 1   Jiří Spousta  --   -- 
T0P Python v aplikované vědě 1   Matěj Týč  --   -- 
T1F Počítačová fyzika I 1   Miroslav Doložílek  --  17.03.17
XMF Metrologická fyzika 1   Miroslav Liška  --   -- 
XMF-K Metrologická fyzika 1   Miroslav Liška 27.03.17 27.03.17
XTD Metody a prostředky technické diagnostiky 1   Stanislav Průša  --   -- 
XTD-K Metody a prostředky technické diagnostiky 1   Stanislav Průša 27.03.17 27.03.17
0FB Vybrané kapitoly z fyziky B 3   Miroslav Černý  --   -- 
0FQ Fyzikální proseminář IV 1   Radek Kalousek  --   -- 
0FR Fyzikální proseminář II 1   Radek Kalousek  --   -- 
0F1 Semestrální projekt I 1   Jiří Spousta  --   -- 
0F3 Semestrální projekt III 1   Jiří Spousta  --   -- 
0F6 Semestrální (průmyslový) projekt N II 1   Jiří Spousta  --   -- 
0KF Vybrané kapitoly z fyziky I 3   Jan Čechal  --   -- 
0PF Počítačová fyzika 3   Miroslav Doložílek  --   -- 
0PPT Průmyslový projekt (M-FIN, M-PMO) 2   Miloslav Ohlídal  --   -- 
2F Fyzika I 4   Stanislav Průša OVĚŘIT  -- 
2F-A Fyzika I 3   Stanislav Průša OVĚŘIT  -- 
2F-K Fyzika I 1   Stanislav Průša 27.03.17 27.03.17
6BF Bakalářský projekt (ÚFI) 1   Tomáš Šikola  --   --