Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně - pracovní verze WWW2 - 2018/2019
Úvodní stránka
    STRÁNKY WWW2 - PRACOVNÍ PODKLADY - 2018/2019

Garantované předměty BS a MS

Ústav fyzikálního inženýrství

zařazené do plánů

v roce 2018/2019


Zkratka Název předmětu Počet Garant Datum poslední změny
  plánů   anotace osnovy

zimní semestr
RFO Fotonika 1   Jozef Kaiser OVĚŘIT ZMĚNY
TAO Aplikovaná optika 2   Jiří Komrska OVĚŘIT ZMĚNY
TBI Molekulární biologie 1   Miroslav Fojta OVĚŘIT ZMĚNY
TCO Částicová optika 2   Bohumila Lencová OVĚŘIT ZMĚNY
TEB-A Experimentální biofotonika 2   Radim Chmelík OVĚŘIT ZMĚNY
TFV Fyzikální vlastnosti materiálů 1   Josef Humlíček OVĚŘIT ZMĚNY
TF1 Obecná fyzika I (Mechanika a molekulová fyzika) 2   Jiří Spousta OVĚŘIT ZMĚNY
TF3 Obecná fyzika III (Kmity, vlny, optika) 1   Jiří Petráček OVĚŘIT ZMĚNY
TIO Inženýrská optika 3   Miroslav Liška OVĚŘIT ZMĚNY
TKC Úvod do konstrukce přístrojů a speciální CAD 1   Jakub Zlámal OVĚŘIT ZMĚNY
TK1 Konstrukce přístrojů I 2   Martin Antoš OVĚŘIT ZMĚNY
TMK Mikroskopie a spektroskopie 2   Radim Chmelík OVĚŘIT ZMĚNY
TMM Teoretická mechanika a mechanika kontinua 1   Petr Dub OVĚŘIT ZMĚNY
TNF-A Nanofotonika a plasmonika 1   Tomáš Šikola OVĚŘIT ZMĚNY
TNI Nanoelektronika 1   Antonín Fejfar OVĚŘIT ZMĚNY
TOI Optoelektronika a integrovaná optika 2   Jiří Petráček OVĚŘIT ZMĚNY
TOJ Předdiplomní projekt 2   Tomáš Šikola OVĚŘIT ZMĚNY
TOM Organická a makromolekulární chemie 1   Jaroslav Petrůj OVĚŘIT ZMĚNY
TPE Počítače v experimentu 2   Miroslav Doložílek OVĚŘIT ZMĚNY
TPX Plánování a vyhodnocování experimentů 1   Josef Humlíček OVĚŘIT ZMĚNY
TP0 Fyzikální principy technologie výroby polovodičů 3   Josef Humlíček OVĚŘIT ZMĚNY
TP1 Přesná mechanika I 2   Jakub Zlámal OVĚŘIT ZMĚNY
TQS Kvantová a statistická fyzika 1   Petr Dub OVĚŘIT ZMĚNY
TR0 Prezentace výsledků 1   Jakub Zlámal OVĚŘIT ZMĚNY
TR2 Fyzikální praktikum II 1   Luděk Bočánek OVĚŘIT ZMĚNY
TSD Seminář k diplomové práci I (M-FIN, M-PMO) 2   Bohumila Lencová OVĚŘIT ZMĚNY
TSI Speciální praktikum II 2   Radim Chmelík OVĚŘIT ZMĚNY
TTV Fyzika a technika vakua 1   Jiří Spousta OVĚŘIT ZMĚNY
TUN Úvod do fyzikálního inženýrství a nanověd 1   Tomáš Šikola OVĚŘIT ZMĚNY
TZO Základy optiky 3   Jozef Kaiser OVĚŘIT ZMĚNY
T1T-A Povrchy a tenké vrstvy 1   Tomáš Šikola OVĚŘIT ZMĚNY
T2F Počítačová fyzika II 1   Miroslav Doložílek OVĚŘIT ZMĚNY
0FK Vybrané kapitoly z fyziky II 3   Jan Čechal OVĚŘIT ZMĚNY
0FO Fyzikální proseminář III 1   Radek Kalousek OVĚŘIT ZMĚNY
0FP Fyzikální proseminář I 1   Radek Kalousek OVĚŘIT ZMĚNY
0FS Fyzikální proseminář V 1   Radek Kalousek OVĚŘIT ZMĚNY
0F2 Semestrální projekt II 1   Jiří Spousta OVĚŘIT ZMĚNY
0F4 Semestrální projekt IV 1   Jiří Spousta OVĚŘIT ZMĚNY
0F5 Semestrální projekt N I 1   Jiří Spousta OVĚŘIT ZMĚNY
0F7 Semestrální projekt N III 1   Jiří Spousta OVĚŘIT ZMĚNY
1ZM Teoretické základy technických měření 3   Stanislav Průša OVĚŘIT ZMĚNY
3F Fyzika II 13   Pavel Šandera OVĚŘIT ZMĚNY
3F-A Fyzika II 1   Pavel Šandera OVĚŘIT ZMĚNY

letní semestr
BF Fyzika 3   Miroslav Černý OVĚŘIT ZMĚNY
TBS Seminář k bakalářské práci (B-FIN) 1   Petr Dub OVĚŘIT ZMĚNY
TCH Chemické praktikum 1   Ivana Pilátová OVĚŘIT ZMĚNY
TCS CAD S 2   Jakub Zlámal OVĚŘIT ZMĚNY
TDE Elektrodynamika a speciální teorie relativity 1   Petr Dub OVĚŘIT ZMĚNY
TDI Diagnostika životního prostředí 1   Miroslav Doložílek OVĚŘIT ZMĚNY
TDN Diagnostika nanostruktur 1   Radek Kalousek OVĚŘIT ZMĚNY
TEF Elektrotechnika a elektronika ve fyzikálním experimentu 1   Josef Lazar OVĚŘIT ZMĚNY
TFM Fourierovské metody v optice a ve strukturní analýze 3   Jiří Komrska OVĚŘIT ZMĚNY
TFO Fourierovská optika 2   Jiří Komrska OVĚŘIT ZMĚNY
TF0 Fyziologická optika 2   Jiří Kršek OVĚŘIT ZMĚNY
TF2 Obecná fyzika II (Elektřina a magnetismus) 1   Petr Dub OVĚŘIT ZMĚNY
TF4 Obecná fyzika IV (Moderní fyzika) 1   Petr Dub OVĚŘIT ZMĚNY
TKC Úvod do konstrukce přístrojů a speciální CAD 1   Jakub Zlámal OVĚŘIT ZMĚNY
TK0 Kryogenika 2   Pavel Urban OVĚŘIT ZMĚNY
TK2 Konstrukce přístrojů II 2   Martin Antoš OVĚŘIT ZMĚNY
TM0 Vybrané kapitoly z elektronové mikroskopie 4   Tomáš Vystavěl OVĚŘIT ZMĚNY
TNS Metody přípravy nízkodimenzionálních struktur 1   Bohuslav Rezek OVĚŘIT ZMĚNY
TOV Technologie optické výroby 3   Martin Antoš OVĚŘIT ZMĚNY
TPJ Diplomový projekt (M-FIN, M-PMO) 2   Tomáš Šikola OVĚŘIT ZMĚNY
TPL Fyzika pevných látek 1   Tomáš Šikola OVĚŘIT ZMĚNY
TPZ-A Principy zařízení pro fyzikální technologie 1   Tomáš Šikola OVĚŘIT ZMĚNY
TP2 Přesná mechanika II 2   Jakub Zlámal OVĚŘIT ZMĚNY
TR1 Fyzikální praktikum I 1   Miroslav Černý OVĚŘIT ZMĚNY
TR3 Fyzikální praktikum III 1   Stanislav Průša OVĚŘIT ZMĚNY
TS Speciální praktikum I 1   Tomáš Šikola OVĚŘIT ZMĚNY
TSM Modelování molekulárních struktur 1   Jaroslav Koča OVĚŘIT ZMĚNY
TSN Speciální seminář 2   Petr Dub OVĚŘIT ZMĚNY
TSR Seminář k diplomové práci II (M-FIN, M-PMO) 2   Bohumila Lencová OVĚŘIT ZMĚNY
TVN Struktura a vlastnosti moderních materiálů 1   Miroslav Černý OVĚŘIT ZMĚNY
TZN Základy nanověd 1   Jiří Spousta OVĚŘIT ZMĚNY
T0P Python v aplikované vědě 1   Matěj Týč OVĚŘIT ZMĚNY
T1F Počítačová fyzika I 1   Miroslav Doložílek OVĚŘIT ZMĚNY
XMF Metrologická fyzika 1   Miroslav Liška OVĚŘIT ZMĚNY
XTD Metody a prostředky technické diagnostiky 1   Stanislav Průša OVĚŘIT ZMĚNY
0FB Vybrané kapitoly z fyziky B 3   Miroslav Černý OVĚŘIT ZMĚNY
0FQ Fyzikální proseminář IV 1   Radek Kalousek OVĚŘIT ZMĚNY
0FR Fyzikální proseminář II 1   Radek Kalousek OVĚŘIT ZMĚNY
0F1 Semestrální projekt I 1   Jiří Spousta OVĚŘIT ZMĚNY
0F3 Semestrální projekt III 1   Jiří Spousta OVĚŘIT ZMĚNY
0F6 Semestrální (průmyslový) projekt N II 1   Jiří Spousta OVĚŘIT ZMĚNY
0KF Vybrané kapitoly z fyziky I 3   Jan Čechal OVĚŘIT ZMĚNY
0PF Počítačová fyzika 3   Miroslav Doložílek OVĚŘIT ZMĚNY
0PPT Průmyslový projekt (M-FIN, M-PMO) 2   Miloslav Ohlídal OVĚŘIT ZMĚNY
2F Fyzika I 4   Stanislav Průša OVĚŘIT ZMĚNY
2F-A Fyzika I 3   Stanislav Průša OVĚŘIT ZMĚNY
6BF Bakalářský projekt (ÚFI) 1   Tomáš Šikola OVĚŘIT ZMĚNY