Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně - pracovní verze WWW2 - 2018/2019
Úvodní stránka
    STRÁNKY WWW2 - PRACOVNÍ PODKLADY - 2018/2019

Garantované předměty BS a MS

Ústav materiálových věd a inženýrství

zařazené do plánů

v roce 2018/2019


Zkratka Název předmětu Počet Garant Datum poslední změny
  plánů   anotace osnovy

zimní semestr
DTZ Technologie tepelného zpracování 1   Miloslav Kouřil OVĚŘIT ZMĚNY
GA0 Analýza příčin poruch 3   Rudolf Foret OVĚŘIT ZMĚNY
GS0 Mezní stavy materiálů 2   Ivo Dlouhý OVĚŘIT ZMĚNY
WCH Syntéza nekovových materiálů 1   Klára Částková OVĚŘIT ZMĚNY
WCM Chemie 1   David Salamon OVĚŘIT ZMĚNY
WEM Experimentální metody v materiálovém inženýrství 1   Lenka Klakurková OVĚŘIT ZMĚNY
WFF Fyzika pevných fází 1   Bohumil Pacal OVĚŘIT ZMĚNY
WFN Funkční a nanostrukturní materiály 1   Jiří Švejcar OVĚŘIT ZMĚNY
WFR Fraktografie 1   Rudolf Foret OVĚŘIT ZMĚNY
WKM Kovové materiály 1   Martin Juliš OVĚŘIT ZMĚNY
WKO Koroze a protikorozní ochrana 1   Jaromír Tulka OVĚŘIT ZMĚNY
WMQ Modelování materiálů II 1   Roman Gröger OVĚŘIT ZMĚNY
WNK Technologie nekovových materiálů 1   Martin Trunec OVĚŘIT ZMĚNY
WPK Keramické materiály 1   Jaroslav Cihlář OVĚŘIT ZMĚNY
WPL Plasty 2   Jaroslav Cihlář OVĚŘIT ZMĚNY
WST Tepelné zpracování kovových materiálů 1   Miloslav Kouřil OVĚŘIT ZMĚNY
WTV Technologické vlastnosti materiálů 1   Rudolf Foret OVĚŘIT ZMĚNY
WZ1 Metody zkoušení materiálu 1   Ivo Dlouhý OVĚŘIT ZMĚNY
0ME Kapitoly z materiálového inženýrství 1   Bohumil Pacal OVĚŘIT ZMĚNY
0PM Praktická metalografie 2   Lenka Klakurková OVĚŘIT ZMĚNY
0SV Vybrané kapitoly ze strojírenských materiálů 11   Bohumil Pacal OVĚŘIT ZMĚNY
3SV Struktura a vlastnosti materiálů 8   Bohumil Pacal OVĚŘIT ZMĚNY
3SV-A Struktura a vlastnosti materiálů 1   Bohumil Pacal OVĚŘIT ZMĚNY
5FM Fyzika materiálů 1   Bohumil Pacal OVĚŘIT ZMĚNY
6MS Mezní stavy materiálů 2   Ivo Dlouhý OVĚŘIT ZMĚNY

letní semestr
BTK Základy chemické termodynamiky a kinetiky 1   Karel Maca OVĚŘIT ZMĚNY
BUM Úvod do materiálových věd a inženýrství 8   Vít Jan OVĚŘIT ZMĚNY
BUM-A Úvod do materiálových věd a inženýrství 3   Vít Jan OVĚŘIT ZMĚNY
DZM Zkoušení materiálů a výrobků 1   Stanislav Věchet OVĚŘIT ZMĚNY
EDE Degradační procesy ve strojírenských materiálech 1   Rudolf Foret OVĚŘIT ZMĚNY
FDM Bakalářský projekt (B-MTI) 1   Vít Jan OVĚŘIT ZMĚNY
FEM Seminář k bakalářské práci (B-MTI) 1   Vít Jan OVĚŘIT ZMĚNY
HMT Strojírenské materiály a tepelné zpracování 2   Rudolf Foret OVĚŘIT ZMĚNY
RDF Deformace a porušování materiálu 1   Ivo Dlouhý OVĚŘIT ZMĚNY
TMT Nanostrukturní materiály 2   Jaroslav Cihlář OVĚŘIT ZMĚNY
WA1 Metody strukturní analýzy 2   Ondřej Man OVĚŘIT ZMĚNY
WA2 Metody strukturní analýzy II 1   Ondřej Man OVĚŘIT ZMĚNY
WDD Dislokace a plastická deformace 1   Tomáš Kruml OVĚŘIT ZMĚNY
WDM Degradace materiálů a predikace jejich životnosti 1   Rudolf Foret OVĚŘIT ZMĚNY
WD5 Diplomový projekt (M-MTI) 1   Rudolf Foret OVĚŘIT ZMĚNY
WD6 Seminář k diplomové práci (M-MTI) 1   Rudolf Foret OVĚŘIT ZMĚNY
WET Elektrotechnologie 1   Marie Sedlaříková OVĚŘIT ZMĚNY
WKF Teorie komplexních fázových přeměn 1   Ivo Dlouhý OVĚŘIT ZMĚNY
WMO Modelování materiálů I 1   Vít Jan OVĚŘIT ZMĚNY
WNE Nekovové materiály 1   Jaroslav Cihlář OVĚŘIT ZMĚNY
WNZ Nedestruktivní zkoušení materiálů 1   Martin Juliš OVĚŘIT ZMĚNY
WPI Povrchové inženýrství 1   Ivo Dlouhý OVĚŘIT ZMĚNY
WSI Struktura a vlastnosti inženýrských materiálů 1   Rudolf Foret OVĚŘIT ZMĚNY
WUF Úvod do fyziky materiálů 1   Bohumil Pacal OVĚŘIT ZMĚNY
WUV Užitné vlastnosti a volba materiálu 1   Jiří Švejcar OVĚŘIT ZMĚNY
WZM Zkoušení materiálů a výrobků 1   Stanislav Věchet OVĚŘIT ZMĚNY
0MI Seminář a praktická cvičení materiálového inženýrství 7   Vít Jan OVĚŘIT ZMĚNY
0PPW Průmyslový projekt (M-MTI) 1   Karel Němec OVĚŘIT ZMĚNY
0UM Vybrané kapitoly z materiálového inženýrství 7   Eva Molliková OVĚŘIT ZMĚNY