Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně - pracovní verze WWW2 - 2017/2018
Úvodní stránka
    STRÁNKY WWW2 - PRACOVNÍ PODKLADY - 2017/2018

Garantované předměty BS a MS

Ústav materiálových věd a inženýrství

zařazené do plánů

v roce 2017/2018


Zkratka Název předmětu Počet Garant Datum poslední změny
  plánů   anotace osnovy

zimní semestr
DTZ Technologie tepelného zpracování 1   Miloslav Kouřil  --  05.09.17
GA0 Analýza příčin poruch 3   Rudolf Foret  --  05.09.17
GA0-K Analýza příčin poruch 1   Rudolf Foret 27.03.17 05.09.17
GS0 Mezní stavy materiálů 2   Ivo Dlouhý  --  05.09.17
WCH Syntéza nekovových materiálů 1   Klára Částková 02.10.17 02.10.17
WCM Chemie 1   David Salamon 06.10.17 05.09.17
WEM Experimentální metody v materiálovém inženýrství 1   Lenka Klakurková  --  05.09.17
WFF Fyzika pevných fází 1   Bohumil Pacal  --  05.09.17
WFN Funkční a nanostrukturní materiály 1   Jiří Švejcar 05.10.17 03.10.17
WFR Fraktografie 1   Rudolf Foret  --  05.09.17
WKM Kovové materiály 1   Martin Juliš 05.10.17 05.10.17
WKO Koroze a protikorozní ochrana 1   Jaromír Tulka 20.03.17 05.09.17
WMQ Modelování materiálů II 1   Roman Gröger  --  05.09.17
WNK Technologie nekovových materiálů 1   Martin Trunec 09.10.17 09.10.17
WPK Keramické materiály 1   Jaroslav Cihlář  --  05.09.17
WPL Plasty 2   Jaroslav Cihlář  --  05.09.17
WST Tepelné zpracování kovových materiálů 1   Miloslav Kouřil  --  05.09.17
WTV Technologické vlastnosti materiálů 1   Rudolf Foret  --  05.09.17
WZ1 Metody zkoušení materiálu 1   Ivo Dlouhý  --  05.09.17
WZ1-A Metody zkoušení materiálu 1   Ivo Dlouhý  --  05.09.17
0ME Kapitoly z materiálového inženýrství 1   Bohumil Pacal 02.10.17 02.10.17
0PM Praktická metalografie 2   Lenka Klakurková  --  18.09.17
0SV Vybrané kapitoly ze strojírenských materiálů 11   Bohumil Pacal  --  05.09.17
3SV Struktura a vlastnosti materiálů 8   Bohumil Pacal 02.10.17 05.09.17
3SV-A Struktura a vlastnosti materiálů 3   Bohumil Pacal  --  05.09.17
3SV-K Struktura a vlastnosti materiálů 2   Bohumil Pacal 02.10.17 05.09.17
5FM Fyzika materiálů 1   Bohumil Pacal 02.10.17 05.09.17
6MS Mezní stavy materiálů 2   Ivo Dlouhý  --  05.09.17
6MS-K Mezní stavy materiálů 1   Ivo Dlouhý 27.03.17 05.09.17

letní semestr
BTK Základy chemické termodynamiky a kinetiky 1   Karel Maca  --   -- 
BUM Úvod do materiálových věd a inženýrství 8   Vít Jan  --   -- 
BUM-A Úvod do materiálových věd a inženýrství 3   Vít Jan OVĚŘIT ZMĚNY
BUM-K Úvod do materiálových věd a inženýrství 2   Vít Jan 27.03.17 27.03.17
DZM Zkoušení materiálů a výrobků 1   Stanislav Věchet 30.09.17  -- 
DZM-K Zkoušení materiálů a výrobků 1   Stanislav Věchet 30.09.17 27.03.17
EDE Degradační procesy ve strojírenských materiálech 1   Rudolf Foret 08.03.17 09.03.17
FDM Bakalářský projekt (B-MTI) 1   Vít Jan  --   -- 
FEM Seminář k bakalářské práci (B-MTI) 1   Vít Jan  --   -- 
HMT Strojírenské materiály a tepelné zpracování 2   Rudolf Foret  --   -- 
HMT-K Strojírenské materiály a tepelné zpracování 2   Rudolf Foret 27.03.17 27.03.17
RDF Deformace a porušování materiálu 1   Ivo Dlouhý  --   -- 
TMT Nanostrukturní materiály 2   Jaroslav Cihlář  --   -- 
WA1 Metody strukturní analýzy 2   Ondřej Man  --   -- 
WA1-A Metody strukturní analýzy 1   Ondřej Man OVĚŘIT ZMĚNY
WA2 Metody strukturní analýzy II 1   Ondřej Man  --   -- 
WDD Dislokace a plastická deformace 1   Tomáš Kruml  --   -- 
WDM Degradace materiálů a predikace jejich životnosti 1   Rudolf Foret  --   -- 
WD5 Diplomový projekt (M-MTI) 1   Rudolf Foret  --   -- 
WD6 Seminář k diplomové práci (M-MTI) 1   Rudolf Foret  --   -- 
WET Elektrotechnologie 1   Marie Sedlaříková  --   -- 
WKF Teorie komplexních fázových přeměn 1   Ivo Dlouhý  --   -- 
WMO Modelování materiálů I 1   Vít Jan  --  14.03.17
WNE Nekovové materiály 1   Jaroslav Cihlář  --   -- 
WNK-A Technologie nekovových materiálů 1   Martin Trunec 09.10.17 09.10.17
WNZ Nedestruktivní zkoušení materiálů 1   Martin Juliš 05.10.17 05.10.17
WPI Povrchové inženýrství 1   Ivo Dlouhý  --   -- 
WSI Struktura a vlastnosti inženýrských materiálů 1   Rudolf Foret 17.03.17 17.03.17
WUF Úvod do fyziky materiálů 1   Bohumil Pacal 02.10.17  -- 
WUV Užitné vlastnosti a volba materiálu 1   Jiří Švejcar  --   -- 
WUV-A Užitné vlastnosti a volba materiálu 1   Jiří Švejcar  --   -- 
WZM Zkoušení materiálů a výrobků 1   Stanislav Věchet 30.09.17  -- 
0MI Seminář a praktická cvičení materiálového inženýrství 7   Vít Jan  --   -- 
0PPW Průmyslový projekt (M-MTI) 1   Karel Němec  --   -- 
0UM Vybrané kapitoly z materiálového inženýrství 7   Eva Molliková  --   -- 
6MS-A Mezní stavy materiálů 1   Ivo Dlouhý  --   --