Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně - pracovní verze WWW2 - 2017/2018
Úvodní stránka
    STRÁNKY WWW2 - PRACOVNÍ PODKLADY - 2017/2018

Garantované předměty BS a MS

Ústav konstruování

zařazené do plánů

v roce 2017/2018


Zkratka Název předmětu Počet Garant Datum poslední změny
  plánů   anotace osnovy

zimní semestr
CKC Konstruování a CAD 1   Jan Brandejs 17.03.17  -- 
CKC-K Konstruování a CAD 1   Jan Brandejs 27.03.17 27.03.17
CKP Konstruování strojů a strojních součástí 4   Martin Hartl  --   -- 
CKP-K Konstruování strojů a strojních součástí 1   Martin Hartl 27.03.17 27.03.17
RS1 3D digitální technologie a CAD 2   David Paloušek  --   -- 
YA3 Ateliér - průmyslový design III 1   Ladislav Křenek  --   -- 
YA3-A Ateliér - průmyslový design III 1   Ladislav Křenek OVĚŘIT  -- 
YA6 Ateliér - průmyslový design II 1   Ladislav Křenek  --   -- 
YDD Dějiny designu 1   Pavel Noga  --   -- 
YDF Základy designu 2   Jan Rajlich  --   -- 
YDN Dějiny umění 19. století 1   Pavel Noga  --   -- 
YDS Diplomový technický seminář 1   Martin Hartl  --   -- 
YDT Typologie designu 1   Ladislav Křenek  --   -- 
YER Ergonomie 1   Ladislav Křenek 13.03.17 13.03.17
YG1 Ateliér - grafický design 1   Jan Rajlich  --   -- 
YG1-A Ateliér - grafický design 1   Jan Rajlich  --   -- 
YKA Základy kresby 2   Dana Rubínová 19.03.17  -- 
YKG Kresba geometrických objektů 1   Dana Rubínová OVĚŘIT  -- 
YKG-A Kresba geometrických objektů 1   Dana Rubínová OVĚŘIT  -- 
YKH Kresba hlavy 1   Jan Ambrůz  --   -- 
YKH-A Kresba hlavy 1   Jan Ambrůz  --   -- 
YKV Kresba výrobku 1   Dana Rubínová 19.03.17  -- 
YKV-A Kresba výrobku 1   Dana Rubínová OVĚŘIT  -- 
YM1 Modelování - prostorová tvorba 1   Ladislav Křenek  --   -- 
YM1-A Modelování - prostorová tvorba 1   Ladislav Křenek  --   -- 
YPA Počítačové modelování - Alias Design 1   David Paloušek 19.03.17 19.03.17
YPG Počítačová grafika - Photoshop 1   Pavel Noga  --   -- 
YPG-A Počítačová grafika - Photoshop 1   Pavel Noga OVĚŘIT ZMĚNY
YPM Počítačové modelování - Rhinoceros 3D 1   Ladislav Křenek 19.03.17  -- 
YPM-A Počítačové modelování - Rhinoceros 3D 1   Ladislav Křenek 19.03.17  -- 
YPP Ateliér - průmyslový design V 1   Ladislav Křenek  --   -- 
YPV Počítačové modelování - 3DS Max 1   Ladislav Křenek 13.03.17  -- 
YPV-A Počítačové modelování - 3DS Max 1   Ladislav Křenek OVĚŘIT ZMĚNY
YPW Počítačová vizualizace - 3DS Max 1   Pavel Noga  --   -- 
YPW-A Počítačová vizualizace - 3DS Max 1   Pavel Noga OVĚŘIT  -- 
YS1 Konstrukční projekt - strojní součásti 1   Martin Vrbka  --   -- 
YU1 Dějiny umění do 14. století 1   Pavel Noga  --   -- 
YZ2 Ateliér - prostorové studie 1   Ladislav Křenek 14.03.17  -- 
YZ2-A Ateliér - prostorové studie 1   Ladislav Křenek OVĚŘIT ZMĚNY
ZAT Aditivní technologie 1   David Paloušek  --   -- 
ZDP Diplomový projekt I (M-KSI) 2   Martin Hartl  --   -- 
ZEM Měření a experiment 1   Ivan Mazůrek  --   -- 
ZKP Týmový projekt 1   Ivan Mazůrek  --   -- 
ZKR Inženýrský projekt 1   Daniel Koutný  --   -- 
ZM1 Parametrické modelování - Inventor, Catia, Rhinoceros 3   David Paloušek  --  19.03.17
ZOK Ocelové konstrukce 1   Ivan Křupka  --   -- 
ZPP Plastové prototypy 1   Daniel Koutný  --   -- 
ZRI-A 3D optická digitalizace a inspekce strojních dílů 1   David Paloušek 19.03.17 19.03.17
ZRS Řízení projektu 1   Daniel Koutný  --   -- 
ZSY-A Metoda konečných prvků - ANSYS Classic 1   Martin Vrbka  --   -- 
ZTR Tribologie 1   Ivan Křupka  --   -- 
0ZK Vybrané kapitoly ze základů konstruování 7   Pavel Mazal 17.03.17  -- 
0ZP Aventics pneumobil racing 4   Ivan Mazůrek  --   -- 
1K Základy konstruování 9   Pavel Mazal 17.03.17  -- 
1K-A Základy konstruování 3   Pavel Mazal  --   -- 
1K-K Základy konstruování 2   Pavel Mazal 27.03.17 27.03.17
3CD CAD 4   Jan Brandejs  --  17.03.17
3CD-A CAD 3   Jan Brandejs 17.03.17 17.03.17
5KS Konstruování strojů - strojní součásti 5   Martin Hartl 19.03.17  -- 
5KS-A Konstruování strojů - strojní součásti 5   Martin Hartl OVĚŘIT  -- 
5KS-K Konstruování strojů - strojní součásti 2   Martin Hartl 27.03.17 27.03.17

letní semestr
QEM Experimentální metody 2   Ivan Mazůrek  --   -- 
RS2 CAD systémy 2   David Paloušek  --   -- 
YA4 Ateliér - průmyslový design IV 1   Ladislav Křenek  --   -- 
YA4-A Ateliér - průmyslový design IV 1   Ladislav Křenek OVĚŘIT  -- 
YA5 Ateliér - průmyslový design I 1   Ladislav Křenek OVĚŘIT  -- 
YA5-A Ateliér - průmyslový design I 1   Ladislav Křenek OVĚŘIT ZMĚNY
YDU Umění a řemesla 1   Jan Rajlich  --  19.03.17
YED-A Ateliér - experimentální design 1   Pavel Noga  --   -- 
YKF Figurální kresba 1   Michal Gabriel  --   -- 
YKF-A Figurální kresba 1   Michal Gabriel  --   -- 
YKI Invenční kresba 1   Dana Rubínová 19.03.17  -- 
YKO Kreslení v plenéru 1   Dana Rubínová 19.03.17  -- 
YKS Kresba zátiší 1   Dana Rubínová 19.03.17  -- 
YML Modelování - reliéfní tvorba 1   Ladislav Křenek  --   -- 
YML-A Modelování - reliéfní tvorba 1   Ladislav Křenek  --   -- 
YM0 Počítačové modelování- Alias Design projekt 1   Daniel Koutný 19.03.17 19.03.17
YN1 Nauka o barvě a světle 1   Ladislav Křenek  --   -- 
YPI Počítačová grafika - Illustrator, InDesign 1   Pavel Noga  --   -- 
YP1 Odborná praxe 1   Ladislav Křenek  --   -- 
YRP Rapid Prototyping a 3D digitalizace 1   David Paloušek  --   -- 
YS2 Konstrukční projekt - převody a mechanismy 1   Martin Vrbka  --   -- 
YTG Písmo a typografie 1   Jan Rajlich  --   -- 
YUD Dějiny umění 20. století 1   Pavel Noga  --   -- 
YU2 Dějiny umění 15. - 18. století 1   Pavel Noga  --   -- 
YZ1 Ateliér - kompoziční studie 1   Ladislav Křenek  --   -- 
ZAE Řízení strojů a procesů 1   Martin Hartl 16.03.17 16.03.17
ZAW Metoda konečných prvků - ANSYS Workbench 1   Martin Vrbka OVĚŘIT 14.03.17
ZDI Diagnostické systémy 1   Ivan Mazůrek 16.03.17 16.03.17
ZD5 Diplomový projekt II (M-KSI, M-PDS) 2   Martin Hartl  --   -- 
ZD6 Seminář k diplomové práci (M-KSI, M-PDS) 2   Martin Hartl  --   -- 
ZIP Konstrukční projekt 1   Daniel Koutný  --   -- 
ZM2 Reversní inženýrství a modelování ploch 2   David Paloušek 16.03.17 18.03.17
ZNV Nastupující vědy a technologie 1   Martin Hartl  --   -- 
ZSE Základy vědecké a odborné práce 2   Martin Hartl  --   -- 
0PPZ Průmyslový projekt (M-KSI) 1   Daniel Koutný  --   -- 
2K Konstruování 7   Pavel Mazal 17.03.17 17.03.17
2K-A Konstruování 2   Pavel Mazal OVĚŘIT 17.03.17
2K-K Konstruování 2   Pavel Mazal 27.03.17 27.03.17
3CD CAD 2   Jan Brandejs OVĚŘIT ZMĚNY
4KC Konstruování a CAD 2   Petr Svoboda  --   -- 
4KC-A Konstruování a CAD 1   Petr Svoboda  --   -- 
6AP Ateliér - bakalářský projekt 1   Ladislav Křenek  --   -- 
6AS Ateliér - seminář k bakalářské práci 1   Ladislav Křenek  --   -- 
6KM Konstruování strojů - mechanismy, 3D tisk a Solidworks 2   Ivan Mazůrek  --  19.03.17
6KM-K Konstruování strojů - mechanismy, 3D tisk a Solidworks 1   Ivan Mazůrek 27.03.17 27.03.17
6KT Konstruování strojů - převody 3   Martin Hartl 19.03.17  -- 
6KT-A Konstruování strojů - převody 3   Martin Hartl 19.03.17 ZMĚNY
6KT-K Konstruování strojů - převody 1   Martin Hartl 27.03.17 27.03.17