Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně - pracovní verze WWW2 - 2018/2019
Úvodní stránka
    STRÁNKY WWW2 - PRACOVNÍ PODKLADY - 2018/2019

Garantované předměty BS a MS

Ústav konstruování

zařazené do plánů

v roce 2018/2019


Zkratka Název předmětu Počet Garant Datum poslední změny
  plánů   anotace osnovy

zimní semestr
CKC Konstruování a CAD 1   Jan Brandejs OVĚŘIT ZMĚNY
CKP Konstruování strojů a strojních součástí 4   Martin Hartl OVĚŘIT ZMĚNY
RS1 3D digitální technologie a CAD 2   David Paloušek OVĚŘIT ZMĚNY
YA3 Ateliér - průmyslový design III 1   Ladislav Křenek OVĚŘIT ZMĚNY
YA3-A Ateliér - průmyslový design III 1   Ladislav Křenek OVĚŘIT ZMĚNY
YA6 Ateliér - průmyslový design II 1   Ladislav Křenek OVĚŘIT ZMĚNY
YDD Dějiny designu 1   Pavel Noga OVĚŘIT ZMĚNY
YDF Základy designu 2   Jan Rajlich OVĚŘIT ZMĚNY
YDN Dějiny umění 19. století 1   Pavel Noga OVĚŘIT ZMĚNY
YDS Diplomový technický seminář 1   Martin Hartl OVĚŘIT ZMĚNY
YDT Typologie designu 1   Ladislav Křenek OVĚŘIT ZMĚNY
YER Ergonomie 1   Ladislav Křenek OVĚŘIT ZMĚNY
YG1 Ateliér - grafický design 1   Jan Rajlich OVĚŘIT ZMĚNY
YKA Základy kresby 2   Dana Rubínová OVĚŘIT ZMĚNY
YKG Kresba geometrických objektů 1   Dana Rubínová OVĚŘIT ZMĚNY
YKH Kresba hlavy 1   Jan Ambrůz OVĚŘIT ZMĚNY
YKV Kresba výrobku 1   Dana Rubínová OVĚŘIT ZMĚNY
YM1 Modelování - prostorová tvorba 1   Ladislav Křenek OVĚŘIT ZMĚNY
YPA Počítačové modelování - Alias Design 1   David Paloušek OVĚŘIT ZMĚNY
YPG Počítačová grafika - Photoshop 1   Pavel Noga OVĚŘIT ZMĚNY
YPM Počítačové modelování - Rhinoceros 3D 1   Ladislav Křenek OVĚŘIT ZMĚNY
YPP Ateliér - průmyslový design V 1   Ladislav Křenek OVĚŘIT ZMĚNY
YPV Počítačové modelování - 3DS Max 1   Ladislav Křenek OVĚŘIT ZMĚNY
YPW Počítačová vizualizace - 3DS Max 1   Pavel Noga OVĚŘIT ZMĚNY
YPW-A Počítačová vizualizace - 3DS Max 1   Pavel Noga OVĚŘIT ZMĚNY
YS1 Konstrukční projekt - strojní součásti 1   Martin Vrbka OVĚŘIT ZMĚNY
YU1 Dějiny umění do 14. století 1   Pavel Noga OVĚŘIT ZMĚNY
YZ2 Ateliér - prostorové studie 1   Ladislav Křenek OVĚŘIT ZMĚNY
ZAT Aditivní technologie 1   David Paloušek OVĚŘIT ZMĚNY
ZDP Diplomový projekt I (M-KSI) 2   Martin Hartl OVĚŘIT ZMĚNY
ZEM Měření a experiment 1   Ivan Mazůrek OVĚŘIT ZMĚNY
ZKP Týmový projekt 1   Ivan Mazůrek OVĚŘIT ZMĚNY
ZKR Inženýrský projekt 1   Daniel Koutný OVĚŘIT ZMĚNY
ZM1 Parametrické modelování - Inventor, Catia, Rhinoceros 3   David Paloušek OVĚŘIT ZMĚNY
ZOK Ocelové konstrukce 1   Ivan Křupka OVĚŘIT ZMĚNY
ZPP Plastové prototypy 1   Daniel Koutný OVĚŘIT ZMĚNY
ZRI-A 3D optická digitalizace a inspekce strojních dílů 1   David Paloušek OVĚŘIT ZMĚNY
ZRS Řízení projektu 1   Daniel Koutný OVĚŘIT ZMĚNY
ZSY-A Metoda konečných prvků - ANSYS Classic 1   Martin Vrbka OVĚŘIT ZMĚNY
ZTR Tribologie 1   Ivan Křupka OVĚŘIT ZMĚNY
0ZK Vybrané kapitoly ze základů konstruování 7   Pavel Mazal OVĚŘIT ZMĚNY
0ZP Aventics pneumobil racing 3   Ivan Mazůrek OVĚŘIT ZMĚNY
1K Základy konstruování 9   Pavel Mazal OVĚŘIT ZMĚNY
1K-A Základy konstruování 3   Pavel Mazal OVĚŘIT ZMĚNY
3CD CAD 4   Jan Brandejs OVĚŘIT ZMĚNY
3CD-A CAD 3   Jan Brandejs OVĚŘIT ZMĚNY
5KS Konstruování strojů - strojní součásti 5   Martin Hartl OVĚŘIT ZMĚNY
5KS-A Konstruování strojů - strojní součásti 5   Martin Hartl OVĚŘIT ZMĚNY

letní semestr
QEM Experimentální metody 2   Ivan Mazůrek OVĚŘIT ZMĚNY
RS2 CAD systémy 2   David Paloušek OVĚŘIT ZMĚNY
YA4 Ateliér - průmyslový design IV 1   Ladislav Křenek OVĚŘIT ZMĚNY
YA4-A Ateliér - průmyslový design IV 1   Ladislav Křenek OVĚŘIT ZMĚNY
YA5 Ateliér - průmyslový design I 1   Ladislav Křenek OVĚŘIT ZMĚNY
YDU Umění a řemesla 1   Jan Rajlich OVĚŘIT ZMĚNY
YED-A Ateliér - experimentální design 1   Pavel Noga OVĚŘIT ZMĚNY
YKF Figurální kresba 1   Michal Gabriel OVĚŘIT ZMĚNY
YKI Invenční kresba 1   Dana Rubínová OVĚŘIT ZMĚNY
YKO Kreslení v plenéru 1   Dana Rubínová OVĚŘIT ZMĚNY
YKS Kresba zátiší 1   Dana Rubínová OVĚŘIT ZMĚNY
YML Modelování - reliéfní tvorba 1   Ladislav Křenek OVĚŘIT ZMĚNY
YM0 Počítačové modelování- Alias Design projekt 1   Daniel Koutný OVĚŘIT ZMĚNY
YN1 Nauka o barvě a světle 1   Ladislav Křenek OVĚŘIT ZMĚNY
YPI Počítačová grafika - Illustrator, InDesign 1   Pavel Noga OVĚŘIT ZMĚNY
YP1 Odborná praxe 1   Ladislav Křenek OVĚŘIT ZMĚNY
YRP Rapid Prototyping a 3D digitalizace 1   David Paloušek OVĚŘIT ZMĚNY
YS2 Konstrukční projekt - převody a mechanismy 1   Martin Vrbka OVĚŘIT ZMĚNY
YTG Písmo a typografie 1   Jan Rajlich OVĚŘIT ZMĚNY
YUD Dějiny umění 20. století 1   Pavel Noga OVĚŘIT ZMĚNY
YU2 Dějiny umění 15. - 18. století 1   Pavel Noga OVĚŘIT ZMĚNY
YZ1 Ateliér - kompoziční studie 1   Ladislav Křenek OVĚŘIT ZMĚNY
ZAE Řízení strojů a procesů 1   Martin Hartl OVĚŘIT ZMĚNY
ZAW Metoda konečných prvků - ANSYS Workbench 1   Martin Vrbka OVĚŘIT ZMĚNY
ZDI Diagnostické systémy 1   Ivan Mazůrek OVĚŘIT ZMĚNY
ZD5 Diplomový projekt II (M-KSI, M-PDS) 2   Martin Hartl OVĚŘIT ZMĚNY
ZD6 Seminář k diplomové práci (M-KSI, M-PDS) 2   Martin Hartl OVĚŘIT ZMĚNY
ZIP Konstrukční projekt 1   Daniel Koutný OVĚŘIT ZMĚNY
ZM2 Reversní inženýrství a modelování ploch 2   David Paloušek OVĚŘIT ZMĚNY
ZNV Nastupující vědy a technologie 1   Martin Hartl OVĚŘIT ZMĚNY
ZSE Základy vědecké a odborné práce 2   Martin Hartl OVĚŘIT ZMĚNY
0PPZ Průmyslový projekt (M-KSI) 1   Daniel Koutný OVĚŘIT ZMĚNY
2K Konstruování 7   Pavel Mazal OVĚŘIT ZMĚNY
2K-A Konstruování 2   Pavel Mazal OVĚŘIT ZMĚNY
3CD CAD 2   Jan Brandejs OVĚŘIT ZMĚNY
4KC Konstruování a CAD 2   Petr Svoboda OVĚŘIT ZMĚNY
4KC-A Konstruování a CAD 1   Petr Svoboda OVĚŘIT ZMĚNY
6AP Ateliér - bakalářský projekt 1   Ladislav Křenek OVĚŘIT ZMĚNY
6AS Ateliér - seminář k bakalářské práci 1   Ladislav Křenek OVĚŘIT ZMĚNY
6KM Konstruování strojů - mechanismy, 3D tisk a Solidworks 2   Ivan Mazůrek OVĚŘIT ZMĚNY
6KT Konstruování strojů - převody 3   Martin Hartl OVĚŘIT ZMĚNY
6KT-A Konstruování strojů - převody 3   Martin Hartl OVĚŘIT ZMĚNY