Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně - pracovní verze WWW2 - 2017/2018
Úvodní stránka
    STRÁNKY WWW2 - PRACOVNÍ PODKLADY - 2017/2018

Garantované předměty BS a MS

Energetický ústav

zařazené do plánů

v roce 2017/2018


Zkratka Název předmětu Počet Garant Datum poslední změny
  plánů   anotace osnovy

zimní semestr
FSE Stavba a provoz energetických zařízení 1   Zdeněk Skála  --   -- 
IEM Experimentální metody 6   Milan Pavelek  --   -- 
IEP Experimentální metody a přístroje 1   Zdeněk Skála  --   -- 
IHV Hluk a vibrace 1   Jan Jedelský  --   -- 
IKV Kompaktní výměníky tepla 1   Miroslav Jícha  --   -- 
IPM Počítačové modelování II 2   Miroslav Jícha  --   -- 
IRP Ročníkový projekt 1   Jiří Hejčík  --   -- 
ITP Technika prostředí 6   Eva Janotková  --   -- 
IVK Větrání a klimatizace I 1   Eva Janotková  --   -- 
IVT Vytápění 1   Jaroslav Katolický  --   -- 
LC0 Chladicí zařízení a tepelná čerpadla 3   Jiří Hejčík  --   -- 
LFI Fluidní inženýrství 6   František Pochylý  --   -- 
LJZ Jaderná zařízení a jejich bezpečnost 1   Oldřich Matal  --   -- 
LK Kotle 1   Zdeněk Skála  --   -- 
LKC Konstrukční cvičení 1   Jan Fiedler  --   -- 
LLS Lopatkové stroje 6   Jan Fiedler 14.03.17 14.03.17
LL0 Laboratorní práce v energetice 1   Jiří Pospíšil  --   -- 
LPE Projektování a ekonomika 1   Jan Fiedler  --   -- 
LPH Palivové hospodářství 1   Zdeněk Skála  --   -- 
LSZ Spalovací zařízení a výměníky tepla 6   Zdeněk Skála  --   -- 
LT2 Tepelné turbíny II 1   Jan Fiedler  --   -- 
LZP Zdroje a přeměna energie 6   Jan Fiedler  --   -- 
LZ2 Základy energetiky II 1   Jan Fiedler  --   -- 
MIM Tekutinové mechanismy 1   František Pochylý  --   -- 
MIT Měření tekutinových systémů 1   Vladimír Habán  --   -- 
MPZ Projektování a provoz tekutinových zařízení 1   Miloslav Haluza  --   -- 
MS1 Tekutinové stroje I 1   Miloslav Haluza  --   -- 
MS1-A Tekutinové stroje I 1   Miloslav Haluza  --   -- 
MVP Výpočtové modelování proudění 1   Pavel Rudolf  --   -- 
MVP-A Výpočtové modelování proudění 1   Pavel Rudolf  --   -- 
UOZ Obnovitelné zdroje energie 1   Jiří Pospíšil  --   -- 
UOZ-A Obnovitelné zdroje energie 1   Jiří Pospíšil OVĚŘIT ZMĚNY
0AT Seminář aplikované termomechaniky 2   Josef Štětina OVĚŘIT ZMĚNY
0KT Klimatizace a tepelná čerpadla 7   Jiří Hejčík  --   -- 
0PE Praktická energetika 2   Jiří Pospíšil  --   -- 
5HY Hydromechanika 6   Jaroslav Štigler  --   -- 
5HY-A Hydromechanika 2   Jaroslav Štigler  --   -- 
5HY-K Hydromechanika 5   Jaroslav Štigler 27.03.17 27.03.17
6TT Termomechanika 3   Milan Pavelek  --  ZMĚNY
6TT-A Termomechanika 2   Milan Pavelek  --  ZMĚNY

letní semestr
DHP Hydraulické pochody 1   Jaroslav Štigler 14.03.17 14.03.17
DST Energetické stroje 1   Jiří Pospíšil  --   -- 
DST-K Energetické stroje 1   Jiří Pospíšil 27.03.17 27.03.17
EEP Průmysl a ochrana životního prostředí 1   Jiří Pospíšil  --   -- 
EJE Jaderná energetika 1   Jan Fiedler  --   -- 
FEE Seminář k bakalářské práci (B-EPP) 1   Jiří Pospíšil  --   -- 
FHY Hydraulické stroje 1   Simona Fialová  --  ZMĚNY
FHY-A Hydraulické stroje 1   Simona Fialová  --  ZMĚNY
FOZ Ochrana životního prostředí 1   Zdeněk Skála  --   -- 
FSC Stavba a provoz teplárenských zařízení 1   Jan Fiedler  --   -- 
FZP Bakalářský projekt (B-EPE) 1   Jan Fiedler  --   -- 
IAZ Aparáty a zařízení 1   Jan Fiedler  --   -- 
ICA CAD 2   Josef Štětina  --   -- 
ID5 Diplomový projekt (M-TEP) 1   Pavel Charvát  --   -- 
ID6 Seminář k diplomové práci (M-TEP) 1   Michal Jaroš  --   -- 
IEE Experimentální metody II 1   Milan Pavelek  --   -- 
IES Energetické simulace 1   Miroslav Jícha  --   -- 
IKB Energetické využití biomasy a odpadů 1   Zdeněk Skála  --   -- 
IPT Přenos tepla a látky 6   Miroslav Jícha  --   -- 
IPT-A Přenos tepla a látky 6   Miroslav Jícha  --   -- 
ITM Počítačové modelování I 3   Miroslav Jícha  --   -- 
ITS Teorie hydraulických strojů 2   Jaroslav Štigler  --   -- 
IV2 Větrání a klimatizace II 1   Eva Janotková  --   -- 
IZR Základy techniky vnitřního prostředí budov 1   Eva Janotková  --   -- 
LDP Diplomový projekt (M-ENI) 1   Jan Fiedler  --   -- 
LDS Dynamika energetických strojů a jejich příslušenství 6   Vladimír Habán  --   -- 
LJE Jaderná energetika a alternativní zdroje 6   Jiří Pospíšil  --   -- 
LK-A Kotle 1   Zdeněk Skála  --   -- 
LOS Oběhové stroje a chladící zařízení 6   Jaroslav Katolický  --   -- 
LPO Potrubní technika 6   Vladimír Habán  --   -- 
LPV Provoz a vodní hospodářství 1   Jan Fiedler  --   -- 
LSD Seminář k diplomové práci (M-ENI) 1   Jiří Pospíšil  --   -- 
LS0 Meziuniverzitní energetický seminář 2   Jiří Pospíšil  --   -- 
LT1 Tepelné turbíny I 2   Jan Fiedler 13.03.17 14.03.17
LUL Užití výpočetní techniky při návrhu TEZ 2   Jiří Pospíšil  --   -- 
LVP Vliv přeměn energie na ŽP 6   Zdeněk Skála  --   -- 
LZ1 Základy energetiky I 1   Jiří Pospíšil  --   -- 
MD5 Diplomový projekt (M-FLI) 1   František Pochylý  --   -- 
MD6 Seminář k diplomové práci (M-FLI) 1   Pavel Rudolf  --   -- 
MMP Úvod do výpočtového modelování proudění 2   Pavel Rudolf  --   -- 
MS2 Tekutinové stroje II 1   Miloslav Haluza  --   -- 
MTM Modelování tekutinových mechanismů 1   František Pochylý  --   -- 
MZH Základy hydroelasticity 2   František Pochylý  --   -- 
QTE Tepelný management vozidel 1   Miroslav Jícha  --   -- 
RIT Interakce těles s tekutinou 2   František Pochylý  --   -- 
UER Environmentální řízení 1   Zdeněk Skála  --   -- 
UOP Výroba a odpady 1   Zdeněk Skála  --   -- 
0AT Seminář aplikované termomechaniky 9   Josef Štětina  --   -- 
0KT Klimatizace a tepelná čerpadla 1   Jiří Hejčík  --   -- 
0PPI Průmyslový projekt (M-TEP) 2   Pavel Charvát  --   -- 
0PPL Průmyslový projekt (M-ENI) 2   Jiří Pospíšil  --   -- 
0PPM Průmyslový projekt (M-FLI) 1   Vladimír Habán  --   -- 
5HY Hydromechanika 4   Jaroslav Štigler OVĚŘIT ZMĚNY
5HY-A Hydromechanika 2   Jaroslav Štigler  --   -- 
6TT Termomechanika 7   Milan Pavelek  --   -- 
6TT-A Termomechanika 2   Milan Pavelek  --   -- 
6TT-K Termomechanika 5   Milan Pavelek 27.03.17 27.03.17