Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně - pracovní verze WWW2 - 2017/2018
Úvodní stránka
    STRÁNKY WWW2 - PRACOVNÍ PODKLADY - 2017/2018

Garantované předměty BS a MS

Energy Institute

zařazené do plánů

v roce 2017/2018


Zkratka Název předmětu Počet Garant Datum poslední změny
  plánů   anotace osnovy

winter semestr
FSE Designing of Thermal Power Plant Equipment 1   Zdeněk Skála  --  05.09.17
IEM Experimental Methods 6   Milan Pavelek  --  05.09.17
IEP Experimental Methods and Instruments 1   Zdeněk Skála  --  05.09.17
IHV Noise and Vibrations 1   Jan Jedelský  --  05.09.17
IKV Compact Heat Exchangers 1   Miroslav Jícha  --  05.09.17
IPM Computer Modelling II 2   Miroslav Jícha  --  05.09.17
IRP Year Project 1   Jiří Hejčík  --  05.09.17
ITP Environmental Engineering 6   Eva Janotková  --  05.09.17
IVK Ventilation and Air Conditioning I 1   Eva Janotková  --  05.09.17
IVT Heating 1   Jaroslav Katolický  --  05.09.17
LC0 Refrigeration and Heat Pumps 3   Jiří Hejčík  --  05.09.17
LFI Fluid Engineering 6   František Pochylý  --  05.09.17
LJZ Nuclear Equipment and Safety 1   Oldřich Matal  --  05.09.17
LK Boilers 1   Zdeněk Skála  --  05.09.17
LKC Design Practice 1   Jan Fiedler  --  05.09.17
LLS Turbomachinery 6   Jan Fiedler 14.03.17 05.09.17
LL0 Laboratory Work in Energy Sector 1   Jiří Pospíšil  --  05.09.17
LPE Design and Economy 1   Jan Fiedler  --  05.09.17
LPH Fuel Economy 1   Zdeněk Skála  --  05.09.17
LSZ Combustion Devices and Heat Exchangers 6   Zdeněk Skála  --  05.09.17
LT2 Thermal Turbines II 1   Jan Fiedler  --  05.09.17
LZP Energy Sources and Transformation 6   Jan Fiedler  --  05.09.17
LZ2 Fundamentals of Power Engineering II 1   Jan Fiedler  --  05.09.17
MIM Fluid Power 1   František Pochylý  --  05.09.17
MIT Experiments in Fluid Systems 1   Vladimír Habán  --  05.09.17
MPZ Design and Operation of Fluid Machines 1   Miloslav Haluza  --  05.09.17
MS1 Fluid Machinery I 1   Miloslav Haluza  --  05.09.17
MS1-A Fluid Machinery I 1   Miloslav Haluza  --  05.09.17
MVP Computational Fluid Dynamics 1   Pavel Rudolf  --  05.09.17
MVP-A Computational Fluid Dynamics 1   Pavel Rudolf  --  18.09.17
UOZ Renewable Energy Sources 1   Jiří Pospíšil  --  05.09.17
UOZ-A Renewable Energy Sources 1   Jiří Pospíšil OVĚŘIT 05.09.17
0AT Seminar of Applied Thermomechanics 2   Josef Štětina OVĚŘIT 05.09.17
0KT Air Conditioning and Heat Pumps 7   Jiří Hejčík  --  05.09.17
0PE Practical Energetics 2   Jiří Pospíšil  --  05.09.17
5HY Hydromechanics 6   Jaroslav Štigler  --  05.09.17
5HY-A Hydromechanics 2   Jaroslav Štigler  --  05.09.17
5HY-K Hydromechanics 5   Jaroslav Štigler 27.03.17 05.09.17
6TT Thermomechanics 3   Milan Pavelek  --  05.09.17
6TT-A Thermomechanics 2   Milan Pavelek  --  05.09.17

summer semestr
DHP Hydraulic Processes 1   Jaroslav Štigler 14.03.17 14.03.17
DST Power Machines 1   Jiří Pospíšil  --   -- 
DST-K Power Machines 1   Jiří Pospíšil 27.03.17 27.03.17
EEP Environmental Technology 1   Jiří Pospíšil  --   -- 
EJE Nuclear Power Engineering 1   Jan Fiedler  --   -- 
FEE Bachelor Seminar (B-EPP) 1   Jiří Pospíšil  --   -- 
FHY Hydraulic Machines 1   Simona Fialová  --  ZMĚNY
FHY-A Hydraulic Machines 1   Simona Fialová  --  ZMĚNY
FOZ Environment Protection 1   Zdeněk Skála  --   -- 
FSC Operation of District Heating Equipment 1   Jan Fiedler  --   -- 
FZP Bachelor Project (B-EPE) 1   Jan Fiedler  --   -- 
IAZ Process Equipment 1   Jan Fiedler  --   -- 
ICA CAD 2   Josef Štětina  --   -- 
ID5 Diploma Project (M-TEP) 1   Pavel Charvát  --   -- 
ID6 Diploma Seminar (M-TEP) 1   Michal Jaroš  --   -- 
IEE Experimental Methods II 1   Milan Pavelek  --   -- 
IES Energy Simulations 1   Miroslav Jícha  --   -- 
IKB Energy use of Biomass and Waste 1   Zdeněk Skála  --   -- 
IPT Heat and Mass Transfer 6   Miroslav Jícha  --   -- 
IPT-A Heat and Mass Transfer 6   Miroslav Jícha  --   -- 
ITM Computer Modelling I 3   Miroslav Jícha  --   -- 
ITS Theory of Hydraulic Machines 2   Jaroslav Štigler  --   -- 
IV2 Ventilation and Air-Conditioning II 1   Eva Janotková  --   -- 
IZR Fundamentals of Indoor Environmental Engineering 1   Eva Janotková  --   -- 
LDP Diploma Project (M-ENI) 1   Jan Fiedler  --   -- 
LDS Dynamics of Power Machines and Their Accessories 6   Vladimír Habán  --   -- 
LJE Nuclear Power and Alternative Energy Sources 6   Jiří Pospíšil  --   -- 
LK-A Boilers 1   Zdeněk Skála  --   -- 
LOS Compressors, Fans and Refrigerating Plants 6   Jaroslav Katolický  --   -- 
LPO Pipeline Engineering 6   Vladimír Habán  --   -- 
LPV Operation and Water Treatment 1   Jan Fiedler  --   -- 
LSD Diploma Seminar (M-ENI) 1   Jiří Pospíšil  --   -- 
LS0 Multi University Energy Seminar 2   Jiří Pospíšil  --   -- 
LT1 Thermal Turbines I 2   Jan Fiedler 13.03.17 14.03.17
LUL Computer Support in Power Engineering 2   Jiří Pospíšil  --   -- 
LVP Conversion of Energy and Its Impact on Environment 6   Zdeněk Skála  --   -- 
LZ1 Fundamentals of Power Engineering I 1   Jiří Pospíšil  --   -- 
MD5 Diploma Project (M-FLI) 1   František Pochylý  --   -- 
MD6 Diploma Seminar (M-FLI) 1   Pavel Rudolf  --   -- 
MMP Introduction to Computational Fluid Dynamics 2   Pavel Rudolf  --   -- 
MS2 Fluid Machinery II 1   Miloslav Haluza  --   -- 
MTM Fluid Power Modeling 1   František Pochylý  --   -- 
MZH Fluid Structure Interactions 2   František Pochylý  --   -- 
QTE Thermal Management of Vehicles 1   Miroslav Jícha  --   -- 
RIT Fluid Structure Interactions 2   František Pochylý  --   -- 
UER Environmental Management 1   Zdeněk Skála  --   -- 
UOP Production and Waste 1   Zdeněk Skála  --   -- 
0AT Seminar of Applied Thermomechanics 9   Josef Štětina  --   -- 
0KT Air Conditioning and Heat Pumps 1   Jiří Hejčík  --   -- 
0PPI Industrial Project (M-TEP) 2   Pavel Charvát  --   -- 
0PPL Industrial Project (M-ENI) 2   Jiří Pospíšil  --   -- 
0PPM Industrial Project (M-FLI) 1   Vladimír Habán  --   -- 
5HY Hydromechanics 4   Jaroslav Štigler OVĚŘIT ZMĚNY
5HY-A Hydromechanics 2   Jaroslav Štigler  --   -- 
6TT Thermomechanics 7   Milan Pavelek  --   -- 
6TT-A Thermomechanics 2   Milan Pavelek  --   -- 
6TT-K Thermomechanics 5   Milan Pavelek 27.03.17 27.03.17