Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně - pracovní verze WWW2 - 2017/2018
Úvodní stránka
    STRÁNKY WWW2 - PRACOVNÍ PODKLADY - 2017/2018

Garantované předměty BS a MS

Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky

zařazené do plánů

v roce 2017/2018


Zkratka Název předmětu Počet Garant Datum poslední změny
  plánů   anotace osnovy

zimní semestr
CEL Elektrotechnika a elektronika 7   Vladislav Singule  --   -- 
CEL-A Elektrotechnika a elektronika 1   Vladislav Singule  --   -- 
CEL-K Elektrotechnika a elektronika 3   Vladislav Singule 27.03.17 27.03.17
CPB Průmyslová bezpečnost 1   Petr Blecha  --   -- 
CPB-K Průmyslová bezpečnost 1   Petr Blecha 27.03.17 27.03.17
CRJ Řízení jakosti 1   Alois Fiala  --   -- 
EPS Provoz a údržba strojů 1   Miloš Hammer 11.03.17 11.03.17
EPS-K Provoz a údržba strojů 1   Miloš Hammer 27.03.17 27.03.17
ETA Technická měření 1   Róbert Jankových  --   -- 
ETA-K Technická měření 1   Róbert Jankových 27.03.17 27.03.17
EZS Základy spolehlivosti 1   Miloš Hammer 11.03.17 11.03.17
EZS-K Základy spolehlivosti 1   Miloš Hammer 27.03.17 27.03.17
FRM-A Roboty a manipulátory 1   Radek Knoflíček OVĚŘIT ZMĚNY
GAS Prvky automatického řízení strojů 1   František Bradáč  --   -- 
GAS-K Prvky automatického řízení strojů 1   František Bradáč 27.03.17 27.03.17
GB0 Bezpečnost práce na OTS a PRaM 1   Petr Blecha  --   -- 
GCK Česká kultura, jazyk a průmysl 1   Petr Blecha  --   -- 
GHP Hydraulické a pneumatické mechanismy 1   Radek Knoflíček  --  ZMĚNY
GHP-A Hydraulické a pneumatické mechanismy 1   Radek Knoflíček  --  ZMĚNY
GHP-K Hydraulické a pneumatické mechanismy 1   Radek Knoflíček 27.03.17 27.03.17
GMK Moderní metody konstrukčních a pevnostních výpočtů 2   Jiří Marek 14.03.17 14.03.17
GMK-K Moderní metody konstrukčních a pevnostních výpočtů 1   Jiří Marek 27.03.17 27.03.17
GMP Modulový projekt 1   Radek Knoflíček  --   -- 
GMR Management rizik u výrobních strojů 4   Petr Blecha  --   -- 
GMR-K Management rizik u výrobních strojů 3   Petr Blecha 27.03.17 27.03.17
GMV-A Modelování a simulace výrobních systémů 1   Jiří Kovář OVĚŘIT  -- 
GM0 Metodika konstruování 3   Petr Blecha  --   -- 
GN0 Nekonvenční obráběcí stroje 1   Radek Knoflíček  --   -- 
GPI Počítačová podpora výroby (CAD/CAM) 2   Ondřej Andrš 17.03.17 17.03.17
GPI-K Počítačová podpora výroby (CAD/CAM) 1   Ondřej Andrš 27.03.17 27.03.17
GPN Projektový management 4   Daniel Prostredník  --   -- 
GPN-K Projektový management 3   Daniel Prostredník 27.03.17 27.03.17
GPZ Průmyslové roboty a manipulátory I 2   Zdeněk Kolíbal  --   -- 
GPZ-K Průmyslové roboty a manipulátory I 1   Zdeněk Kolíbal 27.03.17 27.03.17
GRI Management kvality 3   Petr Blecha  --   -- 
GRI-K Management kvality 2   Petr Blecha 27.03.17 27.03.17
GRO Robotické systémy vyšších generací 1   Zdeněk Kolíbal  --  21.03.17
GRO-K Robotické systémy vyšších generací 1   Zdeněk Kolíbal 27.03.17 27.03.17
GSP Semestrální projekt 1   Jiří Marek  --  14.03.17
GSP-K Semestrální projekt 1   Jiří Marek 27.03.17 27.03.17
GTA Teorie a stavba výrobních systémů 2   Lubomír Vašek 19.03.17 19.03.17
GTA-K Teorie a stavba výrobních systémů 1   Lubomír Vašek 27.03.17 27.03.17
GTS Testování obráběcích strojů 1   Michal Holub  --   -- 
GTS-A Testování obráběcích strojů 1   Michal Holub OVĚŘIT ZMĚNY
GTS-K Testování obráběcích strojů 1   Michal Holub 27.03.17 27.03.17
GT1 Teorie řízení I 2   Jiří Kovář 17.03.17 17.03.17
GVK Výpočty a simulace v konstrukci strojů 2   Petr Blecha  --   -- 
GVK-K Výpočty a simulace v konstrukci strojů 1   Petr Blecha 27.03.17 27.03.17
GVR 3D modelování a virtuální realita 2   Radim Blecha  --   -- 
GVR-K 3D modelování a virtuální realita 2   Radim Blecha 27.03.17 27.03.17
GV0-A Manufacturing Machines Technology 1   Radek Knoflíček  --  ZMĚNY
GZ0 Základy metodiky konstruování 1   Petr Blecha  --   -- 
G1S Stavba výrobních strojů I 3   Jiří Marek 16.03.17 16.03.17
G1S-K Stavba výrobních strojů I 2   Jiří Marek 27.03.17 27.03.17
G2S Stavba výrobních strojů III 1   Jiří Marek 16.03.17  -- 
G2S-K Stavba výrobních strojů III 1   Jiří Marek 27.03.17 27.03.17
TRJ Jakost a metrologie - M 2   Alois Fiala  --   -- 
VE0 Bezpečnost práce v elektrotechnice 2   Josef Pavlík OVĚŘIT ZMĚNY
VRP Roboty a pružné výrobní systémy 2   Radek Knoflíček  --  ZMĚNY
WMK Moderní managment kvality 1   Alois Fiala  --   -- 
XBA Pokročilé metody bezpečnostních analýz 1   Luboš Kotek  --   -- 
XBA-K Pokročilé metody bezpečnostních analýz 1   Luboš Kotek 27.03.17 27.03.17
XES Ekologie ve strojírenství 1   Maria Krbalová OVĚŘIT ZMĚNY
XES-K Ekologie ve strojírenství 1   Maria Krbalová OVĚŘIT 27.03.17
XEV Evropské právo a dozor nad trhem 1   Petr Blecha  --   -- 
XEV-K Evropské právo a dozor nad trhem 1   Petr Blecha 27.03.17 27.03.17
XFB Funkční bezpečnost 1   Daniel Prostredník  --   -- 
XFB-K Funkční bezpečnost 1   Daniel Prostredník 27.03.17 27.03.17
XHZ Kvalita hlavňových zbraní 1   Róbert Jankových  --   -- 
XPT Praktická metrologie 1   Róbert Jankových  --   -- 
XPT-K Praktická metrologie 1   Róbert Jankových 27.03.17 27.03.17
XS1 Spolehlivost 1 1   Miloš Hammer  --   -- 
XS1-K Spolehlivost 1 1   Miloš Hammer 27.03.17 27.03.17
XTM Techniky motivace 1   Róbert Jankových  --   -- 
XTM-K Techniky motivace 1   Róbert Jankových 27.03.17 27.03.17
XT2 Technická diagnostika II 1   Miloš Hammer 11.03.17 11.03.17
XT2-K Technická diagnostika II 1   Miloš Hammer 27.03.17 27.03.17
XZK Zkušebnictví 1   Róbert Jankových  --   -- 
XZK-K Zkušebnictví 1   Róbert Jankových 27.03.17 27.03.17
0HZ Hlavňové zbraně 4   Róbert Jankových  --   -- 
1UM Úvod do mechatroniky 1   Vladislav Singule  --   -- 
5EM Ekonomika a management podniku 2   Petr Blecha  --   -- 
5EM-K Ekonomika a management podniku 1   Petr Blecha 27.03.17 27.03.17
6SM Strojírenská metrologie I 1   Róbert Jankových  --   -- 
6SR Stavba výrobních strojů a robotů 2   Petr Blecha  --   -- 
6SR-K Stavba výrobních strojů a robotů 1   Petr Blecha 27.03.17 27.03.17

letní semestr
BMK Základy managementu kvality 1   Petr Blecha 19.03.17 19.03.17
BMK-K Základy managementu kvality 1   Petr Blecha 27.03.17 27.03.17
BZE Základy elektrotechniky 1   Miloš Hammer 12.03.17  -- 
BZE-K Základy elektrotechniky 1   Miloš Hammer 27.03.17 27.03.17
CTD Základy technické diagnostiky 1   Miloš Hammer 11.03.17  -- 
CTD-K Základy technické diagnostiky 1   Miloš Hammer 27.03.17 27.03.17
DMR Základy managementu rizik 1   Petr Blecha  --   -- 
DMR-K Základy managementu rizik 1   Petr Blecha 27.03.17 27.03.17
DPM Průmyslová metrologie 1   Róbert Jankových  --   -- 
DPM-K Průmyslová metrologie 1   Róbert Jankových 27.03.17 27.03.17
FRM Roboty a manipulátory 1   Radek Knoflíček  --   -- 
FRM-A Roboty a manipulátory 1   Radek Knoflíček OVĚŘIT  -- 
FRM-K Roboty a manipulátory 1   Radek Knoflíček 27.03.17 27.03.17
FVY Výrobní stroje a zařízení 1   Zdeněk Kolíbal  --   -- 
FVY-K Výrobní stroje a zařízení 1   Zdeněk Kolíbal 27.03.17 27.03.17
GAR Prvky automatického řízení výrobních strojů 1   Lubomír Vašek  --   -- 
GAR-K Prvky automatického řízení výrobních strojů 1   Lubomír Vašek 27.03.17 27.03.17
GD3 Seminář k diplomové práci (M-VSR, M-VSY) 2   Lubomír Vašek  --   -- 
GD3-K Seminář k diplomové práci (M-VSR, M-VSY) 1   Lubomír Vašek 27.03.17 27.03.17
GES Elektrické servopohony 1   Vladislav Singule  --   -- 
GES-K Elektrické servopohony 1   Vladislav Singule 27.03.17 27.03.17
GEV Elektrotechnika výrobních strojů 2   Vladislav Singule  --   -- 
GEV-K Elektrotechnika výrobních strojů 2   Vladislav Singule 27.03.17 27.03.17
GIF Informační systémy a počítačové sítě 2   Lubomír Vašek 19.03.17 19.03.17
GIF-K Informační systémy a počítačové sítě 2   Lubomír Vašek 27.03.17 27.03.17
GIS Inteligentní výrobní systémy 1   Lubomír Vašek 19.03.17 19.03.17
GIS-K Inteligentní výrobní systémy 1   Lubomír Vašek 27.03.17 27.03.17
GK0 Konvenční obráběcí a tvářecí stroje 2   Jiří Marek  --  16.03.17
GMA Mechatronika autonomních servisních robotů 2   Radek Knoflíček  --  ZMĚNY
GMV Modelování a simulace výrobních systémů 2   Jiří Kovář 17.03.17  -- 
GMV-A Modelování a simulace výrobních systémů 1   Jiří Kovář OVĚŘIT  -- 
GMV-K Modelování a simulace výrobních systémů 2   Jiří Kovář 27.03.17 27.03.17
GNP Navrhování a programování robotických pracovišť 2   Radek Knoflíček  --   -- 
GNP-K Navrhování a programování robotických pracovišť 2   Radek Knoflíček 27.03.17 27.03.17
GOI Optické měřící systémy pro průmyslovou inspekci 1   Luboš Kotek  --   -- 
GPG Programování pro výrobní systémy 2   Lubomír Vašek  --   -- 
GPL Průmyslové roboty a manipulátory II 2   Zdeněk Kolíbal  --  21.03.17
GPL-K Průmyslové roboty a manipulátory II 2   Zdeněk Kolíbal 27.03.17 27.03.17
GSU Senzorika a umělá inteligence 1   Petr Blecha  --   -- 
GTC Technologičnost konstrukce a oprav (retrofitting) VS 1   Zdeněk Kolíbal 21.03.17 21.03.17
GTC-K Technologičnost konstrukce a oprav (retrofitting) VS 1   Zdeněk Kolíbal 27.03.17 27.03.17
GTE Technicko-právní problematika 2   Marie Blechová  --   -- 
GTE-K Technicko-právní problematika 2   Marie Blechová 27.03.17 27.03.17
GTS-A Testování obráběcích strojů 1   Michal Holub OVĚŘIT ZMĚNY
GT0 Technologie výroby strojů, výrobní postupy, ekonomika výroby 2   Radek Knoflíček  --   -- 
GT2 Teorie řízení II 2   Jiří Kovář 17.03.17 17.03.17
GX0 Ekonomické nástroje technické praxe 2   Lubomír Novotný  --   -- 
GZP Diplomový projekt (M-VSR, M-VSY) 2   Lubomír Vašek  --   -- 
GZP-K Diplomový projekt (M-VSR, M-VSY) 1   Lubomír Vašek 27.03.17 27.03.17
G0A Průmyslová automatizace 2   Ondřej Andrš 17.03.17 17.03.17
G3S Stavba výrobních strojů II 2   Jiří Marek 16.03.17 16.03.17
G3S-K Stavba výrobních strojů II 2   Jiří Marek 27.03.17 27.03.17
MEL Elektrické vybavení energetických strojů a zařízení 2   Vladislav Singule  --   -- 
QE1 Speciální elektrotechnika 1   Vladislav Singule  --   -- 
RBD Spolehlivost, bezpečnost a diagnostika technických soustav 1   Miloš Hammer  --   -- 
RMF Mechatronické systémy v dopravních prostředcích 1   Vladislav Singule  --   -- 
XAK Audity systému kvality 1   Róbert Jankových  --   -- 
XAK-K Audity systému kvality 1   Róbert Jankových 27.03.17 27.03.17
XAM Pokročilé metody managementu rizik 1   Petr Blecha  --   -- 
XAM-K Pokročilé metody managementu rizik 1   Petr Blecha 27.03.17 27.03.17
XB0 Bezpečnost práce v elektrotechnice 1   Josef Pavlík OVĚŘIT ZMĚNY
XD7 Diplomový projekt (M-KSB) 1   Luboš Kotek  --   -- 
XD7-K Diplomový projekt (M-KSB) 1   Luboš Kotek 27.03.17 27.03.17
XD8 Seminář k diplomové práci (M-KSB) 1   Luboš Kotek  --   -- 
XD8-K Seminář k diplomové práci (M-KSB) 1   Luboš Kotek 27.03.17 27.03.17
XKS Kvalita střeliva 1   Róbert Jankových  --   -- 
XMI Management bezpečnosti 1   Luboš Kotek  --   -- 
XMI-K Management bezpečnosti 1   Luboš Kotek 27.03.17 27.03.17
XMS Management spolehlivosti a kvality v údržbě 1   Miloš Hammer  --   -- 
XMS-K Management spolehlivosti a kvality v údržbě 1   Miloš Hammer 27.03.17 27.03.17
XMT Měřicí technika 2   Daniel Prostredník  --   -- 
XMT-K Měřicí technika 2   Daniel Prostredník 27.03.17 27.03.17
XRP Statistické řízení procesů 1   Róbert Jankových  --   -- 
XRP-K Statistické řízení procesů 1   Róbert Jankových 27.03.17 27.03.17
XS2 Spolehlivost 2 1   Miloš Hammer  --   -- 
XS2-K Spolehlivost 2 1   Miloš Hammer 27.03.17 27.03.17
XT1 Technická diagnostika I 1   Miloš Hammer 12.03.17  -- 
XT1-K Technická diagnostika I 1   Miloš Hammer 27.03.17 27.03.17
0KA Konstrukce automobilového osvětlení 2   Jiří Omes  --   -- 
0PPG Průmyslový projekt (M-VSR) 2   Petr Blecha  --   -- 
0PPX Průmyslový projekt (M-KSB) 1   Róbert Jankových  --   -- 
0ZO Zbraně a střelivo v obraně 2   Róbert Jankových  --   -- 
6BR Bakalářský projekt (ÚVSSR) 1   Miloš Hammer  --   -- 
6BR-K Bakalářský projekt (ÚVSSR) 1   Miloš Hammer 27.03.17 27.03.17
6BS Seminář k bakalářské práci (B-KSB) 1   Miloš Hammer  --   -- 
6BS-K Seminář k bakalářské práci (B-KSB) 1   Miloš Hammer 27.03.17 27.03.17
6EE Elektrotechnika a elektronika 1   Miloš Hammer 08.03.17  -- 
6SM Strojírenská metrologie I 2   Róbert Jankových OVĚŘIT  -- 
6SM-K Strojírenská metrologie I 1   Róbert Jankových 27.03.17 27.03.17