Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně - pracovní verze WWW2 - 2017/2018
Úvodní stránka
    STRÁNKY WWW2 - PRACOVNÍ PODKLADY - 2017/2018

Garantované předměty BS a MS

Ústav automobilního a dopravního inženýrství

zařazené do plánů

v roce 2017/2018


Zkratka Název předmětu Počet Garant Datum poslední změny
  plánů   anotace osnovy

zimní semestr
DLD Logistika dopravy a manipulace 1   Jiří Malášek 06.10.17 06.10.17
DLD-K Logistika dopravy a manipulace 1   Jiří Malášek 27.03.17 05.09.17
EDO Dopravní a manipulační zařízení 1   Jiří Malášek 09.10.17 09.10.17
EDO-K Dopravní a manipulační zařízení 1   Jiří Malášek 27.03.17 05.09.17
FAU Automobily 1   Zdeněk Kaplan  --  05.09.17
FAU-K Automobily 1   Zdeněk Kaplan 27.03.17 05.09.17
JDT-A Dopravní technika silniční 2   Václav Píštěk  --  05.09.17
NSM Stroje pro výrobu stavebních materiálů 1   Jiří Malášek  --  05.09.17
NT0 Technologie práce se zemními stroji 2   Jaroslav Kašpárek 05.10.17 05.10.17
QAM Aplikovaná mechanika stavebních a transportních strojů 1   Miroslav Škopán 02.10.17 02.10.17
QAP Alternativní pohony 1   Zdeněk Kaplan  --  05.09.17
QC0 Počítačové navrhování strojů CATIA 1   Přemysl Pokorný  --  05.09.17
QDD Diplomový projekt I (M-ADI) 1   Zdeněk Kaplan  --  05.09.17
QDS Spolehlivost dopravních strojů a zařízení 1   Zdeněk Vintr  --  05.09.17
QDY Dynamika vozidel 1   Petr Porteš  --  05.09.17
QHL Hnací ústrojí 1   Václav Píštěk  --  05.09.17
QLD Projektování a logistika dopravních a manipulačních zařízení 1   Jiří Malášek 06.10.17 06.10.17
QLP Stavba lodí a plavidel 1   Přemysl Pokorný 02.10.17 02.10.17
QMH Mechanické a hydraulické převody 1   Miroslav Škopán 02.10.17 02.10.17
QMK Počítačové modelování strojních konstrukcí 1   Miroslav Škopán 02.10.17 02.10.17
QMO Počítačové simulace v automobilovém průmyslu II 1   Pavel Novotný 29.09.17 29.09.17
QMV Motorová vozidla 1   Zdeněk Kaplan  --  05.09.17
QM0 Počítačové navrhování strojů MARC 1   Přemysl Pokorný  --  05.09.17
QN1 Nosné konstrukce strojů I 2   Miroslav Škopán 02.10.17 02.10.17
QPA Počítačové simulace v automobilovém průmyslu I 1   Václav Píštěk  --  05.09.17
QR0 Příprava počítačových modelů 1   Václav Píštěk  --  05.09.17
QSI Soudní inženýrství 1   Aleš Vémola  --  05.09.17
QSV Technologie a stroje ve stavební výrobě 2   Jiří Malášek  --  05.09.17
QTS Teorie spalovacích motorů 1   Josef Štětina  --  05.09.17
QVO Vozidlové motory 1   Václav Píštěk  --  05.09.17

letní semestr
ESM Spalovací motory 1   Zdeněk Kaplan  --   -- 
ESM-K Spalovací motory 1   Zdeněk Kaplan 27.03.17 27.03.17
FDS Bakalářský projekt (B-SSZ) 1   Miroslav Škopán  --   -- 
FDS-K Bakalářský projekt (B-SSZ) 1   Miroslav Škopán 27.03.17 27.03.17
FES Seminář k bakalářské práci (B-SSZ) 1   Miroslav Škopán 02.10.17  -- 
FES-K Seminář k bakalářské práci (B-SSZ) 1   Miroslav Škopán 02.10.17 27.03.17
FHP Hydraulické převody strojů 1   Miroslav Škopán 02.10.17 02.10.17
FHP-K Hydraulické převody strojů 1   Miroslav Škopán 02.10.17 02.10.17
NB0 Bezpečnost práce se zemními stroji 2   Jaroslav Kašpárek 05.10.17 06.10.17
NSK Stroje pro stavbu komunikací 1   Miroslav Škopán 02.10.17 02.10.17
QDP Diplomový projekt (M-ADI) 1   Václav Píštěk  --   -- 
QDZ Vibrace a hluk vozidel 1   Pavel Novotný 29.09.17 29.09.17
QD6 Seminář k diplomové práci (M-ADI) 1   Václav Píštěk  --   -- 
QN0-A Počítačové navrhování strojů NX 2   Miroslav Škopán 02.10.17 02.10.17
QN2 Nosné konstrukce strojů II 2   Miroslav Škopán 02.10.17 02.10.17
QPV Příslušenství motorových vozidel 2   Václav Píštěk  --   -- 
QRU Převodová ústrojí motorových vozidel 1   Zdeněk Kaplan  --   -- 
QSS Technika snižování průmyslových škodlivin 1   Jiří Malášek 09.10.17  -- 
QS3 Semestrální projekt 2   Zdeněk Kaplan  --   -- 
QT Traktory 1   František Bauer  --   -- 
QTZ Transportní zařízení 2   Jiří Malášek  --   -- 
QVP Virtuální prototypy 2   Petr Porteš 09.10.17 09.10.17
QZE Stroje pro zemní práce 2   Miroslav Rousek 02.10.17 02.10.17
0PPQ Průmyslový projekt (M-ADI) 1   Ondřej Blaťák  --   --