Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně - pracovní verze WWW2 - 2017/2018
Úvodní stránka
    STRÁNKY WWW2 - PRACOVNÍ PODKLADY - 2017/2018

Garantované předměty BS a MS

Institute of Automotive Engineering

zařazené do plánů

v roce 2017/2018


Zkratka Název předmětu Počet Garant Datum poslední změny
  plánů   anotace osnovy

winter semestr
DLD Logistics of Transport and Handling Systems 1   Jiří Malášek  --  05.09.17
DLD-K Logistics of Transport and Handling Systems 1   Jiří Malášek 27.03.17 05.09.17
EDO Transport and Handling Equipment 1   Jiří Malášek  --  05.09.17
EDO-K Transport and Handling Equipment 1   Jiří Malášek 27.03.17 05.09.17
FAU Motor Vehicles 1   Zdeněk Kaplan  --  05.09.17
FAU-K Motor Vehicles 1   Zdeněk Kaplan 27.03.17 05.09.17
JDT-A Automotive Technology 2   Václav Píštěk  --  05.09.17
NSM Machines for Production of Building Materials 1   Jiří Malášek  --  05.09.17
NT0 Technology of Operating with Earthwork Machines 2   Jaroslav Kašpárek  --  05.09.17
QAM Applied Mechanics of Building and Transport Machines 1   Miroslav Škopán  --  05.09.17
QAP Alternative Drives 1   Zdeněk Kaplan  --  05.09.17
QC0 Computer Aided Design - CATIA 1   Přemysl Pokorný  --  05.09.17
QDD Diploma Project I (M-ADI) 1   Zdeněk Kaplan  --  05.09.17
QDS Transport Machines and Equipment Dependability 1   Zdeněk Vintr  --  05.09.17
QDY Dynamics of Vehicles 1   Petr Porteš  --  05.09.17
QHL Driving Mechanisms 1   Václav Píštěk  --  05.09.17
QLD Project, Design and Logistics of Transport and Handling Equipment 1   Jiří Malášek  --  05.09.17
QLP Ships and Vessels Design 1   Přemysl Pokorný  --  05.09.17
QMH Mechanic and Hydraulic Gears 1   Miroslav Škopán  --  05.09.17
QMK Computer Aided Design of Mechanical Structures 1   Miroslav Škopán  --  05.09.17
QMO Computer Simmulation in Automotive Industry II 1   Pavel Novotný  --  05.09.17
QMV Motor Vehicles 1   Zdeněk Kaplan  --  05.09.17
QM0 Computer Aided Design - MARC 1   Přemysl Pokorný  --  05.09.17
QN1 Supporting Structures of Machines I 2   Miroslav Škopán 10.03.17 05.09.17
QPA Computer Simmulation in Automotive Industry I 1   Václav Píštěk  --  05.09.17
QR0 Preprocessing of Computational Models 1   Václav Píštěk  --  05.09.17
QSI Forensic Engineering 1   Aleš Vémola  --  05.09.17
QSV Technology and Machines in Building Industry 2   Jiří Malášek  --  05.09.17
QTS Theory of Internal Combustion Engines 1   Josef Štětina  --  05.09.17
QVO Vehicle Engines 1   Václav Píštěk  --  05.09.17

summer semestr
ESM Internal Combustion Engines 1   Zdeněk Kaplan  --   -- 
ESM-K Internal Combustion Engines 1   Zdeněk Kaplan 27.03.17 27.03.17
FDS Bachelor Project (B-SSZ) 1   Miroslav Škopán  --   -- 
FDS-K Bachelor Project (B-SSZ) 1   Miroslav Škopán 27.03.17 27.03.17
FES Bachelor Seminar (B-SSZ) 1   Miroslav Škopán  --   -- 
FES-K Bachelor Seminar (B-SSZ) 1   Miroslav Škopán 27.03.17 27.03.17
FHP Hydraulic Gears of Machines 1   Miroslav Škopán  --   -- 
FHP-K Hydraulic Gears of Machines 1   Miroslav Škopán 27.03.17 27.03.17
NB0 Safety of Work on Earthwork Machines 2   Jaroslav Kašpárek  --   -- 
NSK Road Building Machines 1   Miroslav Škopán  --   -- 
QDP Diploma Project (M-ADI) 1   Václav Píštěk  --   -- 
QDZ Vibration and Noise of Vehicles 1   Pavel Novotný  --   -- 
QD6 Diploma Seminar (M-ADI) 1   Václav Píštěk  --   -- 
QN0-A Computer Aided Design - NX 2   Miroslav Škopán  --   -- 
QN2 Supporting Structures of Machines II 2   Miroslav Škopán 10.03.17 09.03.17
QPV Vehicle Accessories 2   Václav Píštěk  --   -- 
QRU Gearing Devices of Motor Vehicles 1   Zdeněk Kaplan  --   -- 
QSS Techniques of Decreasing Industrial Harmful Substances 1   Jiří Malášek  --   -- 
QS3 Semester Project 2   Zdeněk Kaplan  --   -- 
QT Tractors 1   František Bauer  --   -- 
QTZ Transport Machines 2   Jiří Malášek  --   -- 
QVP Virtual Prototypes 2   Petr Porteš  --   -- 
QZE Earth Working Machinery 2   Miroslav Rousek  --   -- 
0PPQ Industrial Project (M-ADI) 1   Ondřej Blaťák  --   --