Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně - pracovní verze WWW2 - 2017/2018
Úvodní stránka
    STRÁNKY WWW2 - PRACOVNÍ PODKLADY - 2017/2018

Garantované předměty BS a MS

Letecký ústav

zařazené do plánů

v roce 2017/2018


Zkratka Název předmětu Počet Garant Datum poslední změny
  plánů   anotace osnovy

zimní semestr
CLD Letecký zákon a předpisy I 1   Jiří Chlebek  --  05.09.17
CLO Lidská výkonnost a omezení 1   Jana Hlaváčová  --  05.09.17
DKS Konstrukce a systémy letadel II 1   Karel Třetina  --  05.09.17
DLF Spojení a letecká frazeologie 1   Jaroslav Juračka  --  05.09.17
DLG Obecná navigace 1   Slavomír Vosecký  --  05.09.17
DLL Letecké palubní přístroje 1   Jiří Hlinka  --  05.09.17
ELI Provozní postupy 1   Jaromír Hammer  --  05.09.17
ELV Letecké pohonné jednotky 1   Pavel Imriš  --  05.09.17
ERN Radionavigace II 1   Slavomír Vosecký  --  05.09.17
FLV Letové výkony 1   Róbert Šošovička 03.10.17 03.10.17
OAA Aeroakustika 2   Karol Fiľakovský 17.03.17 05.09.17
OAE Aeroelasticita 1   Jaroslav Juračka  --  05.09.17
OAM Aerodynamika a mechanika letu 2   Robert Popela  --  05.09.17
OA1 Aerodynamika I 1   Robert Popela  --  05.09.17
OA1-A Aerodynamika I 2   Robert Popela OVĚŘIT 05.09.17
OBP Obchodní přepravní činnost 1   Miroslav Šplíchal  --  02.10.17
OK2 Konstrukce a projektování letadel II 1   Ivo Jebáček  --  05.09.17
OLE Letecké motory 3   Miroslav Šplíchal  --  02.10.17
OLE-A Letecké motory 1   Miroslav Šplíchal  --  05.09.17
OLN Letecká navigace 1   Slavomír Vosecký  --  05.09.17
OLR Letecké materiály 1   Josef Klement 09.10.17 09.10.17
OLR-A Letecké materiály 1   Josef Klement OVĚŘIT 05.09.17
OLZ Letiště I 1   Radomír Janík  --  05.09.17
OML Mechanika letu II 1   Vladimír Daněk  --  05.09.17
OPK Pevnost leteckých konstrukcí I 1   Antonín Píštěk  --  05.09.17
OPK-A Pevnost leteckých konstrukcí I 1   Antonín Píštěk OVĚŘIT 05.09.17
OPO Údržba a opravy letadel 1   Karel Třetina  --  05.09.17
OPP Počítačová podpora konstruování a výroby 1   Jan Šplíchal  --  05.09.17
OPP-A Počítačová podpora konstruování a výroby 1   Jan Šplíchal OVĚŘIT 05.09.17
OPZ Palubní soustavy letadel I 2   Karel Třetina  --  05.09.17
OPZ-A Palubní soustavy letadel I 1   Karel Třetina OVĚŘIT 05.09.17
OP2 Provoz a ekonomika letecké dopravy II 1   Jiří Chlebek  --  05.09.17
OSD Spolehlivost letadlové techniky 2   Jiří Hlinka  --  05.09.17
OSD-A Spolehlivost letadlové techniky 1   Jiří Hlinka  --  05.09.17
OSP Semestrální práce 1   Miroslav Šplíchal  --  02.10.17
OSZ Stavba letadel 2   Jaroslav Juračka  --  05.09.17
OSZ-A Stavba letadel 1   Jaroslav Juračka OVĚŘIT 05.09.17
OT0 Letecké vrtule 2   Karol Fiľakovský 17.03.17 05.09.17
OT2 Technologie výroby letadel II 1   Josef Klement 09.10.17 09.10.17
OVP Vybrané statě 1   Miroslav Šplíchal  --  02.10.17
OZK Zkoušení letadel 1   Ivo Jebáček  --  05.09.17
OZK-A Zkoušení letadel 1   Ivo Jebáček  --  05.09.17
OZM Základy managementu a marketingu 2   Jiří Chlebek  --  05.09.17
OZ0 Základy kosmonautiky 3   Vladimír Daněk 14.03.17 05.09.17
OZ1 Základy letu I 1   Vladimír Daněk  --  05.09.17

letní semestr
CKS Konstrukce a systémy letadel I 1   Karel Třetina  --   -- 
DLM Letecká meteorologie 1   Karel Krška  --   -- 
DRN Radionavigace I 1   Slavomír Vosecký  --   -- 
ELE Letecký zákon a předpisy II 1   Jiří Chlebek  --   -- 
ELN Anglická letecká frazeologie 1   Jaroslav Juračka  --   -- 
FDL Bakalářský projekt (B-PRP) 1   Jaromír Hammer  --   -- 
FDL-A Bakalářský projekt (B-PRP) 1   Jaromír Hammer OVĚŘIT  -- 
FEL Seminář k bakalářské práci (B-PRP) 1   Jaromír Hammer  --   -- 
FEL-A Seminář k bakalářské práci (B-PRP) 1   Jaromír Hammer OVĚŘIT  -- 
FLE Letadla 1   Antonín Píštěk  --   -- 
FLP Plánování a provedení letu 1   Pavel Imriš  --   -- 
OA2 Aerodynamika II 1   Robert Popela  --   -- 
OA2-A Aerodynamika II 1   Robert Popela  --   -- 
ODS Seminář k diplomové práci (M-STL) 1   Ivo Jebáček  --   -- 
OD5 Diplomový projekt (M-STL) 1   Ivo Jebáček  --   -- 
OD8 Seminář k diplomové práci (M-LPR) 1   Miroslav Šplíchal  --   -- 
OD9 Diplomový projekt (M-LPR) 1   Miroslav Šplíchal  --   -- 
OEM Ekonomika a management v letecké dopravě 2   Jiří Chlebek  --  ZMĚNY
OKL Kompozitní konstrukce v letectví 1   Jaroslav Juračka  --   -- 
OKL-A Kompozitní konstrukce v letectví 1   Jaroslav Juračka  --   -- 
OK1 Konstrukce a projektování letadel I 1   Ivo Jebáček  --   -- 
OK1-A Konstrukce a projektování letadel I 1   Ivo Jebáček OVĚŘIT ZMĚNY
OK3 Konstrukce a projektování letadel III 1   Ivo Jebáček  --   -- 
OLK Pevnost leteckých konstrukcí II 1   Antonín Píštěk  --   -- 
OLK-A Pevnost leteckých konstrukcí II 1   Antonín Píštěk  --  ZMĚNY
OLL Letiště II 1   Radomír Janík  --   -- 
OLL-A Letiště II 1   Radomír Janík  --   -- 
OLM Letecká meteorologie 1   Karel Krška  --   -- 
OLP Letecké právo a předpisy 2   Jiří Chlebek  --   -- 
OMZ Mechanika letu I 1   Vladimír Daněk  --   -- 
OMZ-A Mechanika letu I 1   Vladimír Daněk OVĚŘIT ZMĚNY
OPL Palubní soustavy letadel II 2   Jiří Hlinka  --   -- 
OPO-A Údržba a opravy letadel 1   Karel Třetina OVĚŘIT ZMĚNY
OPZ-A Palubní soustavy letadel I 1   Karel Třetina OVĚŘIT ZMĚNY
OP1 Provoz a ekonomika letecké dopravy I 2   Jiří Chlebek  --  ZMĚNY
ORL Řízení letového provozu 2   Jaroslav Jonák 09.10.17  -- 
OS1 Semestrální projekt 1   Ivo Jebáček  --   -- 
OS1-A Semestrální projekt 2   Ivo Jebáček  --   -- 
OT1 Technologie výroby letadel I 1   Josef Klement 09.10.17  -- 
OT1-A Technologie výroby letadel I 2   Josef Klement  --   -- 
OUZ Únava a životnost leteckých konstrukcí 2   Petr Augustin  --   -- 
OV0 Vrtulníky 3   Miloslav Petrásek  --   -- 
OZK-A Zkoušení letadel 1   Ivo Jebáček  --   -- 
OZL Zabezpečovací letecká technika 2   Slavomír Vosecký  --   -- 
OZL-A Zabezpečovací letecká technika 1   Slavomír Vosecký  --   -- 
OZ2 Základy letu II 1   Vladimír Daněk  --   -- 
0PPO Průmyslový projekt (M-LPR, M-STL) 3   Karel Třetina  --   --