Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně - pracovní verze WWW2 - 2017/2018
Úvodní stránka
    STRÁNKY WWW2 - PRACOVNÍ PODKLADY - 2017/2018

Garantované předměty BS a MS

Institute of Aerospace Engineering

zařazené do plánů

v roce 2017/2018


Zkratka Název předmětu Počet Garant Datum poslední změny
  plánů   anotace osnovy

winter semestr
CLD Aviation Law and Regulations I 1   Jiří Chlebek  --  05.09.17
CLO Human Factor and Limitations 1   Jana Hlaváčová  --  05.09.17
DKS Aircraft Structure and Systems II 1   Karel Třetina  --  05.09.17
DLF Communication and Aerial Phraseology 1   Jaroslav Juračka  --  05.09.17
DLG General Navigation 1   Slavomír Vosecký  --  05.09.17
DLL Aeronautical On-Board Instruments 1   Jiří Hlinka  --  05.09.17
ELI Operation Procedures 1   Jaromír Hammer  --  05.09.17
ELV Aircraft Propulsion Units 1   Pavel Imriš  --  05.09.17
ERN Radio Navigation II 1   Slavomír Vosecký  --  05.09.17
FLV Flight Performance 1   Róbert Šošovička  --  05.09.17
OAA Aeroacoustics 2   Karol Fižakovský 17.03.17 05.09.17
OAE Aeroelasticity 1   Jaroslav Juračka  --  05.09.17
OAM Aerodynamics and Flight Mechanics 2   Robert Popela  --  05.09.17
OA1 Aerodynamics I 1   Robert Popela  --  05.09.17
OA1-A Aerodynamics I 2   Robert Popela OVĚŘIT 05.09.17
OBP Commercial Transport 1   Miroslav Šplíchal  --  05.09.17
OK2 Aircraft Design II 1   Ivo Jebáček  --  05.09.17
OLE Aircraft Propulsion 3   Miroslav Šplíchal  --  05.09.17
OLE-A Aircraft Propulsion 1   Miroslav Šplíchal  --  05.09.17
OLN Air Navigation 1   Slavomír Vosecký  --  05.09.17
OLR Aircraft Materials 1   Josef Klement  --  05.09.17
OLR-A Aircraft Materials 1   Josef Klement OVĚŘIT 05.09.17
OLZ Airport I 1   Radomír Janík  --  05.09.17
OML Flight Mechanics II 1   Vladimír Daněk  --  05.09.17
OPK Aircraft Structure I 1   Antonín Píštěk  --  05.09.17
OPK-A Aircraft Structure I 1   Antonín Píštěk OVĚŘIT 05.09.17
OPO Aircraft Maintenance 1   Karel Třetina  --  05.09.17
OPP Computer Aided Design and Manufacturing 1   Jan Šplíchal  --  05.09.17
OPP-A Computer Aided Design and Manufacturing 1   Jan Šplíchal OVĚŘIT 05.09.17
OPZ Aircraft On-Board Systems I 2   Karel Třetina  --  05.09.17
OPZ-A Aircraft On-Board Systems I 1   Karel Třetina OVĚŘIT 05.09.17
OP2 Operation and Economy of Air Transport II 1   Jiří Chlebek  --  05.09.17
OSD Reliability and Maintainability of Aircraft 2   Jiří Hlinka  --  05.09.17
OSD-A Reliability and Maintainability of Aircraft 1   Jiří Hlinka  --  05.09.17
OSP Semester Work 1   Miroslav Šplíchal  --  05.09.17
OSZ Aircraft Structure 2   Jaroslav Juračka  --  05.09.17
OSZ-A Aircraft Structure 1   Jaroslav Juračka OVĚŘIT 05.09.17
OT0 Aeroplane Propellers 2   Karol Fižakovský 17.03.17 05.09.17
OT2 Aircraft Manufacture II 1   Josef Klement  --  05.09.17
OVP Selected Chapters 1   Miroslav Šplíchal  --  05.09.17
OZK Aircraft Testing 1   Ivo Jebáček  --  05.09.17
OZK-A Aircraft Testing 1   Ivo Jebáček  --  05.09.17
OZM Management and Marketing 2   Jiří Chlebek  --  05.09.17
OZ0 Principles of Space Flight 3   Vladimír Daněk 14.03.17 05.09.17
OZ1 Principles of Flight I 1   Vladimír Daněk  --  05.09.17

summer semestr
CKS Aircraft Structure and Systems I 1   Karel Třetina  --   -- 
DLM Aeronautical Meteorology 1   Karel Krška  --   -- 
DRN Radio Navigation I 1   Slavomír Vosecký  --   -- 
ELE Aviation Law and Regulations II 1   Jiří Chlebek  --   -- 
ELN English Aerial Phraseology 1   Jaroslav Juračka  --   -- 
FDL Bachelor Project (B-PRP) 1   Jaromír Hammer  --   -- 
FDL-A Bachelor Project (B-PRP) 1   Jaromír Hammer OVĚŘIT  -- 
FEL Bachelor Seminar (B-PRP) 1   Jaromír Hammer  --   -- 
FEL-A Bachelor Seminar (B-PRP) 1   Jaromír Hammer OVĚŘIT  -- 
FLE Aircraft 1   Antonín Píštěk  --   -- 
FLP Flight Planning and Performing 1   Pavel Imriš  --   -- 
OA2 Aerodynamics II 1   Robert Popela  --   -- 
OA2-A Aerodynamics II 1   Robert Popela  --   -- 
ODS Diploma Seminar (M-STL) 1   Ivo Jebáček  --   -- 
OD5 Diploma Project (M-STL) 1   Ivo Jebáček  --   -- 
OD8 Diploma Seminar (M-LPR) 1   Miroslav Šplíchal  --   -- 
OD9 Diploma Project (M-LPR) 1   Miroslav Šplíchal  --   -- 
OEM Air Traffic Economics and Management 2   Jiří Chlebek  --  ZMĚNY
OKL Aircraft Composite Structures 1   Jaroslav Juračka  --   -- 
OKL-A Aircraft Composite Structures 1   Jaroslav Juračka  --   -- 
OK1 Aircraft Design I 1   Ivo Jebáček  --   -- 
OK1-A Aircraft Design I 1   Ivo Jebáček OVĚŘIT ZMĚNY
OK3 Aircraft Design III 1   Ivo Jebáček  --   -- 
OLK Aircraft Structure II 1   Antonín Píštěk  --   -- 
OLK-A Aircraft Structure II 1   Antonín Píštěk  --  ZMĚNY
OLL Airport II 1   Radomír Janík  --   -- 
OLL-A Airport II 1   Radomír Janík  --   -- 
OLM Aeronautical Meteorology 1   Karel Krška  --   -- 
OLP Aviation Law and Regulations 2   Jiří Chlebek  --   -- 
OMZ Flight Mechanics I 1   Vladimír Daněk  --   -- 
OMZ-A Flight Mechanics I 1   Vladimír Daněk OVĚŘIT ZMĚNY
OPL Aircraft On-Board Systems II 2   Jiří Hlinka  --   -- 
OPO-A Aircraft Maintenance 1   Karel Třetina OVĚŘIT ZMĚNY
OPZ-A Aircraft On-Board Systems I 1   Karel Třetina OVĚŘIT ZMĚNY
OP1 Operation and Economy of Air Transport I 2   Jiří Chlebek  --  ZMĚNY
ORL Air Traffic Management 2   Jaroslav Jonák  --   -- 
OS1 Semester Project 1   Ivo Jebáček  --   -- 
OS1-A Semester Project 2   Ivo Jebáček  --   -- 
OT1 Aircraft Manufacture I 1   Josef Klement  --   -- 
OT1-A Aircraft Manufacture I 2   Josef Klement  --   -- 
OUZ Fatigue of Aircraft Structures 2   Petr Augustin  --   -- 
OV0 Helicopters 3   Miloslav Petrásek  --   -- 
OZK-A Aircraft Testing 1   Ivo Jebáček  --   -- 
OZL Communication, Navigation, Surveillance 2   Slavomír Vosecký  --   -- 
OZL-A Communication, Navigation, Surveillance 1   Slavomír Vosecký  --   -- 
OZ2 Principles of Flight II 1   Vladimír Daněk  --   -- 
0PPO Industrial Project (M-LPR, M-STL) 3   Karel Třetina  --   --