Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně - pracovní verze WWW2 - 2017/2018
Úvodní stránka
    STRÁNKY WWW2 - PRACOVNÍ PODKLADY - 2017/2018

Garantované předměty BS a MS

Ústav automatizace a informatiky

zařazené do plánů

v roce 2017/2018


Zkratka Název předmětu Počet Garant Datum poslední změny
  plánů   anotace osnovy

zimní semestr
FOA Operační a systémová analýza 1   Miloš Šeda  --  05.09.17
FOA-A Operační a systémová analýza 1   Miloš Šeda  --  18.09.17
FOA-K Operační a systémová analýza 1   Miloš Šeda 27.03.17 05.09.17
FSI Simulace systémů 2   Jiří Šťastný  --  05.09.17
FSI-A Simulace systémů 1   Jiří Šťastný OVĚŘIT 05.09.17
FSI-K Simulace systémů 2   Jiří Šťastný 27.03.17 05.09.17
GSE Senzorika a prvky umělé inteligence 1   Pavel Houška  --  05.09.17
GSE-A Senzorika a prvky umělé inteligence 1   Pavel Houška OVĚŘIT 05.09.17
VAP Aplikovaná elektronika 2   Zdeněk Němec  --  05.09.17
VAP-K Aplikovaná elektronika 2   Zdeněk Němec 27.03.17 05.09.17
VAS Automatizace energetických systémů 2   Zdeněk Němec  --  05.09.17
VA1 Teorie automatického řízení I 2   Radomil Matoušek  --  05.09.17
VA1-A Teorie automatického řízení I 1   Radomil Matoušek  --  05.09.17
VA1-K Teorie automatického řízení I 2   Radomil Matoušek 27.03.17 05.09.17
VCP Jazyky C a C++ 2   Jiří Šťastný  --  05.09.17
VCP-A Jazyky C a C++ 2   Jiří Šťastný  --  18.09.17
VCP-K Jazyky C a C++ 1   Jiří Šťastný 27.03.17 05.09.17
VG0 Základy grafického programování v LabVIEW 4   Pavel Houška  --  05.09.17
VHT Hardware a mikroprocesorová technika 1   Pavel Ošmera  --  05.09.17
VHT-K Hardware a mikroprocesorová technika 1   Pavel Ošmera 27.03.17 05.09.17
VMD Měřicí a diagnostické techniky 1   František Vdoleček 30.09.17 05.09.17
VMD-K Měřicí a diagnostické techniky 1   František Vdoleček 27.03.17 05.09.17
VNS Navrhování systémů řízení 1   Branislav Lacko  --  05.09.17
VOB Objektově orientované programování 2   Radomil Matoušek  --  05.09.17
VOB-A Objektově orientované programování 1   Radomil Matoušek  --  05.09.17
VOB-K Objektově orientované programování 2   Radomil Matoušek 27.03.17 05.09.17
VO1 Optimalizační metody 1   Miloš Šeda 06.10.17 06.10.17
VO1-A Optimalizační metody 1   Miloš Šeda OVĚŘIT 05.09.17
VO1-K Optimalizační metody 1   Miloš Šeda 27.03.17 05.09.17
VPG Počítače a grafika 2   Jiří Šťastný  --  05.09.17
VPG-A Počítače a grafika 1   Jiří Šťastný  --  05.09.17
VPG-K Počítače a grafika 2   Jiří Šťastný 27.03.17 05.09.17
VPL Programovatelné automaty 1   Zdeněk Němec  --  05.09.17
VPL-A Programovatelné automaty 1   Zdeněk Němec OVĚŘIT 05.09.17
VPL-K Programovatelné automaty 1   Zdeněk Němec 27.03.17 05.09.17
VPW Programování pro Windows 3   Pavel Heriban  --  05.09.17
VPW-K Programování pro Windows 2   Pavel Heriban 27.03.17 05.09.17
VTG Teorie grafů 2   Miloš Šeda 09.10.17 05.09.17
VTG-A Teorie grafů 1   Miloš Šeda  --  05.09.17
VTG-K Teorie grafů 2   Miloš Šeda 27.03.17 05.09.17
VTI Teorie informace a kódování 3   Radomil Matoušek  --  05.09.17
VTI-A Teorie informace a kódování 1   Radomil Matoušek OVĚŘIT 05.09.17
VTI-K Teorie informace a kódování 2   Radomil Matoušek 27.03.17 05.09.17
VTM Technická měření 1   František Vdoleček 30.09.17 05.09.17
VTM-A Technická měření 1   František Vdoleček 14.03.17 05.09.17
VTM-K Technická měření 1   František Vdoleček 27.03.17 05.09.17
VVF Vyšší formy řízení 2   Pavel Ošmera  --  05.09.17
VVF-K Vyšší formy řízení 2   Pavel Ošmera 27.03.17 05.09.17
VZI Matematické základy informatiky 2   Miloš Šeda  --  05.09.17
VZI-K Matematické základy informatiky 2   Miloš Šeda 27.03.17 05.09.17
VZR Základy automatického řízení 2   Miloš Šeda  --  05.09.17
VZR-K Základy automatického řízení 1   Miloš Šeda 27.03.17 05.09.17
0PR Projektové řízení 1   Branislav Lacko  --  05.09.17
1IN Informatika 8   Radomil Matoušek 06.10.17 05.09.17
1IN-A Informatika 2   Radomil Matoušek  --  05.09.17
1IN-K Informatika 2   Radomil Matoušek 27.03.17 05.09.17

letní semestr
BZI Zpracování informací 2   Radek Poliščuk 29.09.17  -- 
BZI-A Zpracování informací 1   Radek Poliščuk OVĚŘIT ZMĚNY
BZI-K Zpracování informací 1   Radek Poliščuk 27.03.17 27.03.17
DPT Programovací techniky 4   Stanislav Věchet  --   -- 
DPT-A Programovací techniky 1   Stanislav Věchet  --   -- 
DPT-K Programovací techniky 1   Stanislav Věchet 27.03.17 27.03.17
FDI Bakalářský projekt (B-AIŘ) 1   Jiří Šťastný  --   -- 
FDI-A Bakalářský projekt (B-AIŘ) 1   Jiří Šťastný OVĚŘIT ZMĚNY
FDI-K Bakalářský projekt (B-AIŘ) 1   Jiří Šťastný 27.03.17 27.03.17
FEI Seminář k bakalářské práci (B-AIŘ) 1   Jiří Šťastný  --   -- 
FEI-A Seminář k bakalářské práci (B-AIŘ) 1   Jiří Šťastný OVĚŘIT ZMĚNY
FEI-K Seminář k bakalářské práci (B-AIŘ) 1   Jiří Šťastný 27.03.17 27.03.17
IAR Automatizace a regulace 1   František Vdoleček 30.09.17 16.03.17
LRE Regulace a automatizace energetických zařízení 2   Zdeněk Němec  --   -- 
LRE-K Regulace a automatizace energetických zařízení 1   Zdeněk Němec 27.03.17 27.03.17
RDB Databázové systémy 1   Miloš Šeda 09.10.17  -- 
VAB Automatizace budov 2   Branislav Lacko  --   -- 
VAB-K Automatizace budov 2   Branislav Lacko 27.03.17 27.03.17
VAD Automatická diagnostika 1   František Vdoleček 30.09.17 14.03.17
VAD-A Automatická diagnostika 1   František Vdoleček 14.03.17 14.03.17
VAD-K Automatická diagnostika 1   František Vdoleček 27.03.17 27.03.17
VAI Algoritmy umělé inteligence 4   Radomil Matoušek  --   -- 
VAI-A Algoritmy umělé inteligence 1   Radomil Matoušek  --  ZMĚNY
VAI-K Algoritmy umělé inteligence 2   Radomil Matoušek 27.03.17 27.03.17
VAT Tekutinové automatizační prostředky 1   Stanislav Věchet  --   -- 
VAT-K Tekutinové automatizační prostředky 1   Stanislav Věchet 27.03.17 27.03.17
VAU Prostředky automatického řízení 1   Stanislav Věchet  --   -- 
VAU-A Prostředky automatického řízení 1   Stanislav Věchet  --   -- 
VAU-K Prostředky automatického řízení 1   Stanislav Věchet 27.03.17 27.03.17
VA2 Teorie automatického řízení II 2   Ivan Švarc  --   -- 
VA2-K Teorie automatického řízení II 2   Ivan Švarc 27.03.17 27.03.17
VDS Databázové systémy 3   Miloš Šeda 09.10.17  -- 
VDS-A Databázové systémy 1   Miloš Šeda  --   -- 
VDS-K Databázové systémy 2   Miloš Šeda 27.03.17 27.03.17
VD8 Seminář k diplomové práci (M-AIŘ) 2   Jiří Šťastný  --   -- 
VD8-K Seminář k diplomové práci (M-AIŘ) 2   Jiří Šťastný 27.03.17 27.03.17
VD9 Diplomový projekt (M-AIŘ) 2   Jiří Šťastný  --   -- 
VD9-K Diplomový projekt (M-AIŘ) 2   Jiří Šťastný 27.03.17 27.03.17
VEA Elektrické automatizační prostředky 1   Zdeněk Němec  --   -- 
VEA-K Elektrické automatizační prostředky 1   Zdeněk Němec 27.03.17 27.03.17
VFL Funkcionální programování a jazyk Lisp 2   Jiří Dvořák 06.10.17  -- 
VPK Počítačová komunikace 2   Jan Roupec  --   -- 
VPK-K Počítačová komunikace 2   Jan Roupec 27.03.17 27.03.17
VPN Počítačové sítě 3   Jan Roupec  --   -- 
VPN-A Počítačové sítě 2   Jan Roupec  --   -- 
VPN-K Počítačové sítě 1   Jan Roupec 27.03.17 27.03.17
VPP Optimalizace procesů a projektů 2   Miloš Šeda 06.10.17 06.10.17
VPP-K Optimalizace procesů a projektů 2   Miloš Šeda 27.03.17 27.03.17
VP0 Programování v Pythonu 1   Radomil Matoušek 06.10.17  -- 
VSC Soft Computing 2   Radomil Matoušek  --   -- 
VSC-A Soft Computing 1   Radomil Matoušek  --   -- 
VSC-K Soft Computing 2   Radomil Matoušek 27.03.17 27.03.17
0MR Mobilní roboty 1   Stanislav Věchet  --   -- 
0PA Programování pro Android 3   Pavel Heriban  --   -- 
0PPV Průmyslový projekt (M-AIŘ) 4   Pavel Houška  --   -- 
0P4 Průmysl 4.0 1   Radomil Matoušek 19.03.17 19.03.17
0VP Vybrané kapitoly z programování 2   Jan Roupec  --   -- 
6AA Automatizace 4   Miloš Šeda 09.10.17  -- 
6AA-A Automatizace 3   Miloš Šeda OVĚŘIT ZMĚNY
6AA-K Automatizace 1   Miloš Šeda 27.03.17 27.03.17