Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně - pracovní verze WWW2 - 2018/2019
Úvodní stránka
    STRÁNKY WWW2 - PRACOVNÍ PODKLADY - 2018/2019

Garantované předměty BS a MS

Ústav automatizace a informatiky

zařazené do plánů

v roce 2018/2019


Zkratka Název předmětu Počet Garant Datum poslední změny
  plánů   anotace osnovy

zimní semestr
FOA Operační a systémová analýza 1   Miloš Šeda OVĚŘIT ZMĚNY
FSI Simulace systémů 2   Jiří Šťastný OVĚŘIT ZMĚNY
FSI-A Simulace systémů 1   Jiří Šťastný OVĚŘIT ZMĚNY
GSE Senzorika a prvky umělé inteligence 1   Pavel Houška OVĚŘIT ZMĚNY
VAP Aplikovaná elektronika 2   Zdeněk Němec OVĚŘIT ZMĚNY
VAS Automatizace energetických systémů 2   Zdeněk Němec OVĚŘIT ZMĚNY
VA1 Teorie automatického řízení I 2   Radomil Matoušek OVĚŘIT ZMĚNY
VCP Jazyky C a C++ 2   Jiří Šťastný OVĚŘIT ZMĚNY
VG0 Základy grafického programování v LabVIEW 4   Pavel Houška OVĚŘIT ZMĚNY
VHT Hardware a mikroprocesorová technika 1   Pavel Ošmera OVĚŘIT ZMĚNY
VMD Měřicí a diagnostické techniky 1   František Vdoleček OVĚŘIT ZMĚNY
VNS Navrhování systémů řízení 1   Branislav Lacko OVĚŘIT ZMĚNY
VOB Objektově orientované programování 2   Radomil Matoušek OVĚŘIT ZMĚNY
VO1 Optimalizační metody 1   Miloš Šeda OVĚŘIT ZMĚNY
VO1-A Optimalizační metody 1   Miloš Šeda OVĚŘIT ZMĚNY
VPG Počítače a grafika 2   Jiří Šťastný OVĚŘIT ZMĚNY
VPL Programovatelné automaty 1   Zdeněk Němec OVĚŘIT ZMĚNY
VPL-A Programovatelné automaty 1   Zdeněk Němec OVĚŘIT ZMĚNY
VPW Programování pro Windows 3   Pavel Heriban OVĚŘIT ZMĚNY
VTG Teorie grafů 2   Miloš Šeda OVĚŘIT ZMĚNY
VTI Teorie informace a kódování 3   Radomil Matoušek OVĚŘIT ZMĚNY
VTI-A Teorie informace a kódování 1   Radomil Matoušek OVĚŘIT ZMĚNY
VTM Technická měření 1   František Vdoleček OVĚŘIT ZMĚNY
VTM-A Technická měření 1   František Vdoleček OVĚŘIT ZMĚNY
VVF Vyšší formy řízení 2   Pavel Ošmera OVĚŘIT ZMĚNY
VZI Matematické základy informatiky 2   Miloš Šeda OVĚŘIT ZMĚNY
VZR Základy automatického řízení 2   Miloš Šeda OVĚŘIT ZMĚNY
1IN Informatika 8   Radomil Matoušek OVĚŘIT ZMĚNY
1IN-A Informatika 2   Radomil Matoušek OVĚŘIT ZMĚNY

letní semestr
BZI Zpracování informací 2   Radek Poliščuk OVĚŘIT ZMĚNY
DPT Programovací techniky 4   Stanislav Věchet OVĚŘIT ZMĚNY
DPT-A Programovací techniky 1   Stanislav Věchet OVĚŘIT ZMĚNY
FDI Bakalářský projekt (B-AIŘ) 1   Jiří Šťastný OVĚŘIT ZMĚNY
FDI-A Bakalářský projekt (B-AIŘ) 1   Jiří Šťastný OVĚŘIT ZMĚNY
FEI Seminář k bakalářské práci (B-AIŘ) 1   Jiří Šťastný OVĚŘIT ZMĚNY
FEI-A Seminář k bakalářské práci (B-AIŘ) 1   Jiří Šťastný OVĚŘIT ZMĚNY
IAR Automatizace a regulace 1   František Vdoleček OVĚŘIT ZMĚNY
LRE Regulace a automatizace energetických zařízení 2   Zdeněk Němec OVĚŘIT ZMĚNY
RDB Databázové systémy 1   Miloš Šeda OVĚŘIT ZMĚNY
VAB Automatizace budov 2   Branislav Lacko OVĚŘIT ZMĚNY
VAD Automatická diagnostika 1   František Vdoleček OVĚŘIT ZMĚNY
VAD-A Automatická diagnostika 1   František Vdoleček OVĚŘIT ZMĚNY
VAI Algoritmy umělé inteligence 4   Radomil Matoušek OVĚŘIT ZMĚNY
VAT Tekutinové automatizační prostředky 1   Stanislav Věchet OVĚŘIT ZMĚNY
VAU Prostředky automatického řízení 1   Stanislav Věchet OVĚŘIT ZMĚNY
VAU-A Prostředky automatického řízení 1   Stanislav Věchet OVĚŘIT ZMĚNY
VA2 Teorie automatického řízení II 2   Ivan Švarc OVĚŘIT ZMĚNY
VDS Databázové systémy 3   Miloš Šeda OVĚŘIT ZMĚNY
VDS-A Databázové systémy 1   Miloš Šeda OVĚŘIT ZMĚNY
VD8 Seminář k diplomové práci (M-AIŘ) 2   Jiří Šťastný OVĚŘIT ZMĚNY
VD9 Diplomový projekt (M-AIŘ) 2   Jiří Šťastný OVĚŘIT ZMĚNY
VEA Elektrické automatizační prostředky 1   Zdeněk Němec OVĚŘIT ZMĚNY
VFL Funkcionální programování a jazyk Lisp 2   Jiří Dvořák OVĚŘIT ZMĚNY
VPK Počítačová komunikace 2   Jan Roupec OVĚŘIT ZMĚNY
VPN Počítačové sítě 3   Jan Roupec OVĚŘIT ZMĚNY
VPP Optimalizace procesů a projektů 2   Miloš Šeda OVĚŘIT ZMĚNY
VP0 Programování v Pythonu 1   Radomil Matoušek OVĚŘIT ZMĚNY
VSC Soft Computing 2   Radomil Matoušek OVĚŘIT ZMĚNY
0PA Programování pro Android 2   Pavel Heriban OVĚŘIT ZMĚNY
0PPV Průmyslový projekt (M-AIŘ) 4   Pavel Houška OVĚŘIT ZMĚNY
0VP Vybrané kapitoly z programování 2   Jan Roupec OVĚŘIT ZMĚNY
6AA Automatizace 4   Miloš Šeda OVĚŘIT ZMĚNY
6AA-A Automatizace 1   Miloš Šeda OVĚŘIT ZMĚNY