Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně - pracovní verze WWW2 - 2017/2018
Úvodní stránka
    STRÁNKY WWW2 - PRACOVNÍ PODKLADY - 2017/2018

Garantované předměty BS a MS

Ústav jazyků

zařazené do plánů

v roce 2017/2018


Zkratka Název předmětu Počet Garant Datum poslední změny
  plánů   anotace osnovy

zimní semestr
A1 Angličtina 1 1   Zuzana Wolná 09.10.17 05.09.17
A3 Angličtina 3 20   Olga Taušová 09.10.17 05.10.17
A3K Angličtina 3 pro KS 2   Jaroslava Hrubá 09.10.17 09.10.17
A5 Angličtina 5 21   Jaroslav Trávníček 09.10.17 05.09.17
A5K Angličtina 5 pro KS 9   Jaroslava Hrubá 09.10.17 09.10.17
CLA Angličtina v letectví 1   Ondřej Vévoda 06.10.17 06.10.17
F1 Francouzština 1 2   Jana Denemarková 09.10.17 05.09.17
GNS Němčina ve strojírenství 3   Jana Návratová 05.10.17 05.09.17
I1 Italština 1 2   Ilona Pavlíková 09.10.17 05.09.17
N1 Němčina 1 2   Jana Návratová 09.10.17 05.09.17
N3 Němčina 3 2   Jana Návratová 09.10.17 05.09.17
N5 Němčina 5 3   Jana Návratová 09.10.17 05.09.17
N5K Němčina B1 pro KS 9   Jana Návratová 09.10.17 09.10.17
OA0 Angličtina v letectví 2   Ondřej Vévoda  --  05.09.17
R1 Ruština 1 2   Hana Vallová 09.10.17 05.09.17
0A5 Angličtina B1-1 2   Dita Gálová 09.10.17 05.09.17
0A7 Angličtina B2-1 2   Petr Klouda 01.10.17 11.09.17
0A9 Angličtina C1-1 2   Dita Gálová 09.10.17 05.09.17
0N1 Odborná němčina 1 3   Jana Návratová 05.10.17 05.09.17
0RP Research Paper in English 1   Martina Vránová 09.10.17 05.09.17
0SE Soft Skills in English 2   Dita Gálová 09.10.17 05.09.17
0TW Introduction to Technical Writing 2   Martina Vránová 09.10.17 05.09.17
1CJ Čeština 1 3   Dita Gálová  --  05.09.17
1CK Čeština - konverzace 1 3   Dita Gálová  --  05.09.17

letní semestr
A2 Angličtina 2 1   Zuzana Wolná 09.10.17  -- 
A4 Angličtina 4 20   Olga Taušová 09.10.17  -- 
A4K Angličtina 4 pro KS 2   Jaroslava Hrubá 09.10.17 09.10.17
A6 Angličtina 6 21   Jaroslav Trávníček 09.10.17  -- 
A6K Angličtina 6 pro KS 9   Jaroslava Hrubá 09.10.17  -- 
DLA Angličtina v letectví 1   Ondřej Vévoda  --   -- 
F2 Francouzština 2 2   Jana Denemarková 09.10.17  -- 
I2 Italština 2 2   Ilona Pavlíková 05.10.17  -- 
N2 Němčina 2 2   Jana Návratová 05.10.17  -- 
N4 Němčina 4 2   Jana Návratová 05.10.17 08.03.17
N6 Němčina 6 2   Jana Návratová 05.10.17 08.03.17
OL0 Angličtina v letectví 3   Ondřej Vévoda  --   -- 
R2 Ruština 2 2   Hana Vallová 09.10.17 07.03.17
0AX Angličtina C1-2 2   Dita Gálová 09.10.17  -- 
0A6 Angličtina B1-2 2   Dita Gálová 09.10.17  -- 
0A8 Angličtina B2-2 2   Petr Klouda 01.10.17 11.09.17
0N2 Odborná němčina 2 2   Jana Návratová 05.10.17  -- 
0RP Research Paper in English 1   Martina Vránová 09.10.17 08.03.17
0SE Soft Skills in English 2   Dita Gálová 09.10.17 ZMĚNY
0TW Introduction to Technical Writing 2   Martina Vránová 09.10.17 08.03.17
2CJ Čeština 2 3   Dita Gálová  --   -- 
2CK Čeština - konverzace 2 3   Dita Gálová  --   -- 

celoroční semestr
5AZ Angličtina - základní zkouška 11   Dita Gálová 09.10.17  -- 
7AZ Angličtina - zkouška B1 36   Dita Gálová 09.10.17  --