Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně - pracovní verze WWW2 - 2018/2019
Úvodní stránka
    STRÁNKY WWW2 - PRACOVNÍ PODKLADY - 2018/2019

Garantované předměty BS a MS

Ústav jazyků

zařazené do plánů

v roce 2018/2019


Zkratka Název předmětu Počet Garant Datum poslední změny
  plánů   anotace osnovy

zimní semestr
A3 Angličtina 3 20   Olga Taušová OVĚŘIT ZMĚNY
A3K Angličtina 3 pro KS 2   Jaroslava Hrubá OVĚŘIT ZMĚNY
A5 Angličtina 5 21   Jaroslav Trávníček OVĚŘIT ZMĚNY
A5K Angličtina 5 pro KS 9   Jaroslava Hrubá OVĚŘIT ZMĚNY
CLA Angličtina v letectví 1   Ondřej Vévoda OVĚŘIT ZMĚNY
GNS Němčina ve strojírenství 1   Jana Návratová OVĚŘIT ZMĚNY
N5 Němčina 5 1   Jana Návratová OVĚŘIT ZMĚNY
N5K Němčina B1 pro KS 9   Jana Návratová OVĚŘIT ZMĚNY
OA0 Angličtina v letectví 2   Ondřej Vévoda OVĚŘIT ZMĚNY
0N1 Odborná němčina 1 1   Jana Návratová OVĚŘIT ZMĚNY
1CJ Čeština 1 1   Dita Gálová OVĚŘIT ZMĚNY
1CK Čeština - konverzace 1 1   Dita Gálová OVĚŘIT ZMĚNY

letní semestr
A4 Angličtina 4 20   Olga Taušová OVĚŘIT ZMĚNY
A4K Angličtina 4 pro KS 2   Jaroslava Hrubá OVĚŘIT ZMĚNY
A6 Angličtina 6 21   Jaroslav Trávníček OVĚŘIT ZMĚNY
A6K Angličtina 6 pro KS 9   Jaroslava Hrubá OVĚŘIT ZMĚNY
DLA Angličtina v letectví 1   Ondřej Vévoda OVĚŘIT ZMĚNY
OL0 Angličtina v letectví 3   Ondřej Vévoda OVĚŘIT ZMĚNY
2CJ Čeština 2 1   Dita Gálová OVĚŘIT ZMĚNY
2CK Čeština - konverzace 2 1   Dita Gálová OVĚŘIT ZMĚNY

celoroční semestr
5AZ Angličtina - základní zkouška 11   Dita Gálová OVĚŘIT ZMĚNY
7AZ Angličtina - zkouška B1 36   Dita Gálová OVĚŘIT ZMĚNY