Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně - pracovní verze WWW2 - 2017/2018
Úvodní stránka
    STRÁNKY WWW2 - PRACOVNÍ PODKLADY - 2017/2018

Předměty BS a MS v angličtině

Ústav materiálových věd a inženýrství

NABÍZENÉ zahraničním studentům

v roce 2017/2018

Poznámky:
V cs plánech - je zařazen do plánů standardní výuky a je vyučován v akademickém roce 2017/18
V en plánech - je zařazen do plánů výuky v angličtině a bude vyučován, bude-li ročník otevřen
V nabídce - je nabízen na webu FSI i VUT pro zájemce ze zahraničí (Erasmus,..)
Český klon - existuje identický předmět s českou výukou ve stejném semestru.


Zkratka Název předmětu Garant V cs V en V Český
  plánech plánech nabídce  klon

zimní semestr
WZ1-A Metody zkoušení materiálu Ivo Dlouhý -- ANO ANO WZ1
3SV-A Struktura a vlastnosti materiálů Bohumil Pacal -- ANO ANO 3SV

letní semestr
BUM-A Úvod do materiálových věd a inženýrství Vít Jan ANO ANO ANO BUM
WA1-A Metody strukturní analýzy Ondřej Man -- ANO ANO WA1
WNK-A Technologie nekovových materiálů Martin Trunec -- ANO ANO --
WUV-A Užitné vlastnosti a volba materiálu Jiří Švejcar -- ANO ANO WUV
6MS-A Mezní stavy materiálů Ivo Dlouhý -- ANO ANO --