Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně - pracovní verze WWW2 - 2017/2018
Úvodní stránka
    STRÁNKY WWW2 - PRACOVNÍ PODKLADY - 2017/2018

Předměty BS a MS v angličtině

Institute of Machine and Industrial Design

NABÍZENÉ zahraničním studentům

v roce 2017/2018

Poznámky:
V cs plánech - je zařazen do plánů standardní výuky a je vyučován v akademickém roce 2017/18
V en plánech - je zařazen do plánů výuky v angličtině a bude vyučován, bude-li ročník otevřen
V nabídce - je nabízen na webu FSI i VUT pro zájemce ze zahraničí (Erasmus,..)
Český klon - existuje identický předmět s českou výukou ve stejném semestru.


Zkratka Název předmětu Garant V cs V en V Český
  plánech plánech nabídce  klon

winter semestr
YA3-A Workshop - Industrial Design III Ladislav Křenek YES -- YES YA3
YG1-A Workshop - Graphic Design Jan Rajlich -- YES YES YG1
YKG-A Geometric Objects Drawing Dana Rubínová -- YES YES YKG
YKH-A Drawing of Head Jan Ambrůz -- YES YES YKH
YKV-A Drawing of Product Dana Rubínová -- YES YES YKV
YM1-A Modelling - Spatial Design Ladislav Křenek -- YES YES YM1
YPG-A Computer Graphics - Photoshop Pavel Noga -- YES YES YPG
YPM-A Computer Modelling - Rhinoceros 3D Ladislav Křenek -- YES YES YPM
YPV-A Computer Modelling - 3DS Max Ladislav Křenek -- YES YES YPV
YPW-A Computer Visualization - 3DS Max Pavel Noga YES -- YES YPW
YZ2-A Workshop - Spatial Design Studies Ladislav Křenek -- YES YES YZ2
ZRI-A 3D Optical Digitization and Inspection of Machine Parts David Paloušek YES -- YES --
ZSY-A Finite Element Method - ANSYS Classic Martin Vrbka YES -- YES --
1K-A Machine Design Fundamentals Pavel Mazal YES YES YES 1K
3CD-A CAD Jan Brandejs YES YES YES 3CD
5KS-A Machine Design - Machine Elements Martin Hartl YES YES YES 5KS

summer semestr
YA4-A Workshop - Industrial Design IV Ladislav Křenek YES -- YES YA4
YA5-A Workshop - Industrial Design I Ladislav Křenek -- YES YES YA5
YED-A Workshop - Experimental Design Pavel Noga YES -- YES --
YKF-A Figural Drawing Michal Gabriel -- YES YES YKF
YML-A Modelling - Relief Design Ladislav Křenek -- YES YES YML
2K-A Machine Design Pavel Mazal YES YES YES 2K
4KC-A Design and CAD Petr Svoboda -- YES YES 4KC
6KT-A Machine Design - Mechanical Drives Martin Hartl YES -- YES 6KT