Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně - pracovní verze WWW2 - 2018/2019
Úvodní stránka
    STRÁNKY WWW2 - PRACOVNÍ PODKLADY - 2018/2019

Předměty BS a MS v angličtině

Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky

NABÍZENÉ zahraničním studentům

v roce 2018/2019

Poznámky:
V cs plánech - je zařazen do plánů standardní výuky a je vyučován v akademickém roce 2018/19
V en plánech - je zařazen do plánů výuky v angličtině a bude vyučován, bude-li ročník otevřen
V nabídce - je nabízen na webu FSI i VUT pro zájemce ze zahraničí (Erasmus,..)
Český klon - existuje identický předmět s českou výukou ve stejném semestru.

Předměty se škrtnutou zkratkou nejsou ani v plánech, ani v nabídce, nebude-li takový předmět zajišťován, požádejte o jeho vyřazení.

Zkratka Název předmětu Garant V cs V en V Český
  plánech plánech nabídce  klon

zimní semestr
CEL-A Elektrotechnika a elektronika Vladislav Singule -- -- -- CEL
FRM-A Roboty a manipulátory Radek Knoflíček -- -- ANO --
GHP-A Hydraulické a pneumatické mechanismy Radek Knoflíček -- -- ANO GHP
GMV-A Modelování a simulace výrobních systémů Jiří Kovář -- -- ANO --
GTS-A Testování obráběcích strojů Michal Holub -- -- ANO GTS
GV0-A Manufacturing Machines Technology Radek Knoflíček ANO -- ANO --

letní semestr
FRM-A Roboty a manipulátory Radek Knoflíček -- -- ANO FRM
GMV-A Modelování a simulace výrobních systémů Jiří Kovář -- ANO ANO GMV
GTS-A Testování obráběcích strojů Michal Holub -- -- ANO --