Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně - pracovní verze WWW2 - 2017/2018
Úvodní stránka
    STRÁNKY WWW2 - PRACOVNÍ PODKLADY - 2017/2018

Předměty BS a MS v angličtině

Ústav automobilního a dopravního inženýrství

NABÍZENÉ zahraničním studentům

v roce 2017/2018

Poznámky:
V cs plánech - je zařazen do plánů standardní výuky a je vyučován v akademickém roce 2017/18
V en plánech - je zařazen do plánů výuky v angličtině a bude vyučován, bude-li ročník otevřen
V nabídce - je nabízen na webu FSI i VUT pro zájemce ze zahraničí (Erasmus,..)
Český klon - existuje identický předmět s českou výukou ve stejném semestru.

Předměty se škrtnutou zkratkou nejsou ani v plánech, ani v nabídce, nebude-li takový předmět zajišťován, požádejte o jeho vyřazení.

Zkratka Název předmětu Garant V cs V en V Český
  plánech plánech nabídce  klon

zimní semestr
JDT-A Dopravní technika silniční Václav Píštěk ANO -- ANO --
QDD-A Diplomový projekt I (M2335) Zdeněk Kaplan -- -- -- QDD
QPA-A Počítačové simulace v automobilovém průmyslu Václav Píštěk -- -- -- QPA

letní semestr
QN0-A Počítačové navrhování strojů NX Miroslav Škopán ANO -- ANO --