Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně - pracovní verze WWW2 - 2018/2019
Úvodní stránka
    STRÁNKY WWW2 - PRACOVNÍ PODKLADY - 2018/2019

Předměty BS a MS v angličtině

Institute of Foreign Languages

NABÍZENÉ zahraničním studentům

v roce 2018/2019

Poznámky:
V cs plánech - je zařazen do plánů standardní výuky a je vyučován v akademickém roce 2018/19
V en plánech - je zařazen do plánů výuky v angličtině a bude vyučován, bude-li ročník otevřen
V nabídce - je nabízen na webu FSI i VUT pro zájemce ze zahraničí (Erasmus,..)
Český klon - existuje identický předmět s českou výukou ve stejném semestru.

Předměty se škrtnutou zkratkou nejsou ani v plánech, ani v nabídce, nebude-li takový předmět zajišťován, požádejte o jeho vyřazení.

Zkratka Název předmětu Garant V cs V en V Český
  plánech plánech nabídce  klon

winter semestr
A1 English 1 Zuzana Wolná -- -- -- --
A3 English 3 Olga Taušová -- -- -- --
A3K English 3 for Combined Type of Study Jaroslava Hrubá -- -- -- --
A5 English 5 Jaroslav Trávníček -- -- -- --
A5K English 5 for Combined Type of Study Jaroslava Hrubá -- -- -- --

summer semestr
A2 English 2 Zuzana Wolná -- -- -- --
A4 English 4 Olga Taušová -- -- -- --
A4K English 4 for Combined Type of Study Jaroslava Hrubá -- -- -- --