Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně - pracovní verze WWW2 - 2017/2018
Úvodní stránka
    STRÁNKY WWW2 - PRACOVNÍ PODKLADY - 2017/2018

Předměty BS a MS v angličtině

Institute of Foreign Languages

NABÍZENÉ zahraničním studentům

v roce 2017/2018

Poznámky:
V cs plánech - je zařazen do plánů standardní výuky a je vyučován v akademickém roce 2017/18
V en plánech - je zařazen do plánů výuky v angličtině a bude vyučován, bude-li ročník otevřen
V nabídce - je nabízen na webu FSI i VUT pro zájemce ze zahraničí (Erasmus,..)
Český klon - existuje identický předmět s českou výukou ve stejném semestru.

Předměty se škrtnutou zkratkou nejsou ani v plánech, ani v nabídce, nebude-li takový předmět zajišťován, požádejte o jeho vyřazení.

Zkratka Název předmětu Garant V cs V en V Český
  plánech plánech nabídce  klon

winter semestr
A1 English 1 Zuzana Wolná YES -- -- --
A3 English 3 Olga Taušová YES YES -- --
A3K English 3 for Combined Type of Study Jaroslava Hrubá YES -- -- --
A5 English 5 Jaroslav Trávníček YES YES -- --
A5K English 5 for Combined Type of Study Jaroslava Hrubá YES -- -- --
CLA English in Aviation Ondřej Vévoda YES -- -- --
OA0 English in Aviation Ondřej Vévoda YES -- -- --
0A5 English B1-1 Dita Gálová YES -- -- --
0A7 English B2-1 Petr Klouda YES -- -- --
0A9 English C1-1 Dita Gálová YES -- -- --
0RP Research Paper in English Martina Vránová YES -- -- --
0SE Soft Skills in English Dita Gálová YES -- -- --
0TW Introduction to Technical Writing Martina Vránová YES -- -- --
1CJ Czech Language 1 Dita Gálová YES YES YES --
1CK Czech Language - Conversation 1 Dita Gálová YES YES YES --

summer semestr
A2 English 2 Zuzana Wolná YES -- -- --
A4 English 4 Olga Taušová YES YES -- --
A4K English 4 for Combined Type of Study Jaroslava Hrubá YES -- -- --
A6 English 6 Jaroslav Trávníček YES YES -- --
A6K English 6 for Combined Type of Study Jaroslava Hrubá YES -- -- --
DLA English in Aviation Ondřej Vévoda YES -- -- --
OL0 English in Aviation Ondřej Vévoda YES -- -- --
0AX English C1-2 Dita Gálová YES -- -- --
0A6 English B1-2 Dita Gálová YES -- -- --
0A8 English B2-2 Petr Klouda YES -- -- --
0RP Research Paper in English Martina Vránová YES -- -- --
0SE Soft Skills in English Dita Gálová YES -- -- --
0TW Introduction to Technical Writing Martina Vránová YES -- -- --
2CJ Czech Language 2 Dita Gálová YES YES YES --
2CK Czech Language - Conversation 2 Dita Gálová YES YES YES --

both semestr
0AZ English for Studies Abroad Dita Gálová -- -- -- --
5AZ English - Basic Exam Dita Gálová YES -- -- --
7AZ English - Exam B1 Dita Gálová YES YES -- --