Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně - pracovní verze WWW2 - 2017/2018
Úvodní stránka
    STRÁNKY WWW2 - PRACOVNÍ PODKLADY - 2017/2018

Garantované předměty

Ústav fyzikálního inženýrství

doktroského studia

v roce 2017/2018

Kontrola úplnosti údajů provedena: 27. 03. 2017, 08:00

Zkratka Název předmětu Semestr Garant Datum poslední změny
      anotace osnovy
9AMK Analytická mechanika a mechanika kontinua   L Pavel Šandera  --   -- 
9ANC Mikroskopie a analýza pomocí nabitých částic   Z Bohumila Lencová  --  02.10.17
9ESM Výpočty elektronové struktury materiálů, jejich povrchů a rozhraní   C Mojmír Šob  --  05.09.17
9FZM Fyzikální základy mezních stavů materiálu   L Jaroslav Pokluda  --   -- 
9FZM-A Fyzikální základy mezních stavů materiálu   L Jaroslav Pokluda  --   -- 
9KPO Hodnocení kvality povrchů optickými metodami.   L Miloslav Ohlídal  --   -- 
9KTD Fourierova transformace mřížek a kinematická teorie difrakce   L Jiří Komrska  --   -- 
9MAV Matematický aparát vlnové optiky   Z Jiří Komrska  --  05.09.17
9MIA Pokročilá světelná mikroskopie - teorie zobrazení   L Radim Chmelík  --   -- 
9MIK Světelná mikroskopie   L Radim Chmelík  --   -- 
9MSH Monitorování a snižování hluku   L Miroslav Doložílek  --   -- 
9NTC Nanotechnologie   C Tomáš Šikola  --  05.09.17
9PEX Řízení experimentu počítačem   Z Miroslav Doložílek  --  05.09.17
9STH Struktura hmoty   L Petr Dub  --   -- 
9TTD Teorie měření, měřicí techniky a technické diagnostiky   Z Stanislav Průša  --  05.09.17