Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně - pracovní verze WWW2 - 2017/2018
Úvodní stránka
    STRÁNKY WWW2 - PRACOVNÍ PODKLADY - 2017/2018

Garantované předměty

Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky

doktroského studia

v roce 2017/2018

Kontrola úplnosti údajů provedena: 27. 03. 2017, 08:00

Zkratka Název předmětu Semestr Garant Datum poslední změny
      anotace osnovy
9BIA Bioakustika   C Pavel Švancara  --  05.09.17
9ESZ Chlazení elektrických strojů a zařízení   C Radek Vlach  --  05.09.17
9IDS Modelování a řízení dynamických systémů   C Robert Grepl 21.03.17 05.09.17
9MBT Mechanika biologických tkání   L Jiří Burša  --   -- 
9MEK Mechanika kompozitů   L Michal Kotoul  --   -- 
9MEK-A Mechanika kompozitů   C Michal Kotoul  --  05.09.17
9MKP MKP v inženýrských výpočtech   Z Jindřich Petruška  --  05.09.17
9MKP-A MKP v inženýrských výpočtech   Z Jindřich Petruška  --  05.09.17
9NMT Nelineární mechanika a MKP   L Jindřich Petruška  --   -- 
9TME Teorie modelování a experimentu   Z Přemysl Janíček  --  05.09.17
9VAH Vibrace a hluk   C Pavel Švancara  --  05.09.17
9VMM Výpočtové modely nelineárního chování materiálů   Z Jiří Burša  --  05.09.17