Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně - pracovní verze WWW2 - 2017/2018
Úvodní stránka
    STRÁNKY WWW2 - PRACOVNÍ PODKLADY - 2017/2018

Garantované předměty

Institute of Solid Mechanics, Mechatronics and Biomechanics

doktroského studia

v roce 2017/2018

Kontrola úplnosti údajů provedena: 27. 03. 2017, 08:00

Zkratka Název předmětu Semestr Garant Datum poslední změny
      anotace osnovy
9BIA Bioacoustics   A Pavel Švancara  --  05.09.17
9ESZ Cooling of Electric Machines and Equipments   A Radek Vlach  --  05.09.17
9IDS Modelling and Control of Dynamic Systems   A Robert Grepl 21.03.17 05.09.17
9MBT Mechanics of Biological Tissues   S Jiří Burša  --   -- 
9MEK Mechanics of Composites   S Michal Kotoul  --   -- 
9MEK-A Mechanics of Composites   A Michal Kotoul  --  05.09.17
9MKP FEM in Engineering Computations   W Jindřich Petruška  --  05.09.17
9MKP-A FEM in Engineering Computations   W Jindřich Petruška  --  05.09.17
9NMT Nonlinear Mechanics and FEM   S Jindřich Petruška  --   -- 
9TME Theory of Modelling and Experiment   W Přemysl Janíček  --  05.09.17
9VAH Vibrations and Noise   A Pavel Švancara  --  05.09.17
9VMM Computational Models of Non-linear Material Behaviour   W Jiří Burša  --  05.09.17