Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně - pracovní verze WWW2 - 2017/2018
Úvodní stránka
    STRÁNKY WWW2 - PRACOVNÍ PODKLADY - 2017/2018

Garantované předměty

Ústav materiálových věd a inženýrství

doktroského studia

v roce 2017/2018

Kontrola úplnosti údajů provedena: 27. 03. 2017, 08:00

Zkratka Název předmětu Semestr Garant Datum poslední změny
      anotace osnovy
9ALM Aplikovaná lomová mechanika   Z Ivo Dlouhý  --   -- 
9ALM-A Aplikovaná lomová mechanika   Z Ivo Dlouhý  --   -- 
9DPP Degradační procesy a predikce životnosti   L Rudolf Foret  --   -- 
9KPC Koloidní a povrchová chemie   C Jaroslav Cihlář  --   -- 
9MOM Modelování materiálů   C Roman Gröger 21.03.17 21.03.17
9NKM Nekovové materiály   C Jaroslav Cihlář  --   -- 
9NKM-A Nekovové materiály   C Jaroslav Cihlář  --   -- 
9PKT Pokročilé keramické technologie   C Martin Trunec 18.03.17 18.03.17
9PSM Pokročilé strojírenské materály   C Jiří Švejcar  --   -- 
9SKE Slinováni keramických materialů   C Karel Maca  --   -- 
9SKE-A Slinováni keramických materialů   C Karel Maca  --   -- 
9USC Ultrazvuková sonochemie   C Jaroslav Cihlář  --   -- 
9VMS Vybrané metody strukturní analýzy   C Jiří Švejcar  --   -- 
9VMS-A Vybrané metody strukturní analýzy   C Jiří Švejcar  --   -- 
9VOM Volba materiálu   C Jiří Švejcar  --   -- 
9WTF Teorie fázových přeměn   C Ivo Dlouhý  --   -- 
9ZMV Zkoušení mechanických vlastností   Z Ivo Dlouhý  --   --