Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně - pracovní verze WWW2 - 2017/2018
Úvodní stránka
    STRÁNKY WWW2 - PRACOVNÍ PODKLADY - 2017/2018

Garantované předměty

Ústav materiálových věd a inženýrství

doktroského studia

v roce 2017/2018

Kontrola úplnosti údajů provedena: 27. 03. 2017, 08:00

Zkratka Název předmětu Semestr Garant Datum poslední změny
      anotace osnovy
9ALM Aplikovaná lomová mechanika   Z Ivo Dlouhý  --  05.09.17
9ALM-A Aplikovaná lomová mechanika   Z Ivo Dlouhý  --  05.09.17
9DPP Degradační procesy a predikce životnosti   L Rudolf Foret  --   -- 
9KPC Koloidní a povrchová chemie   C Jaroslav Cihlář  --  05.09.17
9MOM Modelování materiálů   C Roman Gröger 21.03.17 05.09.17
9NKM Nekovové materiály   C Jaroslav Cihlář  --  05.09.17
9NKM-A Nekovové materiály   C Jaroslav Cihlář  --  05.09.17
9PKT Pokročilé keramické technologie   C Martin Trunec 09.10.17 09.10.17
9PSM Pokročilé strojírenské materály   C Jiří Švejcar  --  05.09.17
9SKE Slinováni keramických materialů   C Karel Maca  --  05.09.17
9SKE-A Slinováni keramických materialů   C Karel Maca  --  05.09.17
9SVK Struktura a vlastnosti kovových materiálů   Z Tomáš Podrábský 04.09.17 05.09.17
9USC Ultrazvuková sonochemie   C Jaroslav Cihlář  --  05.09.17
9VFM Vybrané statě z fyziky materiálu   Z Bohumil Pacal 04.09.17 05.09.17
9VMS Vybrané metody strukturní analýzy   C Jiří Švejcar  --  05.09.17
9VMS-A Vybrané metody strukturní analýzy   C Jiří Švejcar  --  05.09.17
9VOM Volba materiálu   C Jiří Švejcar  --  05.09.17
9WTF Teorie fázových přeměn   C Ivo Dlouhý  --  05.09.17
9ZKM Žáropevné kovové materiály   L Vít Jan 04.09.17 04.09.17
9ZMV Zkoušení mechanických vlastností   Z Ivo Dlouhý  --  05.09.17