Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně - pracovní verze WWW2 - 2017/2018
Úvodní stránka
    STRÁNKY WWW2 - PRACOVNÍ PODKLADY - 2017/2018

Garantované předměty

Institute of Materials Science and Engineering

doktroského studia

v roce 2017/2018

Kontrola úplnosti údajů provedena: 27. 03. 2017, 08:00

Zkratka Název předmětu Semestr Garant Datum poslední změny
      anotace osnovy
9ALM Applied Fracture Mechanics   W Ivo Dlouhý  --  05.09.17
9ALM-A Applied Fracture Mechanics   W Ivo Dlouhý  --  05.09.17
9DPP Degradation Processes and Service Life Prediction   S Rudolf Foret  --   -- 
9KPC Colloid and Surface Chemistry   A Jaroslav Cihlář  --  05.09.17
9MOM Materials Modelling   A Roman Gröger 21.03.17 05.09.17
9NKM Nonmetallic Materials   A Jaroslav Cihlář  --  05.09.17
9NKM-A Nonmetallic Materials   A Jaroslav Cihlář  --  05.09.17
9PKT Advanced Ceramics Technologies   A Martin Trunec 18.03.17 05.09.17
9PSM Advanced Engineering Materials   A Jiří Švejcar  --  05.09.17
9SKE Sintering of Ceramics Materials   A Karel Maca  --  05.09.17
9SKE-A Sintering of Ceramics Materials   A Karel Maca  --  05.09.17
9SVK Structure and Properties of Metallic Materials   W Tomáš Podrábský 04.09.17 05.09.17
9USC Ultrasonic Sonochemistry   A Jaroslav Cihlář  --  05.09.17
9VFM Selected Chapters in Materials Science   W Bohumil Pacal 04.09.17 05.09.17
9VMS Selected Methods of Structure Analysis   A Jiří Švejcar  --  05.09.17
9VMS-A Selected Methods of Structure Analysis   A Jiří Švejcar  --  05.09.17
9VOM Selection of Material   A Jiří Švejcar  --  05.09.17
9WTF Theory of Phase Transformations   A Ivo Dlouhý  --  05.09.17
9ZKM Heat Resistant Metallic Materials   S Vít Jan 04.09.17 04.09.17
9ZMV Testing of Mechanical Properties   W Ivo Dlouhý  --  05.09.17