Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně - pracovní verze WWW2 - 2017/2018
Úvodní stránka
    STRÁNKY WWW2 - PRACOVNÍ PODKLADY - 2017/2018

Garantované předměty

Ústav konstruování

doktroského studia

v roce 2017/2018

Kontrola úplnosti údajů provedena: 27. 03. 2017, 08:00

Zkratka Název předmětu Semestr Garant Datum poslední změny
      anotace osnovy
9DDE Dějiny designu   C Jan Rajlich  --  05.09.17
9DMA Design-management   Z Jan Rajlich  --  05.09.17
9EHD Elastohydrodynamika   C Martin Hartl 16.03.17 05.09.17
9EHD-A Elastohydrodynamika   C Martin Hartl 24.03.17 05.09.17
9EXT Experimentální metody v tribologii   C Ivan Křupka  --  05.09.17
9EXT-A Experimentální metody v tribologii   C Ivan Křupka  --  05.09.17
9MOP Metody a organizace vědecké práce   C Martin Hartl  --  05.09.17
9MOP-A Metody a organizace vědecké práce   C Martin Hartl  --  05.09.17
9NTK Nedestruktivní testování a řízení kvality   C Pavel Mazal 17.03.17 05.09.17
9VDE Teorie vizuálního stylu v designu   L Jan Rajlich  --   -- 
9VPR Vědecko-výzkumný projekt a jeho řízení   C Petr Svoboda  --  05.09.17
9VPR-A Vědecko-výzkumný projekt a jeho řízení   C Petr Svoboda  --  05.09.17