Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně - pracovní verze WWW2 - 2017/2018
Úvodní stránka
    STRÁNKY WWW2 - PRACOVNÍ PODKLADY - 2017/2018

Garantované předměty

Energetický ústav

doktroského studia

v roce 2017/2018

Kontrola úplnosti údajů provedena: 27. 03. 2017, 08:00

Zkratka Název předmětu Semestr Garant Datum poslední změny
      anotace osnovy
9APH Aplikovaná hydrodynamika   C Jaroslav Štigler  --  05.09.17
9ATH Aplikovaná termomechanika   C Milan Pavelek 27.09.17 05.09.17
9ETP Experimentální metody v technice prostředí   C Milan Pavelek 27.09.17 05.09.17
9FLI Fluidní inženýrství   C František Pochylý  --  05.09.17
9JPR Jaderná paliva a pokročilé jaderné reaktory   Z Oldřich Matal  --  05.09.17
9KLI Klimatizace a chlazení   C Eva Janotková  --  05.09.17
9KVE Kompaktní výměníky tepla   C Miroslav Jícha  --  05.09.17
9KVT Kotle a výměníky tepla   Z Zdeněk Skála 09.10.17 05.09.17
9PAS Paliva, spalování   Z Zdeněk Skála 09.10.17 05.09.17
9POE Pracovní okruhy tepelných elektráren   Z Jan Fiedler  --  05.09.17
9PTL Přenos tepla a látky   C Miroslav Jícha  --  05.09.17
9SYV Systémy větrání   C Eva Janotková  --  05.09.17
9TET Tepelné turbíny   Z Jan Fiedler  --  05.09.17
9TPR Technika prostředí   C Eva Janotková  --  05.09.17
9VMT Výpočtové modelování turbulentního proudění   C Pavel Rudolf  --  05.09.17
9VYS Vytápěcí systémy   C Jaroslav Katolický  --  05.09.17