Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně - pracovní verze WWW2 - 2017/2018
Úvodní stránka
    STRÁNKY WWW2 - PRACOVNÍ PODKLADY - 2017/2018

Garantované předměty

Energetický ústav

doktroského studia

v roce 2017/2018

Kontrola úplnosti údajů provedena: 27. 03. 2017, 08:00

Zkratka Název předmětu Semestr Garant Datum poslední změny
      anotace osnovy
9APH Aplikovaná hydrodynamika   C Jaroslav Štigler  --   -- 
9ATH Aplikovaná termomechanika   C Milan Pavelek  --   -- 
9ETP Experimentální metody v technice prostředí   C Milan Pavelek  --   -- 
9FLI Fluidní inženýrství   C František Pochylý  --   -- 
9JPR Jaderná paliva a pokročilé jaderné reaktory   Z Oldřich Matal  --   -- 
9KLI Klimatizace a chlazení   C Eva Janotková  --   -- 
9KVE Kompaktní výměníky tepla   C Miroslav Jícha  --   -- 
9KVT Kotle a výměníky tepla   Z Zdeněk Skála  --   -- 
9PAS Paliva, spalování   Z Zdeněk Skála  --   -- 
9POE Pracovní okruhy tepelných elektráren   Z Jan Fiedler  --   -- 
9PTL Přenos tepla a látky   C Miroslav Jícha  --   -- 
9SYV Systémy větrání   C Eva Janotková  --   -- 
9TET Tepelné turbíny   Z Jan Fiedler  --   -- 
9TPR Technika prostředí   C Eva Janotková  --   -- 
9VMT Výpočtové modelování turbulentního proudění   C Pavel Rudolf  --   -- 
9VYS Vytápěcí systémy   C Jaroslav Katolický  --   --