Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně - pracovní verze WWW2 - 2017/2018
Úvodní stránka
    STRÁNKY WWW2 - PRACOVNÍ PODKLADY - 2017/2018

Garantované předměty

Ústav strojírenské technologie

doktroského studia

v roce 2017/2018

Kontrola úplnosti údajů provedena: 27. 03. 2017, 08:00

Zkratka Název předmětu Semestr Garant Datum poslední změny
      anotace osnovy
9ATO Aplikace CAD/CAM v technologii obrábění   C Miroslav Píška 02.10.17 02.10.17
9CTO CNC technologie obrábění   C Miroslav Píška 02.10.17 02.10.17
9EMO Experimentální metody v obrábění   C Miroslav Píška 02.10.17 02.10.17
9EMT Experimentální metody ve tváření   Z Milan Forejt 03.10.17 05.09.17
9KKS Krystalizace kovů a slitin   C Ladislav Zemčík 04.10.17 05.09.17
9MEO Metalurgie oceli   C Antonín Záděra 02.10.17 02.10.17
9MNK Metalurgie neželezných kovů   C Jaromír Roučka  --  05.09.17
9NSS Numerická simulace slévárenských procesů   C Jaromír Roučka  --  05.09.17
9PMR Pokrokové materiály pro řezné nástroje   C Miroslav Píška 02.10.17 02.10.17
9PPC Počítačová podpora technologických činností   C Josef Chladil  --  06.10.17
9PST Progresivní slévárenské technologie   C Milan Horáček 04.10.17 05.09.17
9PTO Progresivní technologie v objemovém tváření   C Milan Forejt 03.10.17 05.09.17
9PTP Progresivní technologie v plošném tváření   C Milan Dvořák 04.10.17 04.10.17
9PTS Progresivní technologie ve svařování   C Libor Mrňa 06.10.17 05.09.17
9PTU Progresivní technologie povrchových úprav   C Libor Mrňa 06.10.17 05.09.17
9REP Reverzní inženýrství a rychlá výroba prototypů   Z Jan Zouhar  --  05.09.17
9RJT Řízení jakosti v technologických procesech   C Antonín Záděra 02.10.17 05.09.17
9SC1 Systémy CAD I   C Aleš Polzer 06.10.17 06.10.17
9SC2 Systémy CAD II   L Aleš Polzer 06.10.17 06.10.17
9SIN Simultánní inženýrství   C Milan Horáček 04.10.17 04.10.17
9TTS Teorie tavné svařitelnosti kovů   C Libor Mrňa 06.10.17 05.09.17
9TTT Teorie procesů technologie tváření   Z Milan Forejt  --  05.09.17
9TVN Tvářecí nástroje   C Zdeněk Lidmila  --  05.09.17