Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně - pracovní verze WWW2 - 2017/2018
Úvodní stránka
    STRÁNKY WWW2 - PRACOVNÍ PODKLADY - 2017/2018

Garantované předměty

Ústav strojírenské technologie

doktroského studia

v roce 2017/2018

Kontrola úplnosti údajů provedena: 27. 03. 2017, 08:00

Zkratka Název předmětu Semestr Garant Datum poslední změny
      anotace osnovy
9ATO Aplikace CAD/CAM v technologii obrábění   C Miroslav Píška  --   -- 
9CTO CNC technologie obrábění   C Miroslav Píška  --   -- 
9EMO Experimentální metody v obrábění   C Miroslav Píška  --   -- 
9EMT Experimentální metody ve tváření   Z Milan Forejt  --   -- 
9KKS Krystalizace kovů a slitin   C Ladislav Zemčík  --   -- 
9MEO Metalurgie oceli   C Antonín Záděra  --   -- 
9MNK Metalurgie neželezných kovů   C Jaromír Roučka  --   -- 
9NSS Numerická simulace slévárenských procesů   C Jaromír Roučka  --   -- 
9PMR Pokrokové materiály pro řezné nástroje   C Miroslav Píška  --   -- 
9PPC Počítačová podpora technologických činností   C Josef Chladil  --   -- 
9PST Progresivní slévárenské technologie   C Milan Horáček  --   -- 
9PTO Progresivní technologie v objemovém tváření   C Milan Forejt  --   -- 
9PTP Progresivní technologie v plošném tváření   C Milan Dvořák  --   -- 
9PTS Progresivní technologie ve svařování   C Ladislav Daněk  --   -- 
9PTU Progresivní technologie povrchových úprav   C Ladislav Daněk  --   -- 
9REP Reverzní inženýrství a rychlá výroba prototypů   Z Jan Zouhar  --   -- 
9RJT Řízení jakosti v technologických procesech   C Antonín Záděra  --   -- 
9SC1 Systémy CAD I   C Aleš Polzer  --   -- 
9SC2 Systémy CAD II   L Aleš Polzer  --   -- 
9SIN Simultánní inženýrství   C Milan Horáček  --   -- 
9TTS Teorie tavné svařitelnosti kovů   C Ladislav Daněk  --   -- 
9TTT Teorie procesů technologie tváření   Z Milan Forejt  --   -- 
9TVN Tvářecí nástroje   C Zdeněk Lidmila  --   --