Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně - pracovní verze WWW2 - 2017/2018
Úvodní stránka
    STRÁNKY WWW2 - PRACOVNÍ PODKLADY - 2017/2018

Garantované předměty

Institute of Manufacturing Technology

doktroského studia

v roce 2017/2018

Kontrola úplnosti údajů provedena: 27. 03. 2017, 08:00

Zkratka Název předmětu Semestr Garant Datum poslední změny
      anotace osnovy
9ATO Applications of CAD/CAM in Technology of Machining   A Miroslav Píška  --  05.09.17
9CTO CNC Technologies of Machining   A Miroslav Píška  --  05.09.17
9EMO Experimental Methods in Machining   A Miroslav Píška  --  05.09.17
9EMT Experimental Methods in Forming   W Milan Forejt  --  05.09.17
9KKS Crystallization of Metals and Alloys   A Ladislav Zemčík  --  05.09.17
9MEO Metallurgy of Steel   A Antonín Záděra  --  05.09.17
9MNK Metallurgy of Non-Ferrous Alloys   A Jaromír Roučka  --  05.09.17
9NSS Numerical Simulation of Foundry Processes   A Jaromír Roučka  --  05.09.17
9PMR Advanced Materials for Cutting Tools   A Miroslav Píška  --  05.09.17
9PPC Computer Aided of Technological Activities   A Josef Chladil  --  05.09.17
9PST Progressive Foundry Technologies   A Milan Horáček  --  05.09.17
9PTO Progressive Technologies in Bulk Forming   A Milan Forejt  --  05.09.17
9PTP Progressive Technologies in Sheet Metal Forming   A Milan Dvořák  --  05.09.17
9PTS Progressive Technologies in Welding   A Ladislav Daněk  --  05.09.17
9PTU Progressive Surface Treatment Technologies   A Ladislav Daněk  --  05.09.17
9REP Reverse Engineering and Rapid Prototyping   W Jan Zouhar  --  05.09.17
9RJT Quality Management in Technological Processes   A Antonín Záděra  --  05.09.17
9SC1 CAD System I   A Aleš Polzer  --  05.09.17
9SC2 CAD System II   S Aleš Polzer  --   -- 
9SIN Simultaneous Engineering   A Milan Horáček  --  05.09.17
9TTS Theory of Fusion Weldeability of Metals   A Ladislav Daněk  --  05.09.17
9TTT Theory of Metal-Forming Technology Processes   W Milan Forejt  --  05.09.17
9TVN Forming Tools   A Zdeněk Lidmila  --  05.09.17