Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně - pracovní verze WWW2 - 2017/2018
Úvodní stránka
    STRÁNKY WWW2 - PRACOVNÍ PODKLADY - 2017/2018

Garantované předměty

Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky

doktroského studia

v roce 2017/2018

Kontrola úplnosti údajů provedena: 27. 03. 2017, 08:00

Zkratka Název předmětu Semestr Garant Datum poslední změny
      anotace osnovy
9ARV Automatizace a řízení výrobních systemů   C Lubomír Vašek  --   -- 
9BEI Bezpečnostní inženýrství   C Luboš Kotek  --   -- 
9BST Bezpečnost a spolehlivost technických systémů   C Miloš Hammer  --   -- 
9BSZ Bezpečnost strojů a zařízení - systémový přístup   Z Petr Blecha  --   -- 
9DEM Fyzika a diagnostika elektrotechnických materiálů   C Miloš Hammer  --   -- 
9DEZ Diagnostika energetických zařízení   C Miloš Hammer  --   -- 
9EKV Elektrické komponenty pohonových soustav výrobních strojů   C Vladislav Singule  --   -- 
9ISR Integrované systémy řízení   C Alois Fiala  --   -- 
9KAR Speciální konstrukce a aplikace mobilních robotů   L Radek Knoflíček  --  ZMĚNY
9KEA Koncové efektory průmyslových robotů a jejich adaptivita   L Zdeněk Kolíbal  --   -- 
9KES Stavba a konstrukce elektrických strojů   C Miloš Hammer  --   -- 
9MAR Morfologická analýza stavby stacionárních robotických systémů   Z Zdeněk Kolíbal  --   -- 
9MLU Morfologická analýza a mechanika lokomočních ústrojí MR   Z Radek Knoflíček  --  ZMĚNY
9MLV Metrologie legální a výkonná (Národní metrologický systém)   C Jiří Pernikář  --   -- 
9MPD Moderní přístupy v diagnostice a životnosti technických soustav   C Miloš Hammer  --   -- 
9MRI Management rizika   C Petr Blecha  --   -- 
9MSK Teorie a metodika systémového konstruování technických produktů   C Stanislav Hosnedl  --   -- 
9PDT Pokročilá diagnostika technických systémů   C Miloš Hammer  --   -- 
9PRV Plánování a řízení výroby - optimalizace   Z Radek Knoflíček  --  ZMĚNY
9RIP Řízení pohybu   C Vladislav Singule  --   -- 
9SES Vybrané statě z elektrických strojů   C Miloš Hammer  --   -- 
9SII Systémové inženýrství   C Alois Fiala  --   -- 
9SKR Speciální konstrukce PRaM   L Radek Knoflíček  --  ZMĚNY
9SVS Simulace výrobních systémů   C Simeon Simeonov  --   -- 
9TEP Teorie elektrických pohonů   C Miloš Hammer  --   -- 
9TNE Technická normalizace   C Alois Fiala  --   -- 
9TSO Teorie a stavba obráběcích strojů   C Jiří Marek  --   -- 
9TST Teorie a stavba tvářecích strojů   Z Zdeněk Kolíbal  --   -- 
9ZKU Zkušebnictví (Posuzování shody výrobků)   C Alois Fiala  --   -- 
9ZVM Základy vědecké metrologie a řízení jakosti   Z Jiří Pernikář  --   --